Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: LITE Matematika Matematika - pracovné učebnice     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť

Pracovná učebnica pre 4. ročník

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 72 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,95 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Koncepcia pracovných učebníc LITE – séria učebných textov z matematiky


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre štvrtákov LITE – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Pracovná učebnica – 1. časť je prvým didaktickým prostriedkom zo série troch pracovných učebníc pre štvrtákov, ktoré obsahovo korešpondujú s požiadavkami na obsahový a výkonový štandard iŠVP.

 • Prvá časť pracovnej učebnice obsahuje témy Aritmetiky, s uplatnením prierezových tém a medzipredmetových vzťahov, s dôrazom na Národný štandard finančnej gramotnosti.

 • Obsahuje samostatné strany reflektujúce na potrebu komplexnej prípravy žiakov na Testovanie 5 ako aj strany so slovnými úlohami.

 • Potreba prepojenia poznatkov s reálnym životom je podporená zvýšeným počtom kontextových úloh, viažucich sa k jednotlivým preberaným témam.

 • Celkové spracovanie pracovnej učebnice je vizuálne prehľadné, poskytuje dostatočné množstvo rôznorodých úloh, ktoré sú starostlivo obsahovo spracované tak, aby ich zvládli všetci žiaci.

Autori

 • Autori Janka Striežovská a Miroslav Belic vychádzajú z vlastnej odbornej učiteľskej praxe, zo štúdia moderných didaktík matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov.

Didaktická koncepcia 

 • Prvá a druhá pracovná učebnica matematiky pre štvrtákov obsahuje aritmetické učivo a tretia pracovný učebnica obsahuje geometrické učivo. Jednotlivé kapitoly sú farebne odlíšené pre jednoduchšiu orientáciu učiteľa ale v prvom rade žiaka.
 • V úvode každej preberanej témy sa objavuje algoritmus, teda navodenie nového „problému“, nového učiva. Následne prechádzame na úlohy na precvičenie si pochopeného matematického javu a jeho osvojenie. V závere každej témy sa nachádza kontextová úloha, ktorá ponúka žiakom možnosť prepojenia do skutočného sveta, riešiť problém z bežného života a nájsť požadované riešenie.
 • V závere každej témy  sa nachádza časť Priebežné opakovanie, ktorá obsahuje úlohy z už preberaných tém, všetky tieto úlohy žiaci riešia do samostatného zošita.
 • Výskyt piktogramov umožňuje jednoduchú orientáciu v pracovných učebniciach.
 • Po každej prebranej téme nasleduje strana na overenie vedomostí, je jasnožltou farbou, aby pôsobila na žiakov pozitívne a nebrali ju ako skúšanie, pretože nie je na to primárne určená, ani nie je náhradou za akékoľvek povinné hodnotenie žiakov. Napomáha však žiakom a učiteľovi určiť mieru zvládnutia preberanej témy žiakmi.

Komplexná podpora

 • K titulu si môžete zakúpiť aj aitec offline, digitálnu podporu k pracovným učebniciam s interaktívnymi hrami, prezentáciami a ďalšími doplnkovými materiálmi. Okrem toho ponúka aj praktický nástroj VYREZÁTOR, ktorý umožňuje otvoriť si cvičenie vo väčšom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli, a tiež nástroj ROZCVIČKY na tvorbu päťminútoviek.
 • Súčasťou podpory k pracovným učebniciam je aj elektronická verzia Metodickej príručky, ktorá ponúka ďalšie návrhy a tipy, vzorové riešenia TVVP.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Matematika LITE

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Správne čítať = správne počítať – čitateľské stretégie

Posledná aktualizácia: 29.9.2023
Názov súboru: mat4-citatelske-strategie_1302_sk.pdf (112 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Správne čítať = správne počítať (online seminár)

Posledná aktualizácia: 29.9.2023
Názov súboru: spravne-citat-pocitat-prezentacia_1301_sk.pdf (3526 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Matematike pre štvrtákov LITE, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 4.9.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika4-lite-belic-striezovska_1294_sk.xlsx (19 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Matematike pre štvrtákov LITE, formát pdf

Posledná aktualizácia: 4.9.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika4-lite_1293_sk.pdf (316 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Matematike pre štvrtákov LITE, formát rtf

Posledná aktualizácia: 4.9.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika4-lite_1292_sk.rtf (381 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – sada

Matematika pre štvrtákov LITE – sada
M. Belic – J. Striežovská
Matematika LITE Bežná cena: 9,68 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť

Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika LITE Bežná cena: 4,95 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.