Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Učebnica pre 4. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – R. Adame


Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Mária Dredanová

  • Učebnica reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
  • V učebnici je použitá didaktická koncepcia komunikačného vyučovania materinského jazyka s cieľom naučiť žiaka funkčne využívať materinský jazyk pri čítaní, písaní, rozprávaní a počúvaní.
  • Učivo je prezentované modernou a prehľadnou formou, graficky je členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú.
  • Učebnica obsahuje oproti predchádzajúcim učebniciam aj nové štruktúrne komponenty: diskusia – jedna zo základných kľúčových kompetencií, portfólio ako vhodný nástroj na sebahodnotenie žiaka, pojmová mapa ako efektívny prostriedok na spresnenie vzťahov medzi pojmami, rubrika Zasmejme sa – obsahuje vtipy, v ktorých sa nachádzajú preberané jazykové javy.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre štvrtý ročník sú okrem iného aj vybrané slová (základná skupina vybraných slov sa preberá v 3. ročníku, vo 4. ročníku sa žiaci naučia ostatné vybrané slová), spodobovanie, priama reč, ohybné a neohybné slovné druhy (pri ohybných slovných druhoch žiaci nadväzujú na poznatky z 3. ročníka a rozširujú si svoje vedomosti ohľadom písania veľkých písmen vo vlastných podstatných menách), určovanie gramatických kategórií, opakovanie.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: umelecký a vecný text, diskusia, opis prírody, interview, opis literárnej postavy, rozprávanie o prečítanej knihe, tvorenie príbehu.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.