Príloha k semináru Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ

Námet na aktivitu z online seminára

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4