Používateľské nástroje

VyhľadávanieVíťazný projekt je úžasným edukačným počinom i zážitkom

Dátum uverejnenia: 16.6.2023

Víťazný projekt je úžasným edukačným počinom i zážitkom

Určite ste netrpezliví a zvedaví, kto sú víťazi 4. kola vlastivednej súťaže Spoznávame Slovensko a najmä, ktorej škole patrí absolútne prvenstvo. Za špeciálny prínos sme sa rozhodli udeliť aj cenu poroty.


Vlastivedná súťaž Spoznávame Slovensko sa úspešne dostala do svojho cieľa a my môžeme spokojne skonštatovať, že naše školy disponujú nesmierne šikovnými a aktívnymi pedagógmi, ktorí svojím zanietením motivujú žiakov k úžasným výkonom. Pod ich vedením sa z nich stali herci, reportéri, rozprávači, maliari, ale aj kartografovia a kresliči. Ukázali deťom čaro tímovej práce, umožnili im zažiť školu hrou a dokázali, že so správnym prístupom sa môže do projektu zapojiť každé dieťa.

Do súťaže sa nám spolu prihlásilo 31 škôl z celého Slovenska, ktoré poslali dokopy 49 unikátnych projektov v podobe plagátov, kresieb, 3D makiet, divadelných predstavení, spravodajských reportáží, dokonca vytvorili edukačné spojenectvá medzi školami, aby si mohli vymieňať informácie o svojom regióne.

Na základe hodnotiacich kritérií, ktorými boli kreativita a originálnosť, obsahové spracovanie, zapojenie celého kolektívu, využitie zručností žiakov a grafické spracovanie sme vyberali víťazov v jednotlivých kolách a nakoniec aj víťaza absolútneho. Všetky práce však boli niečím výnimočné a každý súťažiaci tím si zaslúži rešpekt a pochvalu.


Víťazi 4. kola s tematickou oblasťou Od Hornádu po Dunajec

Aj do posledného kola súťaže sa nám zapojilo mnoho škôl, ktoré poslali výnimočné, originálne a poučné projekty. Keďže dve školy získali rovnaký počet bodov, udelili sme až dve tretie miesta.

Toto sú naši výhercovia:

1. miesto CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča, p. učiteľka Mgr. Bibiána Baňacká  (projekt: Výlet karavanom)
2. miesto ZŠ s MŠ Jarok, p. učiteľka Mgr. Miroslava Satinová (projekt: Turisti na potulkách po východnom Slovensku)
3. miesto ZŠ Park Angelinum, Košice, p. učiteľka Mgr. Anna Grušovská (projekt: Spoznávanie Košíc so 4.S ZŠ Park Angelinum Košice) 
3. miesto ZŠ Bystrická 14 (elokované pracovisko Dončova 4), Ružomberok, p. učiteľka PaedDr. Zuzana Vlkolínska (projekt: Od Hornádu po Dunajec)

Víťazi poslednej, 4. tematickej oblasti (Od Hornádu po Dunajec), získavajú šiltovku pre každého žiaka a diplom za účasť v súťaži Spoznávame Slovensko. Všetky projekty nájdete v našej galérii víťazov.


Absolútny víťaz súťaže Spoznávame Slovensko!


Absolútne prvenstvo získal projekt s názvom Výlet karavanom z CZŠ s materskou školou sv. Michala Archanjela z obce Stanča vytvorený pod vedením pani učiteľky Mgr. Bibiány Baňackej.

Čím nás zaujal? Svojou jedinečnou prepracovanosťou a kreativitou, využitím outdoorových scenérií, medzipredmetovým prepojením, množstvom vlastnoručne vyrobených rekvizít, réžiou, úspešným zapojením žiakov s poruchami učenia a v neposlednom rade celkovým dojmom, ktorý vo vás vyvolá úsmev na tvári

Pozrite si video nižšie, prajeme vám príjemnú edukatívnu zábavu.Pani učiteľke a jej šikovným štvrtákom gratulujeme k prvenstvu a k hlavnej výhre, 200 € poukážke na nákup v kníhkupectve Martinus

 

Cena poroty

Nad rámec podmienok a pravidiel súťaže sme sa rozhodli oceniť 3 originálne projekty, z ktorých dva sa umiestnili na popredných miestach v súťaži. Projekty vznikli na pôde ZŠ v Breznici pod vedením p. učiteľky Mgr. Bibiány Kľocekovej a udeľujeme im špeciálnu cenu poroty a výhru 50 € poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus.

Pozrite si ich vynikajúce projekty.

Prvé kolo tematická oblasť Slovensko v minulosti a dnes, v ktorom získali druhé miesto s projektom Osobnosti regiónu Horný Zemplín.

 

Druhé kolo tematická oblasť Od Tatier k Dunaju, v ktorej získali prvé miesto s projektom Cestovná kancelária Ber ma.


Tretie kolo od Dunaja po Hornád projekt Ľudové zvyky, tradície a remeslá.

 

Všetkým víťazom ešte raz blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu v našich ďalších projektoch a súťažiach.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.