Používateľské nástroje

VyhľadávaniePredtým než (sa) z nej učím

Dátum uverejnenia: 25.8.2020

Predtým než (sa) z nej učím

Čo všetko predchádza tomu, než do rúk dostanete nový učebný titul z nášho vydavateľstva? Začítajte sa do úvodného článku z pripravovanej série.

Zrod odborne kvalitnej a modernej učebnice je dlhodobý proces, za ktorým je množstvo driny, škrtania, prerábania, konzultácií a hrania sa so slovami tak, aby učivo i úlohy v nej pochopil naozaj každý, od učiteľa, žiaka a v neposlednom rade aj rodiča, ktorý je často, a to nielen v týchto koronových časoch, dôležitou súčasťou učebného procesu svojich detí.

Na začiatku je rukopis autora...

Či už vznikne rukopis na podnet učiteľskej obce alebo od samotného autora, vyžaduje si dôkladnú prípravu. Ak totiž autorovi záleží na kvalite a odbornosti toho, čo plánuje vytvoriť, musí dôkladne poznať už existujúce materiály a učebnice z daného predmetu a dobre sa orientovať v požiadavkách inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Nestačí totiž, aby mal ktosi iba dobrý nápad. Keďže ide o učebný materiál, koncepcia musí obsahovať didaktický zámer a na to napojené aktivity a úlohy, ktoré žiakov dovedú k jeho naplneniu. Cieľom je umožniť celostný rozvoj žiakov vo všetkých kompetenciách, vedomostných i sociálnych. Autor teda pri vytváraní úloh musí dbať na rôznorodosť a súčasne čo najužšie prepojenie so záujmami a svetom generácie žiakov, pre ktoré učebnicu tvorí.

Ak nechceme, aby sa otvorenie učebnice spájalo so slovom nuda, nesmieme pri jej tvorbe zabudnúť ani na humornápaditosť. Žiaci s učebnicami pracujú každý deň, preto je dôležité, aby ich práca s nimi bavila a motivovala k ďalšiemu prehlbovaniu vedomostí. Ak dostanú do triedy takúto učebnicu pedagógovia, uľahčí im to prácu na hodine, nabáda ich to ku vlastnej kreativite a práca sa pre nich stáva väčšou zábavou. S úsmevom sa predsa učí ľahšie každému.

Hotový rukopis sa posúva ďalej...

Keď autor rukopis dokončí, na diele sa začína redaktorsky pracovať. Prvým krokom redaktorskej práce je jeho príprava na pripomienkovanie. Recenzentmi sú väčšinou odborníci z danej oblasti predmetu v súčinnosti s učiteľmi priamo z praxe. Prečo sme vo vydavateľstve AITEC zvolili takúto kombináciu recenzentov? Pretože dávame dôraz nielen na odbornosť, kvalitu a sledovanie najnovších trendov v oblasti vzdelávania, ale aj na potreby a postrehy učiteľov, ktorí naše učebnice používajú vo svojej práci so žiakmi na hodine. Jednotlivé pripomienky recenzentov potom redaktori spolu s autorom starostlivo zvážia a zapracujú do diela.

Vizuálne umenie ako súčasť učenia

Dôležitú úlohu pri tvorbe učebníc majú aj naši ilustrátori. Ich diela slúžia nielen na budovanie estetického cítenia u žiakov, ale majú aj svoj didaktický zámer. Ilustrácie sú často východiskom pre úlohy či cvičenia, prípadne tvoria súčasť výkladu učiva v podobe názorných ukážok. Pri tvorbe ilustrátori zohľadňujú aj vek detí a ich záujmy. Pomáha im to potom vytvárať asociácie medzi preberanou látkou a svetom, ktorý ich obklopuje. Nepriamo to žiakom napomáha aj k upevňovaniu učiva. Súčasťou celého procesu tvorby učebnice je aj grafik, ktorý všetky strany zalomí a pripraví na samotnú tlač. No a nezabúdajme na dôležitú úlohu korektorov, ktorí prechádzajú texty niekoľkokrát, aby vychytali všetky chyby, vrátane jazykových a zamedzili šanteniu tlačiarenských škriatkov.

Kamil Knihomil – ukážka strany Kamil Knihomil – ukážka strany
Ukážka strán z čitateľského denníka Kamil Knihomil

Komplexnosť učebných materiálov

Sme radi, že počas tohto leta sme pre vás sfinalizovali ďalšie učebné tituly. Inšpirovali sme sa v nich vašimi ohlasmi z praxe, ktoré sme prepojili s osvedčenými prvkami i modernými metódami. Pozrieť si ich môžete medzi NOVINKAMI. Okrem novej pracovnej učebnice slovenského jazyka tam nájdete aj doplnkový titul na hodinu slovenčiny a matematiky. Ako špecializované vydavateľstvo pre 1. stupeň základných škôl sa snažíme pozerať na každý predmet celostne a pripravovať k nemu aj rozširujúce učebné materiály a pomôcky, ktoré učiteľom uľahčia prípravu na jednotlivé hodiny a pomôžu u žiakov rozvinúť všetky kompetencie s dôrazom na motiváciu a zážitkovosť. Prelistovať si ich môžete v našej internetovej knižnici aitec online. Od prvej strany až po poslednú, aby ste sa mohli rozhodnúť, či je to ten správny titul pre vás. 

 

 

Záleží nám na tom, o čom a ako sa učia žiaci v školách. Preto sa na odbornosť našich titulov môžete spoľahnúť. 

 

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.