Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY Matematika Matematika - pracovné zošity Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM Pracovný zošit


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 2. rész)

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, 2. časť (VJM)

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 2. rész)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul.

Bežná cena (s DPH): 5,06 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Moderné a zážitkové učenie matematiky

 


Pre učiteľov na školách s VJM sme pripravili komplexnú digitálnu podporu na vyučovanie aitec offline v maďarskom jazyku. DEMO VERZIA s licenciou do 30. 9. 2024 je pripravená na stiahnutie ZADARMO.


 

 • Druhá časť dvojdielneho pracovného zošita patrí do série učebných textov Matematika pre tretiakov pre školy s VJM a je v plnom rozsahu spracovaný podľa požiadaviek iŠVP.

 • Pracovný zošit Matematika pre tretiakov je rozdelený do dvoch častí, ktoré na seba nadväzujú. Spolu pokrývajú obsah učiva matematiky pre tretiakov v nadväznosti na učivo prezentované v učebnici.

 • Základnou myšlienkou práce s pracovnými zošitmi je usmerňujúci prístup učiteľ a aktívny prístup žiaka.

 • Spracovanie oboch pracovných zošitov je prehľadné a systematické. Strany obsahujú stálu štruktúru, ktorá pomáha žiakom rýchlo sa zorientovať na strane a sústrediť sa viac na podstatu matematického riešenia.

 • Farebné členenie jednotlivých kapitol pracovného zošita je rovnaké ako v učebnici, preto si žiak i rodič vedia rýchlo nájsť doplňujúce úlohy v prípade domácej prípravy. Prepojenie učebnice a pracovných zošitov je pre spresnenie vyjadrené aj slovne – názvami tém a odkazmi na strany učebnice.

 • Učivo je rozdelené na aritmetickú a geometrickú časť, no jednotlivé úlohy v aritmetickej časti využívajú osvojené poznatky z geometrie a naopak.

Didaktická koncepcia

 • Strany pracovného zošita sú prehľadne rozčlenené. Učivo je rovnomerne rozložené do celého školského roka a jednotlivých kapitol. Každá strana predstavuje samostatnú ucelenú jednotku, ktorú možno zvládnuť počas jednej vyučovacej hodiny. Práca s pracovnými zošitmi je efektívna a plánovanie práce praktické pre učiteľa.
 • Základný súbor strán väčšinou obsahuje dve až tri úlohy na zvládnutie danej témy. Jednu úlohu na priebežné opakovanie a dve úlohy na individualizáciu práce. Žiak ich môže riešiť podľa pokynu učiteľa, alebo na základe vlastného uváženia. Týmto sa podporuje individuálny prístup a samostatnosť žiakov pri práci a rozvoj vlastného aktívneho prístupu riadeného učiteľom.
 • V úvode druhej časti sa žiak oboznamuje s riešením slovných úloh, rieši úlohy, pri ktorých využíva význam násobenia a delenia, úlohy s časom, úlohy s kalendárom a ďalšie úlohy, ktoré rozvíjajú špecifické myslenie a aplikujú matematiku do reálneho života.
 • V ďalšej časti sa žiak postupne oboznamuje s násobením 6, 7, 8, 9 a 10. Popri tom rieši opäť špecifické úlohy, ako napríklad SUDOKU a iné. 
 • V tretej farebnej časti žiak na základe analógie s číslami do 100 spoznáva porovnávanie čísel do 1 000, pracuje s číslami, porovnáva ich, určuje počet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek, rozhoduje, ktoré čísla sa nachádzajú na číselnej osi pred a za daným číslom.
 • Predposledná kapitola vedie žiaka k zvládnutiu požiadaviek práce s číslami do 10 000, porovnávanie, zaokrúhľovanie, určovanie polohy na číselnej osi a pod.
 • Posledná kapitola pripomína problematiku násobenia a delenia do 100.
 • Súčasťou druhej časti pracovného zošita je séria úloh, ktoré učia žiaka riešiť typy úloh, s ktorými sa stretne pri riešení testovania v piatom ročníku.
 • V geometrickej časti, ktorá predstavuje samostatný blok, sa žiak oboznamuje s vlastnosťami mnohouholníkov, s rysovaním úsečiek, s určovaním strán, vrcholov a úsečiek, s prácou so stavbami z kociek, s prácou s jednotkami dĺžky, s premenou jednotiek dĺžky atď. Pozoruje kocku, určuje strany, vrcholy. Určuje, ktoré predmety z okolia mu pripomínajú daný priestorový geometrický útvar.
 • Práca s pracovnými zošitmi je intuitívna a nevyžaduje si, aby žiak v prvom a druhom ročníku pracoval s rovnakou sériou matematík.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Séria

Matematika pre 1. stupeň ZŠ (školy s VJM)

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 2. rész)SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.