Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0915 575 226, seminare@aitec.sk

03.05.
2017

Vyučovanie prvouky podľa iŠVP, Nitra

Miesto konania: od 13. hod., ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie

Cieľ: Predstaviť učiteľom charakteristiku predmetu prvouka, jeho ciele, požiadavky vzdelávacích štandardov, oboznámiť sa s možnosťami práce na hodinách prvouky a s efektívnym využívaním pracovnej učebnice.

04.05.
2017

Vyučovanie prvouky podľa iŠVP, MPC Prešov

Miesto konania: od 9.hod., Regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie

Cieľ: Predstaviť učiteľom charakteristiku predmetu prvouka, jeho ciele, požiadavky vzdelávacích štandardov, oboznámiť sa s možnosťami práce na hodinách prvouky a s efektívnym využívaním pracovnej učebnice.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.