Používateľské nástroje

VyhľadávanieTituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Máte otázky ohľadom objednávok titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR?

Telefónne čísla zákazníckeho servisu sú vám sú k dispozícii v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 
Potrebujete pomoc ohľadom:
volajte na telefónne číslo alebo píšte na e-mail
  • objednávok z Akcie AITEC pre ŠKOLY
  • informácií k vytvoreným objednávkam

PRIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY/PREDFAKTÚRY.

02 /43 63 27 51
02 /43 63 27 52
02 /43 63 27 58
0905 724 168
info@aitec.sk
  • ponuky pre verejné obstarávanie
0915 491 897
info@aitec.sk
  • overenia registrácie na stránke www.aitec.sk
  • registrácie na stránke www.aitec.sk
  • navigácie pri objednaní ministerských titulov na www.aitec.sk
0915 575 226
0905 351 703
 
Vaše otázky – naše odpovede

Vaše otázky – naše odpovede

  
Ešte nám neprišiel príspevok z MŠVVaŠ SR na učebnice. Môžeme si objednať učebnice už teraz a predfaktúru uhradiť neskôr?

Áno, nemusíte čakať, kým vám príde príspevok z MŠVVaŠ SR.  V tomto výnimočnom prípade nie je rozhodujúca splatnosť predfaktúry.
Nenechajte si objednávku na august.

Aký je rozdiel medzi balíkmi MINI a MAXI?

Pre školy, ktoré si zakúpili počas jarnej akcie matematiku od autorskej dvojice M. Belic – J. Striežovská a potrebujú si dokúpiť len niektoré učebnice, sme pripravili balíky MINI.Balíky MAXI obsahujú všetky tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR v danom ročníku.

V prípade ďalších otázok budeme tento zoznam aktualizovať.

Obsah rozhoduje

Obsah rozhoduje

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“, čím spĺňajú požiadavku postupu vo verejnom obstarávaní na kvalitatívne kritériá pre rozhodovanie o výbere možného titulu.

Prečítajte si odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc.

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

1/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO): číslo 2019/12-PO_D2041
2/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri partnerov verejného sektora: číslo 9166

 

Termíny na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR

Termíny na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR

Objednajte si učebnice u nás, aby ste sa v polovici augusta vracali do škôl oddýchnutí a bez stresu.

Objednávky budú na školy doručované postupne od 19. augusta 2020.

Potrebujete pomoc s objednaním? Pozrite si prehľadný návod, ako objednať tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR alebo video, ktoré nájdete na našom Youtube.

Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Ako je to s objednávaním Prvouky pre 1. ročník ZŠ?

Titul Prvouka pre 1. ročník ZŠ (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková) v slovenskej aj maďarskej verzii si školy nemusia teraz objednávať. Patrí k titulom, ktoré bude MŠVVaŠ centrálne distribuovať na školy podľa objednávok, ktoré zrealizovali cez edičný portál v novembri 2019. Zoznam všetkých titulov, ktoré budú distribuované centrálne z ministerstva je uvedený na Edičnom portáli.

Všetky ostatné učebnice, ktoré si školy objednali koncom minulého roka cez edičný portál, je nutné objednať nanovo priamo cez vydavateľstvá.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu otvorilo trh s učebnicami

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu otvorilo trh s učebnicami

V školskom roku 2020/2021 si základné školy a špeciálne základné školy budú môcť prvýkrát slobodne vyberať učebnice podľa vlastných preferencií či potrieb žiakov zo Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, ktorý je dostupný na Edičnom portáli.

MŠVVaŠ SR zverejnilo všetky potrebné informácie k príspevku pre školy na stránke www.minedu.sk.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.