Používateľské nástroje

VyhľadávanieEdičný katalóg AITEC

 

Ponukový list pre školy na učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Ponukový list na tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR

Stiahnuť Ponukový list vydavateľstva AITEC na učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ za bežné ceny (.xls)

Prelistujte si Edičný katalóg na školský rok 2022/2023, ktorý je venovaný odkazu Jána Amosa Komenského, ktorého 430. výročie narodenia si tento rok pripomíname. Pri tvorbe edičného katalógu sme sa zamerali na silnejšie prepájanie tlačených učebných materiálov s digitálnou podporou aitec offline v duchu hesla „ŠKOLA HROU“. 

Edičný katalóg na šk. rok 2022/2023

Stiahnuť Edičný katalóg AITEC pre primárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023

 

V novom Edičnom katalógu AITEC na školský rok 2022/2023 sme pre vás pripravili:

  • prehľad NOVINIEK aj osvedčených titulov z dielne vydavateľstva AITEC určených pre primárne vzdelávanie;
  • ukážky nových interaktívnych hier a nástroja ROZCVIČKY, ktoré sme pridali do digitálnej podpory aitec offline;
  • tipy, ako sa so žiakmi preniesť od tabule k manipulatívnym činnostiam;
  • informácie o novej koncepcii učebníc LITE, ktorá umožňuje väčšiu mieru individualizácie vyučovania;
  • osobitný priestor venovaný žiakom so ŠVVP;
  • ohliadnutie sa za našimi online metodickými seminármi v minulom roku a čo pre vás pripravujeme v r. 2022 (s. 35);
  • prehľadné rozdelenie jednotlivých titulov podľa ročníkov a predmetov (s. 36 – 39);
  • samostatnú stranu venovanú titulom pre školy s VJM (s. 40).

Registrovaní a prihlásení pedagógovia nájdu v elektronickom listovaní Edičným katalógom na školský rok 2022/2023 priradené materiály na vytlačenie s námetmi na aktivity, s ktorými môžu žiaci pracovať na laviciach.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.