Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 2. čast

Pracovná učebnica pre 3. ročník

Autor: Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová


NOVINKA Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 2. čast

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania December 2023

Koncepcia pracovných učebníc LITE – nová séria učebných textov zo slovenského jazyka


Pri objednaní 2. časti pracovnej učebnice pre celú triedu je pre učiteľa dostupný aitec offline k Slovenskému jazyku pre tretiakov LITE – NA STIAHNUTIE ZADARMO. Produkt je samostatne nepredajný. 


 • Dvojdielna pracovná učebnica je zostavená v súlade s iŠVP.

 • Prináša moderný, kvalitný a inovatívne spracovaný obsah slovenského jazyka do atraktívnej podoby.

 • V maximálnej miere zohľadňuje vek dieťaťa. Motivačné texty sú nahradené motivačnými ilustráciami, čo pozitívne pôsobí na rozvoj komunikácie podľa požiadaviek moderného spôsobu vyučovania materinského jazyka.

 • Jednotlivé strany sú spracované ako samostatné témy. Jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu, čo vytvára priestor prispôsobiť si vyučovaciu hodinu podľa individuálnych potrieb žiakov v triede.

 • Úlohy sú zoradené podľa náročnosti s možnosťou overenia zvládnutia učiva priebežne na strane. Kombinácia tradičných úloh s tvorivými typmi úloh umožňuje žiakom uvedomiť si gramatické zákonitosti priamo v procese. 

 • Témy slohu sú zaradené priebežne, aby sa pravidelne zdokonaľovali komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjala sa slovná zásoba a taktiež jazyk bol vnímaný ako schopnosť dorozumieť sa a nielen zvládnuť jazykové pravidlá.

 • Súčasťou oboch častí pracovnej učebnice v 3. ročníku je ilustrovaný obrázkový slovník, ktorý má nasledovné benefity:

  • osvojenie si pravopisu i/í, a y/ý po obojakých spoluhláskach;
  • rozvoj slovnej zásoby hravou formou;
  • vhodný aj pre žiakov so ŠVVP a deti cudzincov.
 • Pre žiakov so ŠVVP sme pripravili špeciálnu verziu pracovnej učebnice upravenú podľa špeciálno-pedagogických potrieb žiakov.

 

Autorský kolektív 

 • Autorky sú skúsené učiteľky s praxou na primárnom stupni vzdelávania. Pripravili unikátny titul, ktorý je prvý svojho druhu na slovenských školách. Pri jeho koncipovaní vychádzali zo svojej praxe či skúseností s tvorbou titulov počas ostatných dvadsať rokov.

Didaktická koncepcia

 • Koncepcia diela je postavená na najnovších poznatkoch z oblasti výchovy a vzdelávania materinského jazyka.  
 • Dielo je súčasťou kompaktnej série didaktických prostriedkov, pracovných učebníc a ďalších materiálov pre 2. – 4. ročník ZŠ.
 • Motivačné ilustrácie podporujú rozvoj slovnej zásoby a komunikácie podľa požiadaviek moderného spôsobu vyučovania materinského jazyka.
 • Didakticky je učivo spracované deduktívne, žiak sa väčšinou na začiatku dozvie jazykové pravidlo a ďalej sleduje jeho uplatňovanie v praxi.
 • Kapitoly sú farebne odlíšené, čím sa pracovná učebnica stáva prehľadnou a je jednoduché sa v nej orientovať. Slohové témy sú zaradené priebežne tam, kde je to najvhodnejšie z pohľadu prepojenia jazyka a slohu.
 • Sprievodcami pracovnej učebnice sú hlavné postavy Jota, ktorá v slovenčine predstavuje tvar mäkkého i a Ypso, ktorý je skrátenou podobou ypsilonu.

Komplexná podpora 

 • Titul je súčasťou série pre primárne vzdelávanie a zároveň je zaradený do série LITE, ktorá predstavuje zúžený rozsah strán pri zachovaní dostatočného množstva materiálov a úloh na zvládnutie požadovaných kompetencií.  
 • Základné učivo je obohatené o hrydoplnkové aktivity, ktoré sú opísané ako námet na aktivitu priamo v pracovnej učebnici, alebo ako hry a prílohy komplexnej digitálnej podpory aitec offline.
 • Súčasťou je rozsiahly materiál na prípravu zvládnutia diktátov. Prácu s učebnicou je možné obohatiť pojmovými mapami, ktoré prehľadne a zjednodušene informujú o didaktických zámeroch každej strany.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Séria

Slovenský jazyk LITE

Termín dodania

December 2023

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. čast

Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. čast
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
December 2023 Titul v príprave
Zobraziť detail

NOVINKA Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast

Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Slovenský jazyk LITE August 2023 Titul v príprave
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.