Používateľské nástroje

VyhľadávanieSemináre pre vychovávateľov: Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase

Dátum uverejnenia: 27.6.2016

Semináre pre vychovávateľov: Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase

Počas jarnej série seminárov ste s vydavateľstvom AITEC absolvovali aj štyri metodické semináre pre vychovávateľky a vychovávateľov s názvom Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase.

Metodický seminár Školský klub ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase ponúkol vychovávateľom a vychovávateľkám informácie o postavení školského klubu detí v sústave školských zariadení.

„Seminár, ktorý nám prišli odprezentovať lektori, sa mi veľmi páčil a veľa som si z neho odniesla. Naučili ma novým skutočnostiam a princípom, rôznym novým aktivitám, ktoré budem môcť niekedy spolu s deťmi využiť v praxi. Poukázali na to, že s deťmi sa dá veľa toho vytvoriť a že sa netreba báť, ale treba si veriť a skúšať s deťmi stále niečo nové, čo v nich bude podporovať tvorivosť, fantáziu a pomôže sa im lepšie začleniť do spoločnosti, v ktorej žijú, hýbu sa.“ Monika Faltinová

Hosťom metodického seminára bola pani Mgr. Gabriela Zábušková, ktorá je učiteľkou kontinuálneho vzdelávania pre výchovu mimo vyučovania a školských zariadení na regionálnom pracovisku MPC v Banskej Bystrici. Pani Zábušková navštívila seminár na MPC v Nitre. Na MPC v Prešove a na ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre sme sa s ňou spojili prostredníctvom online telemostu. Pani Zábušková priblížila účastníčkam informácie o Hlavnom predmete činnosti ŠKD.

Registrácia účastníčok Prezentácia karaoke Spievanky Vybranky
Telemost s pani Gabrielou Zábuškovou Telemost s pani Gabrielou Zábuškovou

Naživo aj elektronicky sme si prelistovali pracovné zošity Veselo je v školskom klube 1, 2, 3 a 4. Oboznámili sme účastníčky a účastníkov s ich štruktúrou, obsahom a možnosťami práce s nimi. Objasnili sme základné princípy a ciele výchovy a vzdelávania v školskom klube detí.

„Tieto pracovné zošity ma zaujali natoľko, že som si po prednáške zvyšné čísla objednala. Práve v týchto zošitoch žiakom približujú prostredníctvom fotiek a rôznych úloh podstatu spoločenského správania, práv dieťaťa, recykláciu, sviatky a výlety.“ Nora Chovancová

Súčasťou metodického seminára boli informácie o plnení cieľov výchovy a vzdelávania v ŠKD prostredníctvom zaradenia práce so sériou pracovných zošitov Veselo je v školskom klube.

„Po prelistovaní pracovných zošitov musím uznať, že ide o spojenie vedomostí, kreativity a skúseností z praxe. Lektori boli profesionálni a vedeli zaujať. Určite by som tento seminár navštívila znova, prípadne ho odporučila známym.“ Radka Sýkorová

„Pracovné zošity Veselo je v školskom klube by si mala zakúpiť každá základná škola a určite ich zaradím aj do vlastných pomôcok, aby som zlepšila a zmodernizovala školskú výučbu. Páči sa mi, že sú tam zakomponované motivačné prvky a úlohy sú zostavené tak, že plnia ciele tematických oblastí výchovy.“ Dominika Balážová

Seminár priniesol aj prezentáciu s informáciami o vydavateľstve AITEC, o edičných NOVINKÁCH, výhodách registrácie na webovej stránke www.aitec.sk a o spôsoboch využitia podporných metodických a didaktických materiálov online prostredníctvom:

Celý program vydavateľstva AITEC je dobre premyslený – prepojenie tlačených pomôcok a internetových zdrojov. Ľahká orientácia na stránke a možnosť nazerania do pracovných listov a učebníc pred ich kúpou je veľmi prínosná.“ Lenka Škovranová

„Počas celého seminára som mala pocit, že oproti mne stoja profesionáli, ktorí vedia, čo je potrebné pri práci s deťmi, čo je potrebné ukázať vychovávateľom a budúcim vychovávateľom, čo im chýba pri práci s deťmi a ako je možné im prácu uľahčiť. Materiály, ktoré nám boli predstavené, ma veľmi zaujali, boli prehľadne spracované a zaujímavo odprezentované. Všetci vieme, že práca s deťmi nie je jednoduchá a stále sme nútení hľadať cestičky, ako ich zaujať, spríjemniť im chvíle v škole či v školskom klube, motivovať ich. Vydavateľstvo AITEC je určite jednou z možností.“ Michaela Chovanová


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.