Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM Pracovný zošit


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. rész)

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, 1. časť (VJM)

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. rész)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul, vystrihovacia príloha.

Bežná cena (s DPH): 5,06 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 4,95 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky

 


Pre učiteľov na školách s VJM sme pripravili komplexnú digitálnu podporu na vyučovanie aitec offline v maďarskom jazyku. DEMO VERZIA s licenciou do 30. 9. 2024 je pripravená na stiahnutie ZADARMO.


 

 • Pracovný zošit patrí do série učebných textov Matematika pre tretiakov pre školy s VJM a je v plnom rozsahu spracovaný podľa požiadaviek iŠVP.

 • Pracovný zošit Matematika pre tretiakov je rozdelený do dvoch častí, ktoré na seba nadväzujú. Spolu pokrývajú obsah učiva matematiky pre tretiakov v nadväznosti na učivo prezentované v učebnici.

 • Spracovanie oboch pracovných zošitov je prehľadné a systematické. Strany obsahujú stálu štruktúru, ktorá pomáha žiakom rýchlo sa zorientovať na strane a sústrediť sa viac na podstatu matematického riešenia.

 • Učivo je rozdelené na aritmetickú a geometrickú časť. Jednotlivé úlohy v aritmetickej časti však využívajú osvojené poznatky z geometrie a naopak, poznatky z aritmetiky sa využívajú v geometrickej časti.

 • Základnou myšlienkou práce s pracovnými zošitmi je usmerňujúci prístup učiteľ a aktívny prístup žiaka.

Didaktická koncepcia

 • Farebné členenie jednotlivých kapitol pracovného zošita je rovnaké ako v učebnici, preto si žiak i rodič vedia rýchlo nájsť doplňujúce úlohy v prípade domácej prípravy. Prepojenie učebnice a pracovných zošitov je pre spresnenie vyjadrené aj slovne – názvami tém a odkazmi na strany učebnice.
 • Strany pracovného zošita sú prehľadne rozčlenené. Učivo je rovnomerne rozložené do celého školského roka a jednotlivých kapitol. Každá strana predstavuje samostatnú ucelenú jednotku, ktorú možno zvládnuť počas jednej vyučovacej hodiny. Práca s pracovnými zošitmi je efektívna a plánovanie práce praktické pre učiteľa.
 • Základný súbor strán väčšinou obsahuje dve až tri úlohy na zvládnutie danej témy. Jednu úlohu na priebežné opakovanie a dve úlohy na individualizáciu práce. Žiak ich môže riešiť podľa pokynu učiteľa, alebo na základe vlastného uváženia. Týmto sa podporuje individuálny prístup a samostatnosť žiakov pri práci a rozvoj vlastného aktívneho prístupu riadeného učiteľom.
 • V prvej časti si žiak opakuje učivo prostredníctvom série zaujímavých a rôznorodých úloh, ktoré žiakom pomáhajú pochopiť významnú úlohu matematiky pre praktický život.
 • Nasleduje časť, v ktorej sa žiaci oboznamujú s princípom násobenia a neskôr delenia na situáciách z reálneho života. V pracovnom zošite sú vedení k tomu, aby si značili, kreslili a znázorňovali. Tieto prostriedky ich vedú k tomu, aby vnímali učivo v súvislostiach.
 • V ďalšej časti žiaci spoznávajú čísla do 1 000 prostredníctvom znázornenia a prepojenia na bežné situácie.
 • V samostatnej časti je prezentované geometrické učivo, najprv si žiak opakuje poznatky z druhého ročníka a neskôr sa oboznamuje s novými pojmami a nadobúda nové zručnosti.
 • Práca s pracovnými zošitmi je intuitívna a nevyžaduje si, aby žiak v prvom a druhom ročníku pracoval s rovnakou sériou matematík.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Matematika pre 1. stupeň ZŠ (školy s VJM)

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. rész)SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.