Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Vlastivedné mapy pre štvrtákov

Pracovný zošit pre 4. ročník

Autor: J. Fabianová


NOVINKA Vlastivedné mapy pre štvrtákov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania August 2023

 • Pracovný zošit je podporným titulom k pracovným učebniciam VLASTIVEDA PRE ŠTVRTÁKOV a VLASTIVEDA PRE ŠTVRTÁKOV LITE autorov J. Dudášová, P. Mäsiar, P. Muchová.

 • Predstavuje rozšírený súbor zväčšených vlastivedných máp určených na podrobnú prácu s nimi. Podporuje nadobudnutie a overovanie základných vedomostí a zručností potrebných na prácu s mapou.

 • Žiaci sa učia na mapách vyhľadávať rôzne informácie, označovať, zakresľovať či pomenovať podľa zadania.

 • Pomocou máp sa žiaci učia rozprávať, opísať daný región a ďalšie zaujímavosti, orientovať sa v priestore, pracovať s grafickou mierkou a určovať smer.

 • Pracovný zošit s rozšírenou ponukou vlastivedných máp poskytuje získanie základných zručností na prácu s mapou:
  • čítanie mapy – používanie legendy, určovanie svetových strán;
  • analýza mapy – identifikovanie a opis podľa farieb na mape, orientácia v priestore a vyhľadávanie rôznych informácií, plánovanie jednoduchých trás;
  • interpretácia mapy – práca s grafickou mierky mapy, odpovedanie podľa mapy, vyvodenie záverov.
 • Prácou s danými mapami žiaci získavajú a overujú svoje vedomosti a zručnosti bez nutnosti memorovania.

 • Pracovný zošit je pomôckou, ktorá je nevyhnutná pre úspešnú prácu žiaka na vlastivede. Bude veľmi dobrým spoločníkom pri jeho odpovediach pri tabuli, kde mu dáva možnosť mať mapu priamo v ruke. Mal by ju mať preto každý žiak.

Autorka

Autorka Janette Fabianová je učiteľka pre primárne vzdelávanie s dlhoročnou praxou. Pri tvorbe titulu aplikovala skúsenosti z vlastnej praxe. Pracovný zošit tak odráža nielen potreby moderného vzdelávania, ale sa zároveň opiera aj o potreby žiakov pri vlastivednom vzdelávaní.

Didaktická koncepcia

 • Pracovný zošit ponúka súbor vlastivedných máp, ktoré sú identické s tými, ktoré sú v učebniciach vydavateľstva AITEC – žiak tak pracuje v prostredí, ktoré mu je dobre známe a aj pri preskúšavaní je minimalizovaný jeho stres.
 • Obsahuje tiež: 
  • mapu jaskýň Slovenska,
  • mapu hradov, zámkov, kaštieľov, hradných zrúcanín a pevností na Slovensku,
  • turistickú mapu Vysokých Tatier,
  • mapu národných parkov a chránených krajinných oblastí,
  • mapu sveta,
  • mapu Európy,
  • mapu Slovenska s navigačnou mriežkou,
  • NAJ zaujímavosti Slovenska.
  • okresy a kraje Slovenska
  • návod, ako sa orientovať pomocou digitálnej mapy/digitálneho plánu
  • kreslenú pomôcku na zapamätanie si tvaru územia Slovenskej republiky
 • Pracovný zošit učí žiakov aj sebahodnoteniu prostredníctvom kreslených lokalizačných pinov, ktoré sú pripravené na zaznamenávanie a hodnotenie vlastného pokroku žiakov.
 • Vďaka vlastnej sebareflexii dokážu žiaci zlepšovať svoje výsledky a dokážu sa viac a lepšie naučiť.

Prečo sú mapy dôležitým nástrojom pre rozvoj učenia žiaka?

 • Učenie prostredníctvom máp rozvíja priestorové myslenie, ktoré je jednou z najdôležitejších zručností v učení predmetu vlastiveda.
 • Čítanie máp zlepšuje vizuálnu gramotnosť žiakov – mapové zručnosti prispievajú k zručnosti čítania schém. To znamená, že žiak mapu chápe a nie ju len pozoruje.
 • Chápanie vzťahových a priestorových súvislostí znázornených na mape vo vzťahu k realite, pomôže žiakom získať širší pohľad na svet, než taký aký vidia vo svojom každodennom živote.
 • Učenie širšie vnímať smery a vzdialenosti – žiaci putovaním po mape majú možnosť a priestor preskúmať rôzne smery a prepojiť si ich so vzdialenosťami.
 • Pomáhajú žiakom učiť sa prostredníctvom znakov, pochopiť ich, čo znamenajú a ako pomocou nich interpretovať mapu – znaky na mape predstavujúce objekty alebo miesta na mape, ktoré podporujú uchovávanie informácií v pamäti používaním symbolov, vzorcov, pojmov, obrázkov a pod.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Termín dodania

August 2023

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.