Používateľské nástroje

VyhľadávanieAitec offline

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru

Detail

aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Šlabikáru LIPKA

Detail

aitec offline k Šlabikáru LIPKA
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.)

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (R. Titková a kol.), 1. časť

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (R. Titková a kol.), 1. časť
: : produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (R. Titková a kol.), 2. časť

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (R. Titková a kol.), 2. časť
: : produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

aitec offline k Čítanke pre tretiakov

Detail

aitec offline k Čítanke pre tretiakov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre prvákov

Detail

aitec offline k Matematike pre prvákov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre druhákov

Detail

aitec offline k Matematike pre druhákov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre tretiakov

Detail

aitec offline k Matematike pre tretiakov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre štvrtákov

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ

Detail

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE

Detail

aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre druhákov

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prírodovede pre tretiakov

Detail

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov

Detail

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Vlastivede pre tretiakov

Detail

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Šlabikáru LIPKA

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Šlabikáru LIPKA
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

NOVINKA NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.)

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.)
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Čítanke pre tretiakov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Čítanke pre tretiakov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre prvákov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre prvákov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre druhákov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre druhákov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre tretiakov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre tretiakov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre štvrtákov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Matematike pre štvrtákov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre druhákov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre druhákov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prírodovede pre tretiakov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prírodovede pre tretiakov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Vlastivede pre tretiakov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Vlastivede pre tretiakov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Príspevok MŠVVaŠ SR NA STIAHNUTIE – aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE

Detail

NA STIAHNUTIE – aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE
: : Digitálny produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023 v termíne do 31. 5. 2022 pre objednávky škôl a pedagógov :: 18,00 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

DEMO VERZIA aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Šlabikáru LIPKA

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Šlabikáru LIPKA
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Čítanke pre tretiakov

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Čítanke pre tretiakov
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Matematike pre prvákov

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Matematike pre prvákov
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Matematike pre tretiakov

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Matematike pre tretiakov
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

DEMO VERZIA aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE

Detail

DEMO VERZIA aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE
: : Digitálny produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

aitec offline prináša obľúbené multimediálne prezentácie a množstvo ďalších výhod a nových funkcií. Učitelia v ňom nájdu bonusové metodické a didaktické materiály priradené k jednotlivým stranám titulov.

Elektronické listovanie je známe aj z internetovej služby aitec online.

aitec offline obsahuje priestor na vlastné metodické poznámky jednoducho prenosné prostredníctvom USB. Ponúka nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie. Je vhodný na prácu na interaktívnej alebo bielej tabuli, či prostredníctvom dataprojektora.

Licencia aitec offline je pre jedného používateľa na jeden školský rok.
Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Ako pracovať s diskami aitec offline?

V krátkych videách vám ponúkame návody ako pracovať s diskami aitec offline.
Poradíme vám ako v diskoch hľadať zaujímavé nástroje a aj to, ako ich efektívne využívať.

Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Ako pracovať s diskom aitec offline k Matematike pre druhákov?

Videonávod na použitie produktu aitec offline k Matematike pre druhákov vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní tohto produktu zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, interaktívne hry (IHRISKO) na precvičovanie učiva a zároveň ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-matematike-pre-druhakov-komplexna-podpora-na-vyucovanie-289

Ako pracovať s diskom aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ?

Videonávod na použitie disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní disku zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-slovenskemu-jazyku-pre-2-rocnik-zs-329

Videonávod k nástroju Vyrezátor

Videonávod k nástroju Vyrezátor, ktorý nájdete aj na disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník. Prináša vám možnosť otvoriť si cvičenie vo zväčšenom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.

Ako pracovať s diskom aitec offline?

Videonávod na použitie disku aitec offline k Matematike pre druhákov vám ponúka stručný prehľad jednotlivých krokov a funkcií pri využívaní disku zo série aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie.

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
  • NOVINKA medzi diskami prináša multimediálne prezentácie obľúbené medzi učiteľmi, zároveň však ponúka množstvo ďalších výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

Viac informácií o disku nájdete tu: https://www.aitec.sk/produkt/aitec-offline-k-matematike-pre-druhakov-komplexna-podpora-na-vyucovanie-289

Didaktické materiály k aitec offline

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Abeceda

  Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1435 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Priraďovačka

  Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1533 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkové pexeso

  Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1035 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkovo-slovné pexeso

  Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1009 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.