Používateľské nástroje

VyhľadávanieVyučovanie matematiky podľa iŠVP, ZŠ Bratislava

Termín konania: 12.10.2016
Dĺžka trvania:
Miesto konania: od 13.00 hod., ZŠ Nevädzová 2, Bratislava
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie

Program seminára

Ako reagovať na vyučovaní matematiky na nové požiadavky a ciele iŠVP z roku 2015 v prvom a druhom ročníku a ako využívať didaktické hry na matematike

Registrácia účastníkov: 12.40 – 13.00 hod.
Seminár: 13.00  – 16.00 hod.

  • Základné informácie o zmenách iŠVP (ciele, charakteristika predmetu, obsahový a výkonový štandard)
  • Využitie rôznych druhov motivácie na hodinách matematiky a na stranách pracovnej učebnice Matematika pre prvákov a súboru Matematika pre druhákov
  • Matematické rozcvičky a expozícia učiva – formy a možnosti
  • Nové ponímanie algebrického a geometrického učiva (možnosti prezentácie a fixácie matematických poznatkov, budovanie geometrických predstáv s využitím tradičných i netradičných úloh a postupov)
  • Diskusia
  • Záver

Vzhľadom na limitovanú kapacitu prednáškovej miestnosti sa na seminári môžu zúčastniť len prihlásení záujemcovia, ktorým Vydavateľstvo AITEC e-mailom potvrdí účasť.

Prihlasovanie na seminár je z dôvodu naplnenia kapacity ukončené. Ďakujeme za prejavený záujem.
Viac informácií: 0915 575 226.

Základná škola Nevädzová 2, Bratislava

Pár slov od lektorky Prezentácia Matematiky pre prvákov a pre druhákov
Aktivita - písomné sčítanie pod seba Aktivita - finančná gramotnosť
Aktivita - odhad Záverečné slová šéfredaktora

Súbory k semináru na stiahnutie


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.