Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Vlastivedné mapy pre štvrtákov

Pracovný zošit pre 4. ročník

Autor: J. Fabianová


Príspevok MŠVVaM SR Vlastivedné mapy pre štvrtákov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 3,63 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

 • Pracovný zošit je podporným titulom k pracovným učebniciam VLASTIVEDA PRE ŠTVRTÁKOV a VLASTIVEDA PRE ŠTVRTÁKOV LITE autorov J. Dudášová, P. Mäsiar, P. Muchová.

 • Predstavuje rozšírený súbor zväčšených vlastivedných máp určených na podrobnú prácu s nimi. Podporuje nadobudnutie a overovanie základných vedomostí a zručností potrebných na prácu s mapou.

 • Žiaci sa učia na mapách vyhľadávať rôzne informácie, označovať, zakresľovať či pomenovať podľa zadania.

 • Pomocou máp sa žiaci učia rozprávať, opísať daný región a ďalšie zaujímavosti, orientovať sa v priestore, pracovať s grafickou mierkou a určovať smer.

 • Pracovný zošit s rozšírenou ponukou vlastivedných máp poskytuje získanie základných zručností na prácu s mapou:
  • čítanie mapy – používanie legendy, určovanie svetových strán;
  • analýza mapy – identifikovanie a opis podľa farieb na mape, orientácia v priestore a vyhľadávanie rôznych informácií, plánovanie jednoduchých trás;
  • interpretácia mapy – práca s grafickou mierky mapy, odpovedanie podľa mapy, vyvodenie záverov.
 • Prácou s danými mapami žiaci získavajú a overujú svoje vedomosti a zručnosti bez nutnosti memorovania.

 • Pracovný zošit je pomôckou, ktorá je prospešná na úspešnú prácu žiaka na vlastivede. Bude veľmi dobrým spoločníkom pri jeho odpovediach pri tabuli, kde mu dáva možnosť mať mapu priamo v ruke. Mal by ju mať preto každý žiak.

Autorka

Autorka Janette Fabianová je učiteľka pre primárne vzdelávanie s dlhoročnou praxou. Pri tvorbe titulu aplikovala skúsenosti z vlastnej praxe. Pracovný zošit tak odráža nielen potreby moderného vzdelávania, ale sa zároveň opiera aj o potreby žiakov pri vlastivednom vzdelávaní.

Didaktická koncepcia

 • Pracovný zošit ponúka súbor vlastivedných máp, ktoré sú identické s tými, ktoré sú v učebniciach vydavateľstva AITEC – žiak tak pracuje v prostredí, ktoré mu je dobre známe a aj pri preskúšavaní je minimalizovaný jeho stres.
 • Obsahuje tiež: 
  • mapu jaskýň Slovenska,
  • mapu hradov, zámkov, kaštieľov, hradných zrúcanín a pevností na Slovensku,
  • turistickú mapu Vysokých Tatier,
  • mapu národných parkov a chránených krajinných oblastí,
  • mapu sveta,
  • mapu Európy,
  • mapu Slovenska s navigačnou mriežkou,
  • NAJ zaujímavosti Slovenska.
  • okresy a kraje Slovenska
  • návod, ako sa orientovať pomocou digitálnej mapy/digitálneho plánu
  • kreslenú pomôcku na zapamätanie si tvaru územia Slovenskej republiky
 • Pracovný zošit učí žiakov aj sebahodnoteniu prostredníctvom kreslených lokalizačných pinov, ktoré sú pripravené na zaznamenávanie a hodnotenie vlastného pokroku žiakov.
 • Vďaka vlastnej sebareflexii dokážu žiaci zlepšovať svoje výsledky a dokážu sa viac a lepšie naučiť.

Prečo sú mapy dôležitým nástrojom pre rozvoj učenia žiaka?

 • Učenie prostredníctvom máp rozvíja priestorové myslenie, ktoré je jednou z najdôležitejších zručností v učení predmetu vlastiveda.
 • Čítanie máp zlepšuje vizuálnu gramotnosť žiakov – mapové zručnosti prispievajú k zručnosti čítania schém. To znamená, že žiak mapu chápe a nie ju len pozoruje.
 • Chápanie vzťahových a priestorových súvislostí znázornených na mape vo vzťahu k realite, pomôže žiakom získať širší pohľad na svet, než taký aký vidia vo svojom každodennom živote.
 • Učenie širšie vnímať smery a vzdialenosti – žiaci putovaním po mape majú možnosť a priestor preskúmať rôzne smery a prepojiť si ich so vzdialenosťami.
 • Pomáhajú žiakom učiť sa prostredníctvom znakov, pochopiť ich, čo znamenajú a ako pomocou nich interpretovať mapu – znaky na mape predstavujúce objekty alebo miesta na mape, ktoré podporujú uchovávanie informácií v pamäti používaním symbolov, vzorcov, pojmov, obrázkov a pod.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Vlastivedné mapy pre štvrtákovSORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.