Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity Zošity s pomocnými prvkami     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Učebná pomôcka


Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku

Zošit s pracovnými listami

Autor: : : produkt AITEC


Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 32 strán, jednofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 1,21 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 5 až 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

  • Séria pracovných listov určená žiakom druhého ročníka nadväzuje na pracovný zošit a učebnicu 2. ročníka.
  • Práca so stranami je veľmi variabilná a prispôsobená plneniu obsahového a výkonového štandardu z matematiky formou priamej práce, manipulácie a znázorňovania.
  • Strany s rôznymi druhmi potlače slúžia na lepšie pochopenie množstva do 100, spojov sčítania a odčítania do 100 bez prechodu i s prechodom cez základ 10, rozvíjanie geometrických predstáv, spoznávania a určovania času.
  • Zároveň obsahuje siete, ktoré pomáhajú zvládnuť písomné počítanie, najmä správny zápis rovnakých rádov pod seba.
  • Pracovné listy sú spracované ako doplnok pri práci s učebnicou a pracovnými zošitmi, alebo ako základná pomôcka na riešenie matematických problémov.
  • Spracovanie podporuje možnosť individuálneho prístupu učiteľa k žiakom a vytváranie osobného vzťahu k problematike matematiky.
  • Strany na písomné počítanie vedú k precíznosti písomného počítania a tým k odstraňovaniu chybovosti pri počítaní.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát rtf

  Posledná aktualizácia: 24.8.2021
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs-2021-2022_66_sk.rtf (735 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Zošit Š2 je súčasťou série pomocných pracovných listov pre žiakov 1. ročníka. Obsahovo priamo nadväzuje na sériu učebných textov Matematika pre druhákov autorov M. Belic – J. Striežovská.

Zošit je primárne určený na skvalitňovanie matematických poznatkov, aritmetických a geometrických predstáv. Spracovanie a možnosti využitia výrazným spôsobom napomáhajú plniť požiadavky iŚVP nielen z matematiky, ale aj z prvouky.

Pracovné listy sú spracované ako samostatné dielo, ktoré možno využiť najefektívnejšie na hodinách matematiky, resp. ako prípravu na vyučovanie.

Dielo obsahuje 32 strán s rôznymi pomôckami
na matematiku. Najvýznamnejšiu časť tvoria siete
na písomné počítanie. Počítaním v sieťach a zapisovaním čísel do sietí, si žiak fixuje správne podpisovanie čísel pri počítaní a zvyšuje sa tým precíznosť práce a zapisovania riešeného príkladu. Ďalšou významnou časťou sú štvorcové siete s rozstupmi čiar 10 a 7 mm. 

Tieto možno využiť univerzálne na rysovanie objektov s pravými uhlami, rysovanie čiar a úsečiek, tvorenie tabuliek, znázorňovanie pohybu po štvorcovej sieti, zaznačovanie kombinatorických možností a pod.

Medzi stranami sa nájdu aj pomôcky na budovanie oboru čísel do 100 vo forme štvorcových sietí s číslami, číselných osí do 100 (taktiež do 20).Všetky tieto pomôcky pomáhajú žiakom na reálnych príkladoch pochopiť problematiku oboru do 100 a množstva do 100. Výbornou pomôckou pre druhákov budú aj strany s ciferníkmi a digitálnymi segmentovými displejmi
na znázornenie času. Túto kompetenciu budujú súbežne s požiadavkami predmetu prvouka. Trojuholníkové a šesťuholníkové siete sú na rozvoj predstavivosti a slúžia najmä na hrové činnosti, akými je tvorba obrázkov vyfarbovaním geometrických útvarov. Pri práci so šesťuholníkmi si žiaci upevňujú zároveň schopnosť pomenúvať a poznávať mnohouholníky presne podľa požiadaviek iŠVP. Dielo je spracované veľmi jednoducho, aby ho bolo možné používať s minimálnym množstvom inštrukcií. V prípade, že žiak zošit nevyužije v druhom ročníku, môže ho pokojne využívať aj vo vyšších ročníkoch. 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – súbor

Matematika pre druhákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 8,25 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre druhákov – učebnica Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – učebnica

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Zošit Š

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.