Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. čast

Pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP

Autor: Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová


NOVINKA Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. čast

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania TITUL V PRÍPRAVE

Verzia pre žiakov so ŠVVP – nová séria učebných textov zo slovenského jazyka

  • Špeciálna úprava pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, 1. časť
  • Verzia pre žiakov so ŠVVP je plnohodnotnou pracovnou učebnicou upravenou podľa špeciálno-pedagogických potrieb žiakov. 

  • Didaktický materiál je na jednotlivých stranách primerane zjednodušenýzadania úloh sú preformulované tak, aby žiaci čo najlepšie (a ak treba aj samostatne) porozumeli zadaniam úloh a učivo si mohli efektívne osvojiť.

  • Zníženie počtu úloh poskytuje dostatočnú časovú dotáciu, aby si žiaci dokázali precvičiť a osvojiť si učivo. Zároveň môže dieťa zažiť pocit úspechu z dokončenia úloh.

  • Grafické úpravy jednotlivých strán zabezpečujú väčšiu prehľadnosť, napr. zadanie je umiestnené vľavo alebo nad obrázkom podľa zásady, že čítame zľava doprava a zhora nadol. Takéto usporiadanie prirodzene precvičuje očné pohyby a pravo-ľavú orientáciu.

  • Na riešenie vybraných úloh majú žiaci k dispozícii väčší priestor. Žiaci majú dostatok miesta na písanie odpovedí a eliminuje sa potreba písať inam, než do pracovnej učebnice. Tým sa redukujú ťažkosti mnohých žiakov so sebaorganizáciou, pracovným miestom, strácaním času pri „hľadaní“ zošita.

  • Vynechané sú obrázky s čisto estetickou funkciou, aby bola pozornosť čo najmenej rušená a bola zameraná na podstatné obrázky nesúce didaktickú informáciu.

  • Obsah je upravený, no spĺňa požiadavky vzdelávacieho štandardu a pomocou úloh žiak získa kompetencie požadované iŠVP. 

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. čast

Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. čast
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
December 2023 Titul v príprave
Zobraziť detail

NOVINKA Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast

Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Slovenský jazyk LITE August 2023 Titul v príprave
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.