Používateľské nástroje

VyhľadávaniePripravované semináre pre učiteľov

Infoservis k seminárom: 0915 575 226, seminare@aitec.sk

17.04.
2018

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP, ZŠ Nitra

Miesto konania: od 13. hod., ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívať učebné materiály na hodinách vlastivedy

18.04.
2018

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP, ZŠ Banská Bystrica

Miesto konania: od 13. hod., ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívať učebné materiály na hodinách vlastivedy

24.04.
2018

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP, ZŠ Bratislava

Miesto konania: od 13. hod., ZŠ J. Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívať učebné materiály na hodinách vlastivedy

25.04.
2018

Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP, ZŠ Trenčín

Miesto konania: od 13. hod., ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 3. ročníku

Cieľ: Predstaviť učiteľom obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník, efektívne využívať učebné materiály na hodinách vlastivedy


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.