Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0915 575 226, seminare@aitec.sk

24.08.
2017

Podpora efektívnej prípravy na vyučovanie so sériou HUPSOV šlabikár, MPC Bratislava

Miesto konania: od 9.00 hod., Regionálne pracovisko MPC Bratislava, Ševčenkova 11
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 1. ročníku

Cieľ: Efektívna príprava učiteľa na prácu so sériou HUPSOV šlabikár, oboznámenie učiteľov so špecifikami uplatnenia analyticko-syntetickej metódy, námety na moderné a netradičné aktivity s dôrazom na zážitkové učenie.

30.08.
2017

Podpora efektívnej prípravy na vyučovanie so sériou HUPSOV šlabikár, MPC Nitra

Miesto konania: od 9.00 hod., Regionálne pracovisko MPC Nitra, Ul. kozmonautov 5
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 1. ročníku

Cieľ: Efektívna príprava učiteľa na prácu so sériou HUPSOV šlabikár, oboznámenie učiteľov so špecifikami uplatnenia analyticko-syntetickej metódy, námety na moderné a netradičné aktivity s dôrazom na zážitkové učenie.

31.08.
2017

Podpora efektívnej prípravy na vyučovanie so sériou HUPSOV šlabikár, MPC Prešov

Miesto konania: od 9.00 hod., Regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 1. ročníku

Cieľ: Efektívna príprava učiteľa na prácu so sériou HUPSOV šlabikár, oboznámenie učiteľov so špecifikami uplatnenia analyticko-syntetickej metódy, námety na moderné a netradičné aktivity s dôrazom na zážitkové učenie.

05.09.
2017

Podpora efektívnej prípravy na vyučovanie so sériou HUPSOV šlabikár, ZŠ Banská Bystrica

Miesto konania: od 13.00 hod., ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 1. ročníku

Cieľ: Efektívna príprava učiteľa na prácu so sériou HUPSOV šlabikár, oboznámenie učiteľov so špecifikami uplatnenia analyticko-syntetickej metódy, námety na moderné a netradičné aktivity s dôrazom na zážitkové učenie.

06.09.
2017

Podpora efektívnej prípravy na vyučovanie so sériou HUPSOV šlabikár, ZŠ Poprad

Miesto konania: od 13.00. hod., ZŠ s MŠ Francisciho 832/21, Poprad
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 1. ročníku

Cieľ: Efektívna príprava učiteľa na prácu so sériou HUPSOV šlabikár, oboznámenie učiteľov so špecifikami uplatnenia analyticko-syntetickej metódy, námety na moderné a netradičné aktivity s dôrazom na zážitkové učenie.

07.09.
2017

Podpora efektívnej prípravy na vyučovanie so sériou HUPSOV šlabikár, ZŠ Trenčín

Miesto konania: od 13.00 hod., ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 1. ročníku

Cieľ: Efektívna príprava učiteľa na prácu so sériou HUPSOV šlabikár, oboznámenie učiteľov so špecifikami uplatnenia analyticko-syntetickej metódy, námety na moderné a netradičné aktivity s dôrazom na zážitkové učenie.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.