Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Vlastiveda − učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Vlastiveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Príspevok MŠVVaŠ SR Vlastiveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023

Viac informácií.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Viera Kamenická

  • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je zostavená podľa iŠVP. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda.
  • Pracovná učebnica je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci.

  • Nezastupiteľnú rolu majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia.

  • Vlastiveda pre tretiakov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.
  • Učivo je usporiadané do troch tematických okruhov: Obec, Sviatočné dni v obci, Ročné obdobia v obci. Témy na seba logicky nadväzujú. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.
  • Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov.
  • Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.
  • Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
  • Metodické informácie a cieľové kompetencie podľa ŠVP nájde učiteľ v stručnej podobe priamo na stranách.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.