Používateľské nástroje

VyhľadávaniePozývame vás na metodický seminár Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP pre štvrtý ročník

Dátum uverejnenia: 14.9.2018

Pozývame vás na metodický seminár Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP pre štvrtý ročník

Zúčastnite sa metodického seminára Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP pre štvrtý ročník.

Pokračujeme v jesennej sérii obľúbených metodických seminárov pre učiteľov. 

Prihláste sa na seminár Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP pre štvrtý ročník. Zoznámite sa s koncepciou vyučovania prírodovedy a vlastivedy, inšpirujeme vás aktivitami, materiálmi a návodmi na vyučovanie týchto predmetov. Strávite príjemný čas s kolegami.

Čo sa dozviete na metodickom seminári Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP?

  • Predstavíme vám obsah predmetov prírodoveda a vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP.
  • Ukážeme vám efektívne spôsoby využívania učebných materiálov na hodinách prírodovedy a vlastivedy.
  • Poskytneme vám základné informácie o vzdelávacom štandarde predmetu prírodoveda a vlastiveda (ciele, charakteristika predmetu, obsahový a výkonový štandard).
  • Zapojíme vás do nových aktivít, ktoré môžete využiť počas vyučovania.

Viac informácií o metodických seminároch


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.