Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0915 575 226, seminare@aitec.sk

18.10.
2017

Vyučovanie matematiky podľa iŠVP, MPC Bratislava

Miesto konania: od 9.hod., RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom najdôležitejšie zmeny v požiadavkách iŠVP pre 3. ročník, naučiť sa nové didaktické hry, oboznámiť sa s možnosťami práce na hodinách matematiky a využívať na nich efektívne pracovnú učebnicu.

07.11.
2017

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP, MPC Trenčín

Miesto konania: od 9.00 hod., DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Prihlasovanie na seminár umožníme čoskoro.

08.11.
2017

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP, MPC Prešov

Miesto konania: od 9.00 hod., RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Prihlasovanie na seminár umožníme čoskoro.

15.11.
2017

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP, MPC Nitra

Miesto konania: od 9.00 hod., DP MPC Nitra, Ul. kozmonautov 5
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Prihlasovanie na seminár umožníme čoskoro.

16.11.
2017

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP, MPC Banská Bystrica

Miesto konania: od 9.00 hod., RP MPC Banská Bystrica, Horná 97
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Prihlasovanie na seminár umožníme čoskoro.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.