Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – šlabikáre Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk – pracovné zošity     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ

Pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ

Autor: J. Kopásková


Príspevok MŠVVaM SR Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4
64 strán, dvojfarebný titul

Bežná cena (s DPH): 1,98 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,76 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

  • Titul je vzhľadom na poradie preberaných písmen koncipovaný ako pracovný zošit ku konkrétnemu šlabikáru, v ktorom sa preberajú najprv všetky samohlásky (A, I, E, O, U), následne spoluhlásky (M, L, V, S, J, P, N, Z, B, T, D, C, K, R, Š).
  • Práca s titulom podporuje efektívne osvojovanie zručností elementárneho čítania a písania a je vhodným spestrením a rozšírením šlabikárových textov ponúkajúc možnosť čítať nové a neznáme, a tak čiastočne eliminovať pamäťové čítanie šlabikárových textov.
  • Titul obsahuje množstvo pútavých a tvorivých úloh zameraných na písanie písmen, slov a viet, na analýzu a syntézu slov, na určovanie pozícií hlások v slovách, čítanie a rozvoj slovnej zásoby.
  • Určite zaujme rubrika Rozumkáčik, ktorá obsahuje otázky a úlohy intenzívne rozvíjajúce čítanie s porozumením, ako aj aktivity a úlohy pre deti s rýchlejším pracovným tempom.
  • Metodické komentáre k titulu sú umiestnené v časti Materiály súvisiace s titulom.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ


Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnému zošitu Emin zápisník

Posledná aktualizácia: 28.8.2012
Názov súboru: metodicke-komentare-emin-zapisnik_99_sk.pdf (1434 KB)
Typ: Metodické komentáre

Pracovný zošit Emin zápisník plne rešpektuje ciele a požiadavky stanovené v ŠVP – ISCED 1 pre oblasť Jazyk a komunikácia. Je výbornou pomôckou pri získavaní a precvičovaní elementárnych zručností čítania a písania v prvom ročníku základných škôl. Nachádzajú sa v ňom cvičenia k väčšine písmen slovenskej abecedy.

Každá časť s novým písmenom sa začína motivačným príbehom a ilustráciou predmetu, zvieraťa či rastliny, ktorá sa na ne, alebo na ich časti tvarovo podobá. Príbehy motivačných postavičiek Emy, Ema a ich rodičov opisujú nielen ich dobrodružstvá, ale nenásilným spôsobom rozvíjajú u žiakov vzťah k prírode a jej ochrane. Prostredníctvom ukážok reálnych situácií pestujú u detí aj sociálne cítenie, vzťah ku kultúre a národnej histórii.

Farebné odlíšenie písmen v jednotlivých cvičeniach vedie žiakov k podvedomému spôsobu získavania poznatkov o delení hlások na samohlásky a spoluhlásky. Pútavým spôsobom sú spracované aj ďalšie úlohy, pomocou ktorých sa žiaci hravou formou učia určovať pozície hlások v slove, spájať písmená do slabík, slabiky do slov, slová do viet, rozdeľovať slová na slabiky, čítať slabiky, slová, vety a kratšie texty, odpisovať a prepisovať písaný i tlačený text.

Súčasťou textu je Rozumkáčik, ktorý má funkciu spätnej väzby.

Otázky a úlohy viažuce sa k aktuálnemu textu sú zamerané na formovanie zručnosti čítania s porozumením nielen na nižších úrovniach (zapamätanie, porozumenie, aplikácia), ale mnohé z nich zasahujú aj do vyšších úrovní (analýza, syntéza, hodnotiace posúdenie).

Autorka pamätala aj na rozdielne pracovné tempo žiakov a do textu zaradila doplňujúce úlohy pre žiakov, ktorí pracujú rýchlejšie. Na konci každého preberaného písmena je úloha na sebahodnotenie. Žiak vyfarbí jednu z tváričiek, čím ohodnotí svoju trpezlivosť, sústredenie, snaživosť a kvalitu svojej práce.

Ilustrácie Jaroslavy Kolačkovej len podčiarkujú veselý a hravý podtón tohto titulu. Žiaci si pomocou nich lepšie utvárajú predstavu o hlavných hrdinoch, stretávajú sa so svojimi obľúbenými postavami z rozprávok či zvieratkami zo zoo.

Odmenou za celoročné snaženie im bude pexeso s obrázkami zvieratiek, ktoré si môžu vystrihnúť zo zadnej časti obálky pracovného zošita.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.