Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0915 575 226, seminare@aitec.sk

23.05.
2018

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP – MPC Trnava

Miesto konania: od 9. hod., Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy

24.05.
2018

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP – MPC Žilina

Miesto konania: od 9. hod., ZŠ Ulica mieru 1 235, Bytča
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy

31.05.
2018

Vyučovanie vlastivedy a prírodovedy podľa iŠVP – SŠÚ Skalica

Miesto konania: od 9. hod., Spoločný školský úrad Skalica, Námestie slobody 10
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.