Používateľské nástroje

Vyhľadávanie  • Internetové kníhkupectvo E-SHOP
  • Online semináre AITEC
  • Aitec online - Internetová knižnica
  • aitec offline - Materiály pre sériu aitec offline

Zobraziť všetky správy

Aktuality a správy

Umenie učiteľa spočíva v tom, dokázať deťom, čo vedia a nie čo nevedia (rozhovor s Jankou Striežovskou a Miroslavom Belicom)

Umenie učiteľa spočíva v tom, dokázať deťom, čo vedia a nie čo nevedia (rozhovor s Jankou Striežovskou a Miroslavom Belicom)

24.11.2020

„Matematické myslenie je podľa matematikov našou prirodzenou črtou, ktorú je potrebné rozvíjať hrou, podporovaním zvedavosti dieťaťa a napodobňovaním." Viac...

Ďakujeme, že ste s nami na našich online seminároch

Ďakujeme, že ste s nami na našich online seminároch

17.11.2020

Vaše pozitívne spätné väzby sú pre nás veľkou motiváciou Viac...

DOPREDAJ vybraných titulov

DOPREDAJ vybraných titulov

17.11.2020

Chýbajú vám niektoré staršie vydania učebníc alebo by ste chceli mať metodické komentáre k používaným učebniciam? Viac...

Abeceda, z vreca von! – pracovný zošit pre zvedavých a hravých prváčikov

Abeceda, z vreca von! – pracovný zošit pre zvedavých a hravých prváčikov

17.11.2020

Zábavné kúzlenie s písmenkami do školy i na doma. Viac...

Tvorivosť ako hnacia sila bádateľského ducha u žiakov (rozhovor s Renátou Titkovou)

Tvorivosť ako hnacia sila bádateľského ducha u žiakov (rozhovor s Renátou Titkovou)

26.10.2020

„Podporovaním detskej tvorivosti vo vyučovacom procese vytvárame podmienky na vzbudenie záujmu detí o poznávanie a o učenie sa nových vedomostí. Iba zmysluplné učenie zostáva v detských hlávkach.“ Viac...


Novinky v ponuke

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Balík M1 HUPS (ministerský) – AITEC pre prvákov

Balík M1 HUPS (ministerský) – AITEC pre prvákov
: Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 2-krát CD ako bonus zdarma
Bežná cena: 19,80 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Hupsov šlabikár, 1. časť Hupsov šlabikár, 2. časť Pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru Matematika pre prvákov – 1. časť Matematika pre prvákov – 2. časť

Balík M1 LIPKA (ministerský) – AITEC pre prvákov

Balík M1 LIPKA (ministerský) – AITEC pre prvákov
: Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 3-krát CD ako bonus zdarma
Bežná cena: 19,80 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Šlabikár LIPKA®, 1. časť Šlabikár LIPKA®, 2. časť Čítanka k Šlabikáru LIPKA® Matematika pre prvákov – 1. časť Matematika pre prvákov – 2. časť

Balík M2 MINI (ministerský) – AITEC pre druhákov

Balík M2 MINI (ministerský) – AITEC pre druhákov
: : Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 2-krát CD aitec offline ako bonus zdarma
Bežná cena: 12,32 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica Prvouka pre druhákov

Balík M2 MAXI (ministerský) – AITEC pre druhákov

Balík M2 MAXI (ministerský) – AITEC pre druhákov
: : Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 3-krát CD aitec offline ako bonus zdarma
Bežná cena: 19,80 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre druhákov – učebnica Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica Prvouka pre druhákov

Balík M3 MINI (ministerský) – AITEC pre tretiakov

Balík M3 MINI (ministerský) – AITEC pre tretiakov
: : Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 3-krát CD aitec offline ako bonus zdarma
Bežná cena: 13,09 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica Prírodoveda pre tretiakov Vlastiveda pre tretiakov

Balík M3 MAXI (ministerský) – AITEC pre tretiakov

Balík M3 MAXI (ministerský) – AITEC pre tretiakov
: : Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 4-krát CD aitec offline ako bonus zdarma
Bežná cena: 20,57 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – učebnica Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica Prírodoveda pre tretiakov Vlastiveda pre tretiakov

Balík M4 MINI (ministerský) – AITEC pre štvrtákov

Balík M4 MINI (ministerský) – AITEC pre štvrtákov
: : Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 2-krát CD aitec offline ako bonus zdarma
Bežná cena: 18,92 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica Prírodoveda pre štvrtákov Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

Balík M4 MAXI (ministerský) – AITEC pre štvrtákov

Balík M4 MAXI (ministerský) – AITEC pre štvrtákov
: : Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, 3-krát CD aitec offline ako bonus zdarma
Bežná cena: 26,40 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre štvrtákov – učebnica Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica Prírodoveda pre štvrtákov Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €
Zobraziť detail

NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Január 2021 Bežná cena: 3,96 €
Zobraziť detail

NOVINKA offline MAXI balík pre učiteľa

offline MAXI balík pre učiteľa
: : Produktová sada pre školský rok 2020/2021 : : Najvýhodnejšia cena titulov
Bežná cena: 78,00 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov  – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – komplexná podpora na vyučovanie Interaktívne 3D mapy regiónov a oblastí Slovenska

NOVINKA offline balík pre učiteľa pre 4. ročník

offline balík pre učiteľa pre 4. ročník
: : Produktová sada pre školský rok 2020/2021 : : Najvýhodnejšia cena titulov
Bežná cena: 45,36 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov  – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – komplexná podpora na vyučovanie Interaktívne 3D mapy regiónov a oblastí Slovenska

NOVINKA offline balík pre učiteľa pre 3. ročník

offline balík pre učiteľa pre 3. ročník
: : Produktová sada pre školský rok 2020/2021 : : Najvýhodnejšia cena titulov
Bežná cena: 45,36 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie

NOVINKA Kamil Knihomil

Kamil Knihomil
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail

PRIPRAVUJEME Zita Rýmová

Zita Rýmová
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Titul v príprave
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
k. autorov
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,07 €
Zobraziť detail

NOVINKA Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ

Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ
W. Hirschner – D. Tokárová Gaburjáková
Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.