Používateľské nástroje

VyhľadávanieTituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Máte otázky ohľadom objednávok titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR?

Telefónne čísla zákazníckeho servisu sú vám sú k dispozícii v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Predlžujeme termín na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR do 10. júla 2020.

 
Potrebujete pomoc ohľadom:
volajte na telefónne číslo alebo píšte na e-mail
 • objednávok z Akcie AITEC pre ŠKOLY
 • informácií k vytvoreným objednávkam

PRIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY/PREDFAKTÚRY.

02 /43 63 27 51
02 /43 63 27 52
02 /43 63 27 58
0905 724 168
info@aitec.sk
 • ponuky pre verejné obstarávanie
0915 491 897
info@aitec.sk
 • overenia registrácie na stránke www.aitec.sk
 • registrácie na stránke www.aitec.sk
 • navigácie pri objednaní ministerských titulov na www.aitec.sk
0915 575 226
0905 351 703
 
Vaše otázky – naše odpovede

Vaše otázky – naše odpovede

Predlžujeme termín na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR do 10. júla 2020.

Ešte nám neprišiel príspevok z MŠVVaŠ SR na učebnice. Môžeme si objednať učebnice už teraz a predfaktúru uhradiť neskôr?
Áno, nemusíte čakať, kým vám príde príspevok z MŠVVaŠ SR. V tomto výnimočnom prípade nie je rozhodujúca splatnosť predfaktúry.
Nenechajte si objednávku na august.
Počas jarnej akcie sme zakúpili a uhradili tovar v produktovej sade BALÍK, ktorý nebol hradený zo školského účtu, resp. z účtu zriaďovateľa školy a na časť tovaru z BALÍKA sa vzťahuje príspevok MŠVVaŠ SR. Ako máme ďalej postupovať?

Máme pre vás riešenie:

 • pri doručení tovaru dostanete faktúru, ktorej oprava Vám bude elektronicky zaslaná na kontaktnú emailovú adresu uvedenú v objednávke;
 • opravená faktúra bude obsahovať rozpis položiek tovaru, ktoré balík obsahuje;
 • e-mailom na info@aitec.sk nám pošlite žiadosť:
  1. o storno položiek k opravenej faktúre, s uvedením sumy, ktorú chcete z pôvodnej faktúry vrátiť, uveďte číslo účtu v tvare IBAN (majiteľa účtu);
  2. o vystavenie novej faktúry pre položky tovaru, na ktoré sa vzťahuje príspevok – táto faktúra bude uhradená z účtu školy, resp. zriaďovateľa školy, faktúra Vám bude zaslaná elektronicky k úhrade.
Počas jarnej akcie sme zakúpili a uhradili matematiku autorov Belic – Striežovská, ktorá nebola hradená zo školského účtu, resp. z účtu zriaďovateľa školy a vzťahuje sa na ňu príspevok MŠVVaŠ SR. Ako máme ďalej postupovať?

Máme pre vás riešenie:

 • pri doručení tovaru dostanete faktúru;
 • e-mailom na info@aitec.sk nám pošlite žiadosť:
  1. o storno položiek k príslušnej faktúre, s uvedením sumy, ktorú chcete z pôvodnej faktúry vrátiť, resp. v celej sume faktúry (v prípade, že máte vo faktúre len matematiku autorov Belic – Striežovská) uveďte číslo účtu v tvare IBAN (majiteľa účtu);
  2. o vystavenie novej faktúry pre položky tovaru, na ktoré sa vzťahuje príspevok – táto faktúra bude uhradená z účtu školy, resp. zriaďovateľa školy, faktúra Vám bude zaslaná elektronicky k úhrade.
Obsah rozhoduje

Obsah rozhoduje

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“, čím spĺňajú požiadavku postupu vo verejnom obstarávaní na kvalitatívne kritériá pre rozhodovanie o výbere možného titulu.

Prečítajte si odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc.

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

 

1/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO): číslo 2019/12-PO_D2041
2/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri partnerov verejného sektora: číslo 9166

 

Ponukový list pre školy na učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Ponukový list pre školy na učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Ponukový list Vydavateľstva AITEC pre účely verejného obstarávania škôl, ktorý slúži ako oficiálna Ponuka uchádzača vo verejnom obstarávaní škôl pre účel nákupu učebníc hradených z príspevku MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021, sme zverejnili na našej stránke a môžete si ho stiahnuť tu: https://www.aitec.sk/assetsd/uploads/files/aitec-ponukovy-list-prispevok-msvvassr.pdf alebo vo formáte .xls ho nájdete tu: /assetsd/uploads/files/edicny-katalog/ponukovy-list-aitec-fin.xlsx..

Termíny na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR

Termíny na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR

Tituly hradené MŠVVaŠ SR môžete objednávať od 9. júna 2020 do 30. 6. 2020.

Predlžujeme termín na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR do 10. júla 2020.

Objednávky budú na školy doručované postupne od 19. augusta 2020.

Potrebujete pomoc s objednaním? Pozrite si prehľadný návod, ako objednať tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR alebo video, ktoré nájdete na našom Youtube.

Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Ako je to s objednávaním Prvouky pre 1. ročník ZŠ?

Titul Prvouka pre 1. ročník ZŠ (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková) v slovenskej aj maďarskej verzii si školy nemusia teraz objednávať. Patrí k titulom, ktoré bude MŠVVaŠ centrálne distribuovať na školy podľa objednávok, ktoré zrealizovali cez edičný portál v novembri 2019. Zoznam všetkých titulov, ktoré budú distribuované centrálne z ministerstva je uvedený na Edičnom portáli.

Všetky ostatné učebnice, ktoré si školy objednali koncom minulého roka cez edičný portál, je nutné objednať nanovo priamo cez vydavateľstvá.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu otvorilo trh s učebnicami

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu otvorilo trh s učebnicami

V školskom roku 2020/2021 si základné školy a špeciálne základné školy budú môcť prvýkrát slobodne vyberať učebnice podľa vlastných preferencií či potrieb žiakov zo Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, ktorý je dostupný na Edičnom portáli.

MŠVVaŠ SR zverejnilo všetky potrebné informácie k príspevku pre školy na stránke www.minedu.sk.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.