Používateľské nástroje

VyhľadávanieKontakty

Zákaznícky servis

Pre plynulosť vybavovania telefonátov si v prípade otázok pripravte, prosím, číslo objednávky, resp. predfaktúry.

Informácie k objednávkam a distribúcii (obchodné oddelenie)

Tel.: 02 / 43 63 27 51, 0905 724 168
02 / 43 63 27 52
02 / 43 63 27 58

Fax: 02 / 43 63 27 55

E-mail: info@aitec.sk

Informácie k ponukovému listu pre verejné obstarávanie

Tel.: 02/40 20 95 59
0915 491 897
0918 672 930

Kontakt pre problémy s registráciou a objednávaním:
Tel.: 0905 724 168

Zodpovedná osoba pre osobné údaje podľa GDPR
osobne.udaje@aitec.sk

Expedičné stredisko, adresa pre vrátenie balíkových a reklamačných zásielok:

AITEC – expedičné stredisko
Duklianskych hrdinov 47
901 01 Malacky

Reklamácie
E-mail: reklamacie@aitec.sk
Tel.: 02 / 43 63 27 51

Informácie k seminárom
Tel.: 0905 464 815
E-mail: seminare@aitec.sk

Informácie k webu
Tel.: 0915 393 233
E-mail: web@aitec.sk

Korešpondenčná adresa spoločnosti
Vydavateľstvo
AITEC, s. r. o.
Ráztočná 19
821 07 Bratislava

GPS súradnice
48.1490115,17.213111900000058

Identifikačné údaje spoločnosti
AITEC, s. r. o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava 

Zápis v OR Bratislava I
Oddiel Sro, Vložka č. 49613/B

IČO: 43 829 171

DIČ: 20 22 512 756

IČ DPH: SK 20 22 512 756


Bankové spojenie pre príjem zákazníckych platieb:

TATRABANKA 
ČU:     2928906300/1100
IBAN:  SK91 1100 0000 0029 2890 6300
SWIFT: TATR SK BX 

 

Vydavateľstvo AITEC, s. r . o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

1/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO): číslo 2019/12-PO_D2041

2/ zápis pre AITEC, s. r. o. v Registri partnerov verejného sektora: číslo 9166

 

Redakcia – šéfredaktor
Mgr. Walter Hirschner
Tel.:  02 / 40 20 95 54
E-mail: sefredaktor@aitec.sk

Oddelenie informatiky – vedúca
Mgr. Tatiana Fialová
Tel.:  02 / 40 20 95 31
E-mail: fialova@aitec.sk, seminare@aitec.sk


Oddelenie ekonomiky a obchodu – vedúca
Eva  Repoňová
Tel.:    02 / 40 20 95 53 (+421 2 40 20 95 53)
E-mail: obchod@aitec.sk, reponova@aitec.sk

Hospodárska správa a nákup
Lucia Dúbravská
Tel.:    02 / 40 20 95 59 (+421 2 40 20 95 59)
E-mail: obchod@aitec.sk, dubravska@aitec.sk

Oddelenie odbytu a distribúcie, služby zákazníkom – vedúca
Zuzana Kucharová
Tel.:  02 / 43 63 27 51 (+421 2 43 63 27 51)
Fax:  02 / 43 63 27 55  
E-mail: kucharova@aitec.sk, info@aitec.sk, reklamacie@aitec.sk

 


Priamy kontakt pre komunikáciu s médiami
E-mail: aitec@aitec.sk

 

O vydavateľstve

Vydavateľstvo AITEC – špecialista na primárne vzdelávanie


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.