Používateľské nástroje

VyhľadávanieTituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Ministerský zoznam rozšírený o ďalšie tituly pre školy s VJM

Ministerský zoznam rozšírený o ďalšie tituly pre školy s VJM

Do zoznamu titulov, na ktoré poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR príspevok, pribudli i naše NOVINKY pre školy s VJM:

Pre ľahšiu orientáciu v našej ponuke sme pripravili samostatný Ponukový list s titulmi pre školy s VJM.

Stiahnuť Ponukový list Vydavateľstva AITEC pre školy s VJM pre účely verejného obstarávania škôl (.pdf)

Stiahnuť Ponukový list Vydavateľstva AITEC pre školy s VJM pre účely verejného obstarávania škôl (.xls)

NOVINKY zo série LITE s príspevkom MŠVVaŠ SR!

NOVINKY zo série LITE s príspevkom MŠVVaŠ SR!

Sme veľmi radi, že naše tohtoročné novinky Prvouka pre prvákov LITE,  Prvouka pre druhákov LITE a Vlastiveda pre štvrtákov LITE boli zaradené do zoznamu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pri ich objednaní môžu školy využiť príspevok na učebnice.

Pri objednaní pracovných učebníc LITE pre celú triedu získa učiteľ ako BONUS aitec offline ZADARMO.

NAJVÝHODNEJŠIE CENY pracovných učebníc Prvouka pre prvákov (LITE) Prvouka pre 2. ročník ZŠ (LITE) získajú školy kúpou v ministerských balíkoch označených slovom LITE.

aitec offline za zvýhodnenú cenu

aitec offline za zvýhodnenú cenu

Pri objednávke vybraných titulov a ministerských balíkov pre celú triedu si môžu pedagógovia zakúpiť aitec offline za zvýhodnenú cenu iba 9,60 € s DPH. Bližšie informácie k dostupným bonusom sú uvedené pri jednotlivých tituloch. Učiteľ si vyberá konkrétny aitec offline a počet kusov priamo pri objednávaní.

Digitálnu podporu aitec offline, na ktorú sa nevzťahuje príspevok MŠVVaŠ SR, fakturačne oddelíme – vystavíme SAMOSTATNÚ PREDFAKTÚRU. 

Ponukový list pre školy na tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2021

Ponukový list pre školy na tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2021

Ponukový list Vydavateľstva AITEC pre účely verejného obstarávania škôl, ktorý slúži ako oficiálna Ponuka uchádzača vo verejnom obstarávaní škôl pre účel nákupu učebníc hradených z príspevku MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022, sme zverejnili na našej stránke a môžete si ho stiahnuť vo formáte .pdf alebo ho ako súbor .xls nájdete tu.

MŠVVaŠ SR zverejnilo zoznam titulov, na ktoré poskytne príspevok v roku 2021.

MŠVVaŠ SR zverejnilo zoznam titulov, na ktoré poskytne príspevok v roku 2021.

Aj v školskom roku 2021/2022 si základné školy a špeciálne základné školy budú môcť vyberať učebnice podľa vlastných preferencií či potrieb žiakov zo Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, ktorý je dostupný na Edičnom portáli.

Do rozšíreného zoznamu boli opäť zaradené i tituly Vydavateľstva AITEC. Teší nás, že v porovnaní s minulým rokom bol ich počet navýšený. Ďalšie tituly bude ministerstvo školstva dopĺňať priebežne.

Všetky potrebné informácie k príspevku pre školy zverejnilo MŠVVaŠ SR na stránke www.minedu.sk.

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Máte otázky ohľadom objednávok titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR?

Telefónne čísla zákazníckeho servisu sú vám sú k dispozícii v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 
Potrebujete pomoc ohľadom:
volajte na telefónne číslo alebo píšte na e-mail
  • objednávok z Akcie AITEC pre ŠKOLY
  • informácií k vytvoreným objednávkam

PRIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY/PREDFAKTÚRY.

02 /43 63 27 51
02 /43 63 27 52
02 /43 63 27 58
0905 724 168
info@aitec.sk
  • ponuky pre verejné obstarávanie
0915 491 897
info@aitec.sk
  • overenia registrácie na stránke www.aitec.sk
  • registrácie na stránke www.aitec.sk
  • navigácie pri objednaní ministerských titulov na www.aitec.sk
0915 575 226
0905 351 703
 
Obsah rozhoduje

Obsah rozhoduje

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“, čím spĺňajú požiadavku postupu vo verejnom obstarávaní na kvalitatívne kritériá pre rozhodovanie o výbere možného titulu.

 

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

1/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO): číslo 2019/12-PO_D2041
2/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri partnerov verejného sektora: číslo 9166

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.