Mapy na precvičovanie pravopisu i/í a y/ý v zemepisných názvoch

Mapy na precvičovanie pravopisu i/í a y/ý po obojakých spoluhláskach v zemepisných názvoch

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8