Používateľské nástroje

VyhľadávanieVlastiveda pre švrtákov LITE podporuje učenie zážitkom

Dátum uverejnenia: 22.5.2023

Vlastiveda pre švrtákov LITE podporuje učenie zážitkom

Vlastiveda pre švrtákov LITE zachováva osvedčené metódy pôvodnej série pracovných učebníc s dôrazom na zážitkové vyučovanie a budovanie medzipredmetových vzťahov v súlade s iŠVP.

Moderná koncepcia učebníc LITE v sebe spája výhody tlačenej učebnice s bohatou digitálnou podporou aitec offline.

Vytvára možnosti a kladie dôraz na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia.

Vlastiveda pre štvrtákov LITE

Pracovné učebnice Vlastiveda pre štvrtákov LITE sú určené všetkým učiteľom, ktorí uprednostňujú prácu s modernými technológiami, radi rozhodujú o obsahu tej-ktorej vyučovacej hodiny a chcú ponúknuť žiakom pútavý vlastivedný obsah prezentovaný ešte pútavejšou formou.

Verzia LITE obsahuje všetky osvedčené metódy pôvodnej série pracovných učebníc s dôrazom na zážitkové vyučovanie a budovanie medzipredmetových vzťahov. Rozširujúce úlohy, pracovné listy, interaktívne hry a prezentácie ako súčasť komplexnej podpory aitec offline, poskytujú učiteľom dostatok priestoru na tvorivé a efektívne riadenie svojej práce.


O výhodách Vlastivedy pre švrtákov LITE  vám porozpráva šéfredaktor nášho vydavateľstva Walter Hirschner. Dozviete sa aj o výhodách digitálnej podpory aitec offline, ktorá s učebnicami LITE  vytvára  kompaktný a funkčný celok. Zaujímajú vás podrobnosti? Pozrite si video.

 

Do série LITE patria aj:

Matematika pre štvrtákov LITE

Nová pracovná učebnica poskytuje kvalitný základ vedomostí a zručností podľa iŠVP. Ako všetky tituly zo série LITE, aj Matematika pre štvrtákov je doplnená digitálnou podporou aitec offline. V jej prostredí nájdete interaktívne hry na precvičovanie učiva, matematických operácií a geometrických pojmov. Výhodou je aj, že pri riešení zadaní dostávajú žiaci okamžitú spätnú väzbu

 

Prvouka pre prvákov a Prvouka pre druhákov LITE

Tituly Prvouka pre prvákov LITE a Prvouka pre druhákov LITE kladú dôraz na zážitkové a bádateľsky orientované vyučovanie. Základné učivo v pracovných učebniciach je v súlade s iŠVP a ponúka úlohy a aktivity, ktoré autorky prispôsobili na podmienky súčasnej časovej dotácie. V rámci komplexnej digitálnej podpory aitec offline nechýbajú rozširujúce úlohy, videá s výskumnými aktivitami, pracovné listy, interaktívne hry a prezentácie.

 

Prírodoveda pre tretiakov a štvrtákov LITE

Vďaka našim novinkám séria kompletne pokrýva vzdelávaciu oblasť Človek a príroda na I. stupni ZŠ. V pracovných učebniciach Prírodoveda pre tretiakov LITE a Prírodoveda pre štvrtákov LITE sme ponechali všetky osvedčené metódy pôvodnej série. Učivo je plne v súlade s iŠVP. V kombikácii s digitálnou podporou aitec ofline dostávajú učitelia viac priestoru na tvorivé a efektívne riadenie svojej práce.

 

   

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.