Používateľské nástroje

VyhľadávanieAitec offline

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru – LICENCIA

Detail

aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Šlabikáru LIPKA – LICENCIA

Detail

aitec offline k Šlabikáru LIPKA – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

NOVINKA aitec offline k Čítanke pre druhákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Čítanke pre druhákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Čítanke pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Čítanke pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Čítanke pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Čítanke pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

NOVINKA – Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre 1. ročník ZŠ (B. Lehoťanová) – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre 1. ročník ZŠ (B. Lehoťanová) – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre prvákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre prvákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre druhákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre druhákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre štvrtákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prvouke pre druhákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE – LICENCIA
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

e-učebnica Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM  (e-Tankönyv Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)

Detail

e-učebnica Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a másodikosok részéré)

Detail

e-učebnica Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a másodikosok részéré)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)

Detail

e-učebnica Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)

Detail

e-učebnica Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)

Detail

e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret negyedikeseknek, 1. és 2. rész)

Detail

e-učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret negyedikeseknek, 1. és 2. rész)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Matematika pre 1. ročník ZŠ (B. Lehoťanová)

Detail

e-učebnica Matematika pre 1. ročník ZŠ (B. Lehoťanová)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

e-učebnica Matematika pre 2. ročník ZŠ (P. Černek – S. Bednářová)

Detail

e-učebnica Matematika pre 2. ročník ZŠ (P. Černek – S. Bednářová)
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

HOME pre prvákov HUPS

Detail

HOME pre prvákov HUPS
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre prvákov LIPKA

Detail

HOME pre prvákov LIPKA
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre druhákov A

Detail

HOME pre druhákov A
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre druhákov B

Detail

HOME pre druhákov B
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre tretiakov A

Detail

HOME pre tretiakov A
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre tretiakov B

Detail

HOME pre tretiakov B
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre štvrtákov A

Detail

HOME pre štvrtákov A
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

HOME pre štvrtákov B

Detail

HOME pre štvrtákov B
: © Vydavateľstvo AITEC
Titul v príprave

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Pre školy s VJM DEMO VERZIA aitec offline Matematika az elsősök számára

Detail

DEMO VERZIA aitec offline Matematika az elsősök számára
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre školy s VJM DEMO VERZIA aitec offline Matematika a másodikosok számára

Detail

DEMO VERZIA aitec offline Matematika a másodikosok számára
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre školy s VJM. DEMO VERZIA aitec offline Matematika a harmadisokok számára

Detail

DEMO VERZIA aitec offline Matematika a harmadisokok számára
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

aitec offline prináša obľúbené multimediálne prezentácie a množstvo ďalších výhod a nových funkcií. Učitelia v ňom nájdu bonusové metodické a didaktické materiály priradené k jednotlivým stranám titulov.

Elektronické listovanie je známe aj z internetovej služby aitec online.

aitec offline obsahuje priestor na vlastné metodické poznámky jednoducho prenosné prostredníctvom USB. Ponúka nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie. Je vhodný na prácu na interaktívnej alebo bielej tabuli, či prostredníctvom dataprojektora.

Licencia aitec offline je pre jedného používateľa (= pedagóga) na jeden školský rok.
Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Ako pracovať s digitálnou podporou aitec offline?

V krátkych videách vám ponúkame návody ako pracovať s digitálnou podporou aitec offline.
Poradíme vám ako v aitec offline hľadať zaujímavé nástroje a aj to, ako ich efektívne využívať.

Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Ako si stiahnem digitálnu licenciu aitec offline?

V školskom roku 2022/2023 sme predstavili aitec offline aj vo forme NA STIAHNUTIE. Už neporebujete disk CD/DVD, stačí jeden link, ktorý nájdete vo svojom konte na www.aitec.sk.

Pripravili sme pre vás videonávod, ktorý vás prevedie postupom od stiahnutia aitec offline, cez rozzipovanie, inštaláciu a aktiváciu zakúpenej digitálnej licencie aitec offline.

Videonávod slúži ako pomoc pri inštalácii digitálnej licencie aitec offline pre učiteľov a HOME pre rodičov.

Prihlásenie do konta na www.aitec.sk 0:05
Moje licencie 0:15
Stiahnutie licencie 0:32
zip súbor a jeho otvorenie 0:49
Inštalácia aitec offline 1:29
Aktivácia licencie aitec offline 2:09

Ako pracovať s diskom aitec offline k Matematike pre druhákov?

Videonávod na použitie produktu aitec offline k Matematike pre druhákov vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní tohto produktu zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, interaktívne hry (IHRISKO) na precvičovanie učiva a zároveň ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-matematike-pre-druhakov-komplexna-podpora-na-vyucovanie-289

Ako pracovať s diskom aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ?

Videonávod na použitie disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní disku zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-slovenskemu-jazyku-pre-2-rocnik-zs-329

Videonávod k nástroju Vyrezátor

Videonávod k nástroju Vyrezátor, ktorý nájdete aj na disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník. Prináša vám možnosť otvoriť si cvičenie vo zväčšenom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.

Ako pracovať s diskom aitec offline?

Videonávod na použitie disku aitec offline k Matematike pre druhákov vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní disku zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-matematike-pre-druhakov-komplexna-podpora-na-vyucovanie-289

Didaktické materiály k aitec offline

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Abeceda

Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1435 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Priraďovačka

Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1533 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkové pexeso

Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1035 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkovo-slovné pexeso

Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1009 KB)

  • Ako si stiahnem aitec offline? Zobraziť odpoveď
  • Čo je to aitec offline? Zobraziť odpoveď

SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.