Používateľské nástroje

VyhľadávanieAutorské práva

Kupujúci (zákazník) sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva AITEC, s.r.o. v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa platia od momentu vzniku obchodného vzťahu – stlačenia tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU v objednávacom programe e-shopu www.aitec.sk, resp. od odoslania záväznej objednávky poštou, elektronickou poštou alebo faxom, vrátane objednávok prijatých na Objednávacích listoch vydavateľstva AITEC.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.