Používateľské nástroje

VyhľadávanieRozhodnutie MŠVVaŠ SR o výške príspevku je pre školy likvidačné

Dátum uverejnenia: 20.5.2023

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o výške príspevku je pre školy likvidačné

Výška príspevku na edukačné publikácie pre školský rok 2023/2024 sa v porovnaní s minulým školským rokom znížila o viac ako polovicu. Školy budú musieť využiť vlastné zdroje.

MŠVVaŠ SR dnes zverejnilo výšku príspevku na edukačné publikácie (ďalej EP).  V dokumente Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024 udáva, že okrem štátneho príspevku si škola v prípade potreby môže zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR zakúpiť edukačné  publikácie aj z vlastných zdrojov a v rámci jednej faktúry a jej úhrady škola môže vlastné zdroje a zdroje zo ŠR kombinovať.

Keďže v porovnaní s minulým školským rokom sa príspevok na žiaka pre školský rok 2022/23 znížil o viac ako polovicu, náklady na edukačné publikácie ani zďaleka nepokryje. Ak si teda školy budú chcieť zaobstarať nové učebnice, budú musieť čerpať aj z vlastných finančných prostriedkov (finančných prostriedkov od rodičov) a využiť tak vyššie spomenutú možnosť. 

Otvorenie trhu s učebnicami v roku 2020 dalo školám možnosť vybrať si edukačné publikácie podľa vlastného uváženia a preferencie. Tak sa tituly s kvalitným obsahom mohli dostať do škôl, čo vytýčilo cestu ku kvalitnejšiemu vzdelaniu detí na Slovensku.  Avšak klesajúca tendencia výšky príspevku na edukačné publikácie túto cestu veľmi komplikuje.

V roku 2020 bol trh s učebnicami reformovaný jeho otvorením a umožnením výberu najvhodnejšej učebnice pre konkrétneho žiaka a učiteľa. Nový model bol nastavený s primerane vysokým a reálnym príspevkom na EP. Oproti tomuto základnému nastaveniu, s ktorým zavedená reforma počítala a  ktoré umožňovalo školám aj skutočné zabezpečenie učebníc,  sa dnešné ministerstvo školstva svojou učebnicovou politikou prepracovalo k zníženiu príspevku na učebnice o približne 66% pre 1. ročník a k zníženiu o viac ako 76% pre 2. až 4. ročník základných škôl. Tento fakt sa nedá interpretovať inak, než tak, že v prístupe ministerstva školstva poklesla za tri roky ochota poskytnúť školám elementárne prostriedky na vzdelávanie detí takmer o 70%. Zdá sa, že cieľová hodnota sa nezdržateľne blíži k nule a stavu, keď ministerstvo prestane financovať akékoľvek učebnice. Školy by určite nemali čakať, kým tento valec dovalcuje do cieľa!

 

Graf znázorňujúci regres výšky príspevku od roku 2020

Zdroj: minedu.sk

Celý dokument Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024 nájdete tu.

 


Vývoj inflácie v SR od roku 2020

 

Zdroj: nbs.sk

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.