Používateľské nástroje

VyhľadávanieTituly hradené z príspevku MŠVVaM SR

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Zákaznícky servis – dôležité čísla

Máte otázky ohľadom objednávok titulov hradených z príspevku MŠVVaM SR?

Telefónne čísla zákazníckeho servisu sú vám sú k dispozícii v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 
Potrebujete pomoc ohľadom: volajte na telefónne číslo alebo píšte na e-mail
  • objednávok z Akcie AITEC pre ŠKOLY
  • informácií k vytvoreným objednávkam

PRIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY/PREDFAKTÚRY.

02 /43 63 27 51
02 /43 63 27 52
02 /43 63 27 58
0905 724 168
info@aitec.sk
  • ponuky pre verejné obstarávanie
0915 491 897 info@aitec.sk
  • overenia registrácie na stránke www.aitec.sk
  • registrácie na stránke www.aitec.sk
  • navigácie pri objednaní ministerských titulov na www.aitec.sk
0915 575 226
0905 351 703
 
Obsah rozhoduje

Obsah rozhoduje

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaM SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“, čím spĺňajú požiadavku postupu vo verejnom obstarávaní na kvalitatívne kritériá pre rozhodovanie o výbere možného titulu.

 

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC spĺňa požiadavky dodávateľa pre účely verejného obstarávania

Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaM SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní edukačných publikácií na školský rok 2023/2024 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

1/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO): číslo 2022/12-PO-D2041
2/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri partnerov verejného sektora: číslo 9166

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.