Používateľské nástroje

VyhľadávanieNové učebnice a pracovné zošity z matematiky z našej produkcie si získavajú čoraz viac učiteľov – ďakujeme za všetky ohlasy a prejavený záujem

Dátum uverejnenia: 29.11.2012

Nové učebnice a pracovné zošity z matematiky  z našej produkcie si získavajú čoraz viac učiteľov – ďakujeme za všetky ohlasy a prejavený záujem

Po viac ako 2 mesiacoch na slovenskom učebnicovom trhu si objednáva niektorú zo série nových matematík z našej produkcie čoraz viac učiteľov, aj keď nie sú hradené centrálnou dodávkou. V ohlasoch učitelia jednoznačne oceňujú najmä jej dobre premyslenú didakticko-metodickú koncepciu učiva. Žiakom sa páčia najmä sympatické ilustrácie a jednoduché, zrozumiteľné a humorné spracovanie učiva. Vydavateľstvo AITEC reaguje na tento záujem aj sériou metodických seminárov – sledujte aj naďalej našu ponuku v sekcii Semináre pre učiteľov.

Učebnice rešpektujúce požiadavky žiakov aj učiteľov 
Nová séria preferuje tradičné a osvedčené prístupy vyučovania školskej matematiky, bola napísaná učiteľmi z praxe a reflektuje pripomienky a skúsenosti učiteľov, ako aj odborné poznatky a trendy vo vyučovaní matematiky, vrátane zahraničných (napr. z Fínska). Autormi učebníc sú skúsení aktívni učitelia – prvostupniari a na jej príprave sa podieľal redakčný kolektív špecializovaný práve na učebnice a učebné materiály pre primárne vzdelávanie.

Cena, ktorá sa nezvýšila
Cena nových matematík zostáva v ponuke nezmenená, učiteľ má istotu, že sa nezvýši oproti pôvodnej ponuke. Pri objednávke pre celú triedu získava učiteľ bonusy a všetky platia aj pre málotriedne školy.

Dostatok materiálu na celú vyučovaciu hodinu
Učebnica je prispôsobená rozsahom vyučovacej jednotke tak, aby učiteľ nebol zaťažený prípravou a vyhľadávaním materiálu na vyplnenie vyučovacej hodiny podľa individuálnych potrieb žiakov a tiež aby netrpel školský rozpočet kopírovaním týchto podkladov.

Opakovanie a precvičovanie ako overená didaktická zásada
Didaktický postup preberania učiva zohľadňuje učiteľmi v praxi najviac preferovaný model s dôrazom na sústavné priebežné aj súhrnné opakovanie učiva, ktoré považuje väčšina skúsených učiteľov za jeden z najdôležitejších znakov kvalitnej učebnice.

Učebnica aj pre matematicky menej zdatného žiaka
Učebnica kladie dôraz na individuálne požiadavky matematicky rôzne zdatných žiakov, keďže väčšina tried nie je profilovaná ako výberové triedy.

Metodické informácie pre učiteľa aj rodiča 
Krátke metodické usmernenie priamo na strane s definovaním učebných cieľov vyhodnotilo mnoho učiteľov ako významný prvok správnej komunikácie medzi autormi učebnice  a učiteľmi. Podľa vyjadrení učiteľov významne uľahčujú ich prípravu na hodinu a tiež informujú stručne rodiča, ktorého spravidla nechce učiteľ z vyučovacieho procesu najmä v 1. ročníku vylúčiť.

Komfort pre učiteľa – materiály si nemusí učiteľ pripravovať sám
Podporné materiály zahŕňajú aj multimediálny disk s animáciami a prezentáciami k učivu v učebnici a  aj nad rámec tohto učiva. Disk je určený na premietanie a je technicky prispôsobený rôznemu vybaveniu tried – od bielej steny, či hárka bieleho papiera až po modernú interaktívnu tabuľu. Ovládanie disku je intuitívne bez potreby špeciálnych znalostí. Titul má výraznú podporu aj na www.aitec.sk.

Koncepcia, nadväznosť, kontext 
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, ktorá je k septembru 2012 dostupná pre 1., 2., a 3. ročník ZŠ, pre 4. ročník sa pripravuje a bude k budúcemu školskému roku k dispozícii. Učivo je prezentované v kontexte a nadväznosti jednotlivých ročníkov, obsahuje potrebné propedeutické prvky pre 2. stupeň ZŠ.
Táto ucelená séria učebných materiálov pre vyučovanie matematiky v primárnom vzdelávaní  z jednej autorskej dielne s kompletnou podporou pre učiteľa je pilotným projektom špecializovaného vydavateľstva AITEC pre predmet matematika na 1. stupni ZŠ a je doteraz ojedinelou ponukou pre školy na Slovensku, ktorá plne rešpektuje špecifiká vzdelávania na 1. stupni ZŠ.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.