Používateľské nástroje

VyhľadávanieMetodický seminár Matematika pre 1. stupeň základných škôl, MPC Bratislava, Ševčenkova 11, dňa 12.11.2012

Dátum uverejnenia: 5.11.2012

Metodický seminár Matematika pre 1. stupeň základných škôl, MPC Bratislava, Ševčenkova 11, dňa 12.11.2012

Séria nových učebníc a pracovných zošitov Matematika pre 1. stupeň základných škôl podľa koncepcie tradičného vyučovania matematiky v primárnom vzdelávaní (autori M. Belic – J. Striežovská).

Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov pre primárne vzdelávanie s koncepciou tradičného vyučovania matematiky realizovaného pri sérii učebných textov Matematika pre 1. stupeň ZŠ novým spôsobom.

Na seminári Vám predstavíme štruktúru titulov podľa ročníkov a obsahu učiva, stručnú charakteristiku vnútorného členenia pracovnej učebnice a pracovných zošitov, poskytneme námety na matematické a logické hry.

Účastníci seminára dostanú sadu noviniek z produkcie vydavateľstva AITEC.    

V prípade záujmu o seminár, prosíme vyplniť prihlášku (viac info) a zaslať ju na seminare@aitec.sk .

Podrobné informácie o ďalších pripravovaných seminároch nájdete na: http://www.aitec.sk/seminare


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.