Používateľské nástroje

VyhľadávanieVaše hodnotenie seminárov Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Dátum uverejnenia: 20.12.2017

Vaše hodnotenie seminárov Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Semináre Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP ukončili jesennú časť seminárov vydavateľstva AITEC. Tešia nás vaše pozitívne spätné väzby a dodávajú nám energiu na prípravu učebníc a nových materiálov pre vás, učiteľov.

Semináre vydavateľstva AITEC pomáhajú učiteľom pri každodennej práci so žiakmi

Naučila som sa, ako môžem hravou formou naučiť deti jednotlivé učivá z prírodovedy a vlastivedy,“ napísala účastníčka seminára v Trenčíne.

Účastníčku seminára v Trenčíne zaujal „zrozumiteľný, stručný, jasný výklad lektoriek, množstvo nového materiálu a ďalšie inšpirácie pre prax. Už dávno som nebola na tak kvalitnom seminári."

Veci potrebné pre prácu so žiakmi, teda ako pracovať efektívne a dospieť k cieľu vyučovacej hodiny,“ ocenila účastníčka seminára v Banskej Bystrici.

Vidieť a počuť, ako sa dá prírodoveda a vlastiveda učiť zaujímavými a žiakom blízkymi metódami,“ ocenila účastníčka seminára v Nitre.

 

Semináre prinášajú nové námety na aktivity na hodinách, pretože vieme, že ich potrebujete

Didaktický materiál prezentovaný na seminároch nájdete aj na našom webe www.aitec.sk v časti Materiály pre učiteľov na stiahnutie.

Ďakujem za internetovú podporu pre učiteľov, ktorú ponúkate na Vašej internetovej stránke. Tam vždy nájdem niečo podľa potreby,“ napísala účastníčka seminára v Banskej Bystrici.

Veľmi sa mi páčili aktivity, ktoré sa dali k jednotlivým témam použiť,“ ocenila účastníčka seminára v Trenčíne.

Všetky aktivity, informácie, ktoré sú pre prácu učiteľa veľmi potrebné na každom predmete. Ste jediné vydavateľstvo, ktoré učiteľom pomáha,“ vyjadrila svoj názor účastníčka v Prešove.

Veľa výborných hier, ktoré mi pomôžu zatraktívniť vyučovanie. Ešte lepšie som pochopila formy zážitkového učenia,“ vyzdvihla účastníčka seminára v Nitre.

 

Semináre vám ponúkajú informácie o spôsoboch práce s doplnkovou metodickou podporou

Mnohí z vás sa prvýkrát dozvedeli a videli naše služby aitec online a aitec offline. aitec online, ako internetová knižnica obsahujúca rôzne doplnkové materiály, vás veľmi zaujala. Pozitívnej odovze sa rovnako tešil aj aitec offline - metodická podpora na CD, nezávislá na internetovom pripojení. aitec offline zatiaľ ponúkame k Matematike pre prvákov. V budúcom školskom roku sa ponuka rozrastie o aitec offline k Prvouke pre 1. ročník základnej školy, k Matematike pre druhákov a Prírodovede pre tretiakov.

Účastníčka seminára v Trenčíne získala lepšiu „orientáciu v online pri práci s učebnicou, ako sa dá využiť offline a mmd.“

Účastníčka seminára v Prešove sa naučila „pracovať s multimediálnymi diskami a aitecom online/offline.“

 

Semináre reagujú na aktuálne otázky, ktoré sa pýtate

Seminár splnil moje očakávania nad mieru,“ zhodnotila účastníčka seminára v Trenčíne.

Ďakujem za inšpirácie, nové námety, hry, akým spôsobom priviesť žiakov k osvojeniu nových poznatkov,“ ocenila seminár účastníčka v Bratislave.

 

Ďakujeme za vašu podporu. Na jar sa tešíme na vašu účasť na pokračovaní seminárov k prírodovede a vlastivede.

Chcete sa o našich seminároch dozvedieť viac?


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.