Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0905 464 815, seminare@aitec.sk

31.01.
2020

O pripravovaných seminároch vydavateľstva AITEC vás budeme včas informovať na stránke www.aitec.sk

Miesto konania: O termínoch a miestach konania pripravovaných seminárov vás budeme včas informovať.
Cieľová skupina: Učitelia pre primárne vzdelávanie, vychovávatelia/vychovávateľky školských klubov detí.

Vydavateľstvo AITEC ako špecializované vydavateľstvo učebníc pre 1. stupeň ZŠ má záujem neustále skvalitňovať a rozširovať ponuku seminárov a vzdelávacích aktivít, preto nás zaujímajú vaše názory, predstavy a požiadavky k seminárom špeciálne určeným pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Vaše námety radi privítame na adrese seminare@aitec.sk.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.