Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Vlastiveda − učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Vlastiveda pre štvrtákov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 4. ročník, 1. a 2. časť

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Viera Kamenická

  • Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP.
  • Je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie a poznávanie. 

  • Dôležitú rolu majú úlohy s dôrazom na prácu s mapami, príbehmi a ilustráciami.

  • Nenahraditeľné sú aj úlohy podporujúce výlety po Slovensku zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov.

  • Učivo je usporiadané do troch tematických okruhov. Témy na seba logicky nadväzujú, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.
  • Pracovná učebnica plní a umožňuje žiakom dosiahnuť všetky ciele predmetu (prerozprávať obsah povesti podľa výberu, vedieť čítať mapu, rozprávať podľa ilustrácií a fotografií, vypátrať pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska...)
  • Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
  • Vlastiveda pre štvrtákov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.