Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY Slovenský jazyk Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 2. čast

Pracovná učebnica pre 3. ročník

Autor: Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová


TITUL V PRÍPRAVE Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 2. čast

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Koncepcia pracovných učebníc LITE – nová séria učebných textov zo slovenského jazyka

 


Vzhľadom na aktuálne zverejnené nové vzdelávacie štandardy sme sa rozhodli pozastaviť prípravu titulu Slovenský jazyk pre tretiakov LITE. Nebude v ponuke na šk. rok 2023/2024. Naším cieľom je zohľadniť a zapracovať všetky potrebné zmeny, aby bol titul v súlade s novým ŠVP (nové kurikulum). 


 

 • Dvojdielna pracovná učebnica je zostavená v súlade s iŠVP.

 • Prináša moderný, kvalitný a inovatívne spracovaný obsah slovenského jazyka do atraktívnej podoby.

 • V maximálnej miere zohľadňuje vek dieťaťa. Motivačné texty sú nahradené motivačnými ilustráciami, čo pozitívne pôsobí na rozvoj komunikácie podľa požiadaviek moderného spôsobu vyučovania materinského jazyka.

 • Jednotlivé strany sú spracované ako samostatné témy. Jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu, čo vytvára priestor prispôsobiť si vyučovaciu hodinu podľa individuálnych potrieb žiakov v triede.

 • Úlohy sú zoradené podľa náročnosti s možnosťou overenia zvládnutia učiva priebežne na strane. Kombinácia tradičných úloh s tvorivými typmi úloh umožňuje žiakom uvedomiť si gramatické zákonitosti priamo v procese. 

 • Témy slohu sú zaradené priebežne, aby sa pravidelne zdokonaľovali komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjala sa slovná zásoba a taktiež jazyk bol vnímaný ako schopnosť dorozumieť sa a nielen zvládnuť jazykové pravidlá.

 • Súčasťou oboch častí pracovnej učebnice v 3. ročníku je ilustrovaný obrázkový slovník, ktorý má nasledovné benefity:

  • osvojenie si pravopisu i/í, a y/ý po obojakých spoluhláskach;
  • rozvoj slovnej zásoby hravou formou;
  • vhodný aj pre žiakov so ŠVVP a deti cudzincov.
 • Pre žiakov so ŠVVP sme pripravili špeciálnu verziu pracovnej učebnice upravenú podľa špeciálno-pedagogických potrieb žiakov.

 

Autorský kolektív 

 • Autorky sú skúsené učiteľky s praxou na primárnom stupni vzdelávania. Pripravili unikátny titul, ktorý je prvý svojho druhu na slovenských školách. Pri jeho koncipovaní vychádzali zo svojej praxe či skúseností s tvorbou titulov počas ostatných dvadsať rokov.

Didaktická koncepcia

 • Koncepcia diela je postavená na najnovších poznatkoch z oblasti výchovy a vzdelávania materinského jazyka.  
 • Dielo je súčasťou kompaktnej série didaktických prostriedkov, pracovných učebníc a ďalších materiálov pre 2. – 4. ročník ZŠ.
 • Motivačné ilustrácie podporujú rozvoj slovnej zásoby a komunikácie podľa požiadaviek moderného spôsobu vyučovania materinského jazyka.
 • Didakticky je učivo spracované deduktívne, žiak sa väčšinou na začiatku dozvie jazykové pravidlo a ďalej sleduje jeho uplatňovanie v praxi.
 • Kapitoly sú farebne odlíšené, čím sa pracovná učebnica stáva prehľadnou a je jednoduché sa v nej orientovať. Slohové témy sú zaradené priebežne tam, kde je to najvhodnejšie z pohľadu prepojenia jazyka a slohu.
 • Sprievodcami pracovnej učebnice sú hlavné postavy Jota, ktorá v slovenčine predstavuje tvar mäkkého i a Ypso, ktorý je skrátenou podobou ypsilonu.

Komplexná podpora 

 • Titul je súčasťou série pre primárne vzdelávanie a zároveň je zaradený do série LITE, ktorá predstavuje zúžený rozsah strán pri zachovaní dostatočného množstva materiálov a úloh na zvládnutie požadovaných kompetencií.  
 • Základné učivo je obohatené o hrydoplnkové aktivity, ktoré sú opísané ako námet na aktivitu priamo v pracovnej učebnici, alebo ako hry a prílohy komplexnej digitálnej podpory aitec offline.
 • Súčasťou je rozsiahly materiál na prípravu zvládnutia diktátov. Prácu s učebnicou je možné obohatiť pojmovými mapami, ktoré prehľadne a zjednodušene informujú o didaktických zámeroch každej strany.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Séria

Slovenský jazyk LITE

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

TITUL V PRÍPRAVE Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast

Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Slovenský jazyk LITE Titul v príprave
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.