Používateľské nástroje

VyhľadávanieTituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Informácie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu

Informácie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu

Všetky potrebné informácie k nákupu edukačných publikácii na školský rok 2022/2023 zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na webovej stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/rok-2022/.

Školy tu nájdu:

Ponukový list pre školy na tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2022

Ponukový list pre školy na tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2022

Ponukový list Vydavateľstva AITEC na nákup učebníc hradených z príspevku MŠVVaŠ SR pre školský rok 2022/2023, sme zverejnili na našej stránke a môžete si ho stiahnuť ako súbor .xls.

MŠVVaŠ SR zverejnilo zoznam titulov, na ktoré poskytne príspevok v roku 2022.

MŠVVaŠ SR zverejnilo zoznam titulov, na ktoré poskytne príspevok v roku 2022.

Aj v školskom roku 2022/2023 si základné školy a špeciálne základné školy budú môcť vyberať učebnice podľa vlastných preferencií či potrieb žiakov zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023), ktorý je dostupný na Edičnom portáli.

Do zoznamu boli opäť zaradené i tituly Vydavateľstva AITEC. Teší nás, že v porovnaní s minulým rokom bol ich počet navýšený a doplnený aj o digitálnu podporu aitec offline. Ďalšie tituly bude ministerstvo školstva dopĺňať priebežne.

Všetky potrebné informácie k príspevku pre školy zverejnilo MŠVVaŠ SR na stránke www.minedu.sk.

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Máte otázky ohľadom objednávok titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR?

Telefónne čísla zákazníckeho servisu sú vám sú k dispozícii v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 
Potrebujete pomoc ohľadom:
volajte na telefónne číslo alebo píšte na e-mail
  • objednávok z Akcie AITEC pre ŠKOLY
  • informácií k vytvoreným objednávkam

PRIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY/PREDFAKTÚRY.

02 /43 63 27 51
02 /43 63 27 52
02 /43 63 27 58
0905 724 168
info@aitec.sk
  • ponuky pre verejné obstarávanie
0915 491 897
info@aitec.sk
  • overenia registrácie na stránke www.aitec.sk
  • registrácie na stránke www.aitec.sk
  • navigácie pri objednaní ministerských titulov na www.aitec.sk
0915 575 226
0905 351 703
 
Obsah rozhoduje

Obsah rozhoduje

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“, čím spĺňajú požiadavku postupu vo verejnom obstarávaní na kvalitatívne kritériá pre rozhodovanie o výbere možného titulu.

 

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

1/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO): číslo 2019/12-PO_D2041
2/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri partnerov verejného sektora: číslo 9166

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.