Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Vlastiveda − učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Vlastiveda pre štvrtákov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 4. ročník, 1. a 2. časť

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Príspevok MŠVVaŠ SR Vlastiveda pre štvrtákov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023

Viac informácií.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Viera Kamenická

  • Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP.
  • Je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie a poznávanie. 

  • Dôležitú rolu majú úlohy s dôrazom na prácu s mapami, príbehmi a ilustráciami.

  • Nenahraditeľné sú aj úlohy podporujúce výlety po Slovensku zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov.

  • Učivo je usporiadané do troch tematických okruhov. Témy na seba logicky nadväzujú, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.
  • Pracovná učebnica plní a umožňuje žiakom dosiahnuť všetky ciele predmetu (prerozprávať obsah povesti podľa výberu, vedieť čítať mapu, rozprávať podľa ilustrácií a fotografií, vypátrať pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska...)
  • Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
  • Vlastiveda pre štvrtákov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.