Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Učebnica pre 2. ročník ZŠ

Autor: E. Dienerová – M. Nosáľová – Z. Hirschnerová


Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Pre bližšie informácie, prosím, konaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Mária Dredanová

  • Didaktická koncepcia kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie.
  • Učivo sa člení na jazykovú a komunikačnú zložku, ktoré sú v učebnici graficky oddelené. V cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú. Osvojené poznatky sa dôsledne využívajú v komunikačných situáciách.
  • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úloha na opakovanie, úlohy na samostatnú prácu, konkretizácia výučbových cieľov ku každej strane, ktorá je určená učiteľovi, prípadne rodičovi.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre druhý ročník sú rozlišovacie znamienka, hlásky (samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky), veta, slovo, slabika a hláska/písmeno.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje aj tieto témy: pozdrav, predstavenie sa, poďakovanie, prosba, blahoželanie, písanie listov.
  • Vhodne koncipované zadania a atraktívne texty podporujú čítanie s porozumením.
  • Úlohy tvoria jazykový materiál na prezentovanie alebo precvičovanie jazykových javov.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálovSlovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.