Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM Učebnica


Matematika pre tretiakov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a harmadisokok számára, tankönyv)

Učebnica pre 3. ročník ZŠ (VJM)

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a harmadisokok számára, tankönyv)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 96 strán, plnofarebný titul.

Bežná cena (s DPH): 5,28 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Moderné a zážitkové učenie matematiky

 


Pre učiteľov na školách s VJM sme pripravili komplexnú digitálnu podporu na vyučovanie aitec offline v maďarskom jazyku. DEMO VERZIA s licenciou do 30. 9. 2024 je pripravená na stiahnutie ZADARMO.


 

 • Učebnica Matematika pre tretiakov je súčasťou koncepcie a série učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ (pre školy s VJM). Plne rešpektuje požiadavky iŠVP.

 • Nadväzuje na poznatky získané v druhom ročníku a pokračuje v systéme práce tak, ako v Matematike pre prvákov a druhákov (pre školy s VJM).

 • Obsah je rozdelený na aritmetickú a geometrickú časť, no osvojené poznatky z geometrie neskôr žiak využívaj aj pri riešení úloh z aritmetiky a naopak.

 • Systémom práce ponúka ucelený pohľad na problematiku matematiky tretieho ročníka. Postupy a algoritmy, učivo, témy a pojmy sú prezentované jednoducho a zrozumiteľne.

 • Spôsob práce je založený na vzbudení záujmu žiaka, jeho aktivite a schopnosti čo najskôr zvládať čo najviac postupov samostatne.

 • Podnecuje žiakov hľadať a bádať. Učí ich nielen sa nechať učiteľom viesť, ale samostatne riešiť problémy s využitím priamej manipulácie s predmetmi a pomôckami, na základe čoho sa poznatky stávajú trvalými a použiteľnými v praktickom živote.

Didaktická koncepcia

 • Práca s učebnicou je prehľadná a orientovaná na postupy väčšiny škôl na Slovensku. Praktickosť učebnice zjednodušuje aj orientácia pomocou farieb, odkazov a symbolov, ktoré si žiak rýchlo osvojí, resp. už pozná z nižších ročníkov. 
 • Spracovanie vo formáte A4 dáva autorom možnosť poskytnúť dostatok materiálu tak, aby mal učiteľ možnosť výberu pre všetkých žiakov s ohľadom na individuálne požiadavky každého z nich. 
 • Učebnica a pracovné zošity sú navzájom úzko prepojené poradím tém, spôsobom prezentácie učiva i výtvarno-grafickým spracovaním. Základnou tézou je, že učebnica obsahuje všetky dôležité informácie, s ktorými sa má žiak oboznámiť. Postupne si ich precvičuje a upevňuje pomocou úloh v učebnici a súbežne rieši úlohy z pracovných zošitov tejto série. 
 • Učivo je spracované na základe dlhodobých skúseností autorov z praxe s rôznymi skupinami žiakov. Úlohy v učebnici predstavujú voliteľnú databázu úloh, ktorá slúži učiteľovi na individualizáciu práce. 
 • Učebnica spolu s pracovnými zošitmi je spracovaná tak, aby bolo učivo rovnomerne rozložené počas celého školského roka, priebežne sa žiaci vracali prostredníctvom opakovania učiva k známym problémom a osvojovali si ich z rôznych pohľadov. Jednotlivé úlohy sú odlíšené podľa typov a spôsobu práce s nimi. 
 • Titul svojím spracovaním ponúka žiakom možnosť osvojiť si postupy, ktoré mu pomôžu zvládnuť testovanie žiakov v piatom ročníku TESTOVANIE 5. 

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Séria

Matematika pre 1. stupeň ZŠ (školy s VJM)

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a harmadisokok számára, tankönyv)SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.