Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – súbory Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM Sady a súbory pre školy     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Súbor / sada Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM


Matematika pre tretiakov pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada

Sada učebných materiálov pre 2. ročník pre žiaka: pracovný zošit 1. a 2. časť

Autor:


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 88 + 88 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 9,90 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky

 


Pre učiteľov na školách s VJM sme pripravili komplexnú digitálnu podporu na vyučovanie aitec offline v maďarskom jazyku. DEMO VERZIA s licenciou do 30. 9. 2024 je pripravená na stiahnutie ZADARMO.


 

 • Pracovné zošity patria do série učebných textov Matematika pre tretiakov pre školy s VJM a  v plnom rozsahu spracované podľa požiadaviek iŠVP

 • Systém práce zabezpečuje plynulé a systematické získavanie poznatkov a zručností. Žiaci prechádzajú od opakovania učiva k novým poznatkom a priebežným opakovaním si ich upevňujú a rozširujú.

 • Využíva sa nielen aktívna rola učiteľa, ale aj riadený systematický prístup žiaka k objavovaniu.

Didaktická koncepcia

 • Ponúka systém práce, ktorý je obľúbený v školách na Slovensku. Zároveň rešpektuje požiadavky modernej didaktiky matematiky prezentovanej nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch.
 • Žiaci sa v treťom ročníku oboznamujú s násobilkou do 100. Cieľom je nielen získanie zručnosti v počítaní, ale aj pochopenie, čo znamená v živote človeka násobilka a kde ju môže efektívne využiť. Na praktických ukážkach a príkladoch žiak zažíva radosť z objavovania a počítania.
 • Počas roka sa oboznamuje s novými číselnými obormi. Najprv ide o obor do 1 000, potom do 10 000. Žiak pracuje s číslami, hodnotami, počtami, porovnáva, zoraďuje a snaží sa pochopiť, aký význam v praktickom živote majú veľké čísla.
 • V geometrii sa oboznamuje s geometrickými pojmami a získava zručnosti v rysovaní, zlepšuje si schopnosť vnímať geometrické objekty na ploche i v priestore a prakticky využiť tieto poznatky.
 • Súčasťou oboch dielov PZ sú strany s prílohami, v prvej časti odnímateľná, na vystrihovanie, v druhej časti s praktickými úlohami a aplikáciou do života.
 • Obsah učebnice a pracovných zošitov pokrýva požiadavky matematiky pre 3. ročník. Tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie je rozložený priebežne do celého obsahu, aby žiak mohol vnímať učivo v kontexte praktického života. Aktívne žiaci využívajú a sú nabádaní na manipuláciu s predmetmi, aby matematický problém „lepšie videli a pochopili“.
 • Dielo rešpektuje požiadavky na vzdelávanie väčšiny žiakov, pretože poskytuje priestor pre žiakov s matematicky rozvinutejšími schopnosťami, i žiakov, ktorí potrebujú viac času na zvládnutie základných požiadaviek obsahu.
 • Súbor učebných textov pripravuje na zvládnutie testovania žiakov v 5. ročníku TESTOVANIE 5.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.