Príloha k semináru Od obrázkovej slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 1. a 2. ročníku ZŠ

Námet na aktivitu z online seminára

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13