Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť (nácvičné obdobie strany 79 – 96)

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť (nácvičné obdobie strany 79 – 90

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32