Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0915 464 815, seminare@aitec.sk

20.03.
2019

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP – ZŠ Trnava

Miesto konania: od 13.00 hod., ZŠ s MŠ Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy

26.03.
2019

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP – ZŠ Žilina

Miesto konania: od 13.00 hod., ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy

27.03.
2019

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP – ZŠ s MŠ Poprad

Miesto konania: od 13.00 hod., ZŠ s MŠ Francisciho 832/21, Poprad
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy

09.04.
2019

Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP – ZŠ Nitra

Miesto konania: od 9.00 hod., ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov prírodoveda a vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy

10.04.
2019

Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP – MsÚ Prešov

Miesto konania: od 9.00 hod., MsÚ Jarková 24, Prešov (1. poschodie - veľká zasadačka)
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov prírodoveda a vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy

11.04.
2019

Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP – MPC Banská Bystrica

Miesto konania: od 9.00 hod., RP MPC Banská Bystrica, Horná 97
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov prírodoveda a vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy

25.04.
2019

Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP – SŠÚ Skalica

Miesto konania: od 9.00 hod., Spoločný školský úrad Skalica, Námestie slobody 10
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 4. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov prírodoveda a vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.