Príloha k semináru Možnosť výberu pri učení (sa) = vyššia efektívnosť (činnostné slovesá)

Tabuľka s činnostnými slovesami (príloha k online semináru)

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5