Používateľské nástroje

VyhľadávanieAitec offline

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Šlabikáru LIPKA – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Šlabikáru LIPKA – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.) – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.) – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.) – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.) – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (Titková a kol.) – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (Titková a kol.) – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Čítanke pre tretiakov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Čítanke pre tretiakov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

NOVINKA aitec offline k Čítanke pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Čítanke pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre prvákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Matematike pre prvákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

NOVINKA aitec offline Matematika az elsősök számára – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline Matematika az elsősök számára – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre druhákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Matematike pre druhákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre tretiakov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Matematike pre tretiakov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

NOVINKA aitec offline k Matematike pre štvrtákov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR  aitec offline k Prvouke pre druhákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

NOVINKA aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

NOVINKA aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE – NA STIAHNUTIE

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE – NA STIAHNUTIE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 24,00 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

e-učebnica Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM  (e-Tankönyv Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)

Detail

e-učebnica Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a másodikosok részéré)

Detail

e-učebnica Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a másodikosok részéré)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)

Detail

e-učebnica Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)

Detail

e-učebnica Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)

Detail

e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret negyedikeseknek, 1. és 2. rész)

Detail

e-učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret negyedikeseknek, 1. és 2. rész)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Matematika pre 1. ročník ZŠ (B. Lehoťanová)

Detail

e-učebnica Matematika pre 1. ročník ZŠ (B. Lehoťanová)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

e-učebnica Matematika pre 2. ročník ZŠ (P. Černek – S. Bednářová)

Detail

e-učebnica Matematika pre 2. ročník ZŠ (P. Černek – S. Bednářová)
Bežná cena: 7,92 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

HOME pre prvákov HUPS

Detail

HOME pre prvákov HUPS
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre prvákov LIPKA

Detail

HOME pre prvákov LIPKA
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre druhákov A

Detail

HOME pre druhákov A
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre druhákov B

Detail

HOME pre druhákov B
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre tretiakov A

Detail

HOME pre tretiakov A
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre tretiakov B

Detail

HOME pre tretiakov B
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre štvrtákov A

Detail

HOME pre štvrtákov A
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

DEMO VERZIA HOME pre prvákov HUPS

Detail

DEMO VERZIA HOME pre prvákov HUPS
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre prvákov LIPKA

Detail

DEMO VERZIA HOME pre prvákov LIPKA
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre druhákov A

Detail

DEMO VERZIA HOME pre druhákov A
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

NOVINKA HOME pre štvrtákov B

Detail

HOME pre štvrtákov B
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov A

Detail

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov A
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov B

Detail

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov B
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre štvrtákov A

Detail

DEMO VERZIA HOME pre štvrtákov A
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Pre školy s VJM DEMO VERZIA aitec offline Matematika az elsősök számára

Detail

DEMO VERZIA aitec offline Matematika az elsősök számára
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre školy s VJM DEMO VERZIA aitec offline Matematika a másodikosok számára

Detail

DEMO VERZIA aitec offline Matematika a másodikosok számára
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Šlabikáru LIPKA

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Šlabikáru LIPKA
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Matematike pre prvákov

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Matematike pre prvákov
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ, pracovná učebnica (R. Titková a kol.)

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ, pracovná učebnica (R. Titková a kol.)
: : Digitálny produkt AITEC

DEMO VERZIA aitec offline k Čítanke pre štvrtákov

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Čítanke pre štvrtákov
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre prvákov HUPS

Detail

DEMO VERZIA HOME pre prvákov HUPS
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre prvákov LIPKA

Detail

DEMO VERZIA HOME pre prvákov LIPKA
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre druhákov A

Detail

DEMO VERZIA HOME pre druhákov A
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre druhákov B

Detail

DEMO VERZIA HOME pre druhákov B
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov A

Detail

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov A
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov B

Detail

DEMO VERZIA HOME pre tretiakov B
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA HOME pre štvrtákov A

Detail

DEMO VERZIA HOME pre štvrtákov A
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

aitec offline prináša obľúbené multimediálne prezentácie a množstvo ďalších výhod a nových funkcií. Učitelia v ňom nájdu bonusové metodické a didaktické materiály priradené k jednotlivým stranám titulov.

Elektronické listovanie je známe aj z internetovej služby aitec online.

aitec offline obsahuje priestor na vlastné metodické poznámky jednoducho prenosné prostredníctvom USB. Ponúka nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie. Je vhodný na prácu na interaktívnej alebo bielej tabuli, či prostredníctvom dataprojektora.

Licencia aitec offline je pre jedného používateľa na jeden školský rok.
Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Ako pracovať s diskami aitec offline?

V krátkych videách vám ponúkame návody ako pracovať s diskami aitec offline.
Poradíme vám ako v diskoch hľadať zaujímavé nástroje a aj to, ako ich efektívne využívať.

Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Ako si stiahnem digitálnu licenciu aitec offline?

V školskom roku 2022/2023 sme predstavili aitec offline aj vo forme NA STIAHNUTIE. Už neporebujete disk CD/DVD, stačí jeden link, ktorý nájdete vo svojom konte na www.aitec.sk.

Pripravili sme pre vás videonávod, ktorý vás prevedie postupom od stiahnutia aitec offline, cez rozzipovanie, inštaláciu a aktiváciu zakúpenej digitálnej licencie aitec offline.

Videonávod slúži ako pomoc pri inštalácii digitálnej licencie aitec offline pre učiteľov a HOME pre rodičov.

Prihlásenie do konta na www.aitec.sk 0:05
Moje licencie 0:15
Stiahnutie licencie 0:32
zip súbor a jeho otvorenie 0:49
Inštalácia aitec offline 1:29
Aktivácia licencie aitec offline 2:09

Ako pracovať s diskom aitec offline k Matematike pre druhákov?

Videonávod na použitie produktu aitec offline k Matematike pre druhákov vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní tohto produktu zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, interaktívne hry (IHRISKO) na precvičovanie učiva a zároveň ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-matematike-pre-druhakov-komplexna-podpora-na-vyucovanie-289

Ako pracovať s diskom aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ?

Videonávod na použitie disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní disku zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-slovenskemu-jazyku-pre-2-rocnik-zs-329

Videonávod k nástroju Vyrezátor

Videonávod k nástroju Vyrezátor, ktorý nájdete aj na disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník. Prináša vám možnosť otvoriť si cvičenie vo zväčšenom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.

Ako pracovať s diskom aitec offline?

Videonávod na použitie disku aitec offline k Matematike pre druhákov vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní disku zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-matematike-pre-druhakov-komplexna-podpora-na-vyucovanie-289

Didaktické materiály k aitec offline

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Abeceda

Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1435 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Priraďovačka

Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1533 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkové pexeso

Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1035 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkovo-slovné pexeso

Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1009 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.