Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Vlastiveda − učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Vlastiveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Viera Kamenická

  • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je zostavená podľa iŠVP. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda.
  • Pracovná učebnica je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci.

  • Nezastupiteľnú rolu majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia.

  • Vlastiveda pre tretiakov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.
  • Učivo je usporiadané do troch tematických okruhov: Obec, Sviatočné dni v obci, Ročné obdobia v obci. Témy na seba logicky nadväzujú. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.
  • Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov.
  • Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.
  • Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
  • Metodické informácie a cieľové kompetencie podľa ŠVP nájde učiteľ v stručnej podobe priamo na stranách.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.