Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – šlabikáre Slovenský jazyk – pracovné zošity Zošity s pomocnými prvkami     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Učebná pomôcka


Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období

Zošit na nácvik prvkov a tvarov písmen v prípravnom období

Autor: : : produkt AITEC


Príspevok MŠVVaM SR Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 32 strán, jednofarba

Bežná cena (s DPH): 1,76 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,43 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

  • Pracovný zošit patrí do série doplnkových zošitov, ktoré pomáhajú pedagógom lepšie a efektívnejšie precvičovať učivo.
  • Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek elementárneho písania v prípravnom období a je vhodný pre všetkých žiakov bez ohľadu na šlabikár a koncepciu, ktorou sa pripravuje na čítanie.
  • Zošit sa zameriava na prvky písaného spojitého písma a precvičuje ich tak, aby samotný nácvik písania v nácvičnom období bol bezproblémový.
  • Zošit ponúka dostatok priestoru na docvičenie prvkov a tvarov vo zväčšenej a tiež postupne sa zmenšujúcej podobe. Každá strana je doplnená o hrový prvok na rozcvičenie ruky pred samotným písaním. Prvok zároveň rozvíja schopnosť orientovať sa na ploche a vytvárať si stratégie.
  • Pracovný zošit je zostavený ako séria samostatných listov, ktoré využívajú stálu štruktúru strán a preto je nielen vedenie práce, ale aj samostatná práca so zošitom veľmi jednoduchá, postupne ju zvládne väčšina žiakov bez výraznejšej inštrukcie učiteľa.
  • Zošit vyniká didaktickou premyslenosťou, jednoduchosťou a univerzálnosťou, keďže sa neviaže na žiadnu konkrétnu koncepciu nácviku písania spojitého písaného písma.
  • Práca so sériou listov je voľná, preto je možné využívať predlohové strany ľubovoľným spôsobom s ohľadom na individuálne požiadavky každého žiaka.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období


Pracovný zošit je určený na plnenie požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v oblasti slovenský jazyk a literatúra v časti prípravné obdobie pre písanie.

Pracovný zošit je spracovaný ako séria tematických dvojstrán, z ktorých každá sa zameriava na jeden prvok, tvar alebo súbor prvkov alebo tvarov. Na stranách sa priebežne opakujú aj predchádzajúce tvary a prvky, aby došlo k synergickému efektu a žiaci tvary a prvky nacvičili tak, aby im nerobili problém pri nácviku písaného písma v nácvičnom období.

Úvod zošita tvoria rozcvičovacie prvky na uvoľnenie svalov zápästia, aby sa ruka žiaka prispôsobila práci v prvom ročníku. Nasledujúce strany sú zamerané na základné prvky a tvary: šikmý pravý, šikmý ľavý oblúk, slonová čiara, horný záhyb, dolný záhyb, vratný ťah...

Jednotlivé prvky a tvary sú nacvičované najprv v zväčšenom tvare, ktorý sa postupne zmenšuje a fixuje sa nielen tvar, ale ruka žiaka je vedená k postupnému zmenšovaniu písaného prvku alebo tvaru.

Na okraji každej strany je bludisko. Úlohou žiaka je prejsť bludiskom. Didaktickým cieľom je rozcvičovanie jemnej motoriky a plánovanie stratégie. Je to rovnaký cieľ, ktorý sa objavuje aj v matematike. Preto plní tento typ úlohy viacero cieľov (okrem slovenského jazyka aj matematiky). Dielo možno úspešne používať nielen v prípravnom období, ale aj doplnkovo v nácvičnom období podľa individuálnych potrieb jednotlivých žiakov.

Na strane sú viaceré pomocné prvky, ktoré pomáhajú efektívnejšie využívať zošit, napr. zaznačenie smeru písania, naznačenie vzdialeností medzi prvkami a tvarmi.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.