Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY Slovenský jazyk Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. čast

Pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP

Autor: Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová


TITUL V PRÍPRAVE Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. čast

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Verzia pre žiakov so ŠVVP – nová séria učebných textov zo slovenského jazyka

 


Vzhľadom na aktuálne zverejnené nové vzdelávacie štandardy sme sa rozhodli pozastaviť prípravu titulu Slovenský jazyk pre tretiakov LITE. Nebude v ponuke na šk. rok 2023/2024. Naším cieľom je zohľadniť a zapracovať všetky potrebné zmeny, aby bol titul v súlade s novým ŠVP (nové kurikulum).


 

  • Špeciálna úprava pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, 1. časť
  • Verzia pre žiakov so ŠVVP je plnohodnotnou pracovnou učebnicou upravenou podľa špeciálno-pedagogických potrieb žiakov. 

  • Didaktický materiál je na jednotlivých stranách primerane zjednodušenýzadania úloh sú preformulované tak, aby žiaci čo najlepšie (a ak treba aj samostatne) porozumeli zadaniam úloh a učivo si mohli efektívne osvojiť.

  • Zníženie počtu úloh poskytuje dostatočnú časovú dotáciu, aby si žiaci dokázali precvičiť a osvojiť si učivo. Zároveň môže dieťa zažiť pocit úspechu z dokončenia úloh.

  • Grafické úpravy jednotlivých strán zabezpečujú väčšiu prehľadnosť, napr. zadanie je umiestnené vľavo alebo nad obrázkom podľa zásady, že čítame zľava doprava a zhora nadol. Takéto usporiadanie prirodzene precvičuje očné pohyby a pravo-ľavú orientáciu.

  • Na riešenie vybraných úloh majú žiaci k dispozícii väčší priestor. Žiaci majú dostatok miesta na písanie odpovedí a eliminuje sa potreba písať inam, než do pracovnej učebnice. Tým sa redukujú ťažkosti mnohých žiakov so sebaorganizáciou, pracovným miestom, strácaním času pri „hľadaní“ zošita.

  • Vynechané sú obrázky s čisto estetickou funkciou, aby bola pozornosť čo najmenej rušená a bola zameraná na podstatné obrázky nesúce didaktickú informáciu.

  • Obsah je upravený, no spĺňa požiadavky vzdelávacieho štandardu a pomocou úloh žiak získa kompetencie požadované iŠVP. 

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

TITUL V PRÍPRAVE Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast

Slovenský jazyk pre tretiakov LITE, pracovná učebnica, 1. čast
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Slovenský jazyk LITE Titul v príprave
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.