Používateľské nástroje

VyhľadávanieRegistrácia nového používateľa portálu www.aitec.sk

AITEC je učebnicové vydavateľstvo, špecialista pre primárne vzdelávanie.

Vybrali ste si nasledujúci typ registrácie používateľa:

Pedagóg v škole, správca učebnicového fondu školy, zástupca rodičov žiakov triedy/školy, iný poverený pracovník školy, študent pedagogickej fakulty

Odoslaním registrácie k AITEC – účtu potvrdzujete, že ste si prečítali Podmienky pre spracovanie osobných údajov a súhlasíte s nimi..

Ak chcete vybrať iný typ registrácie používateľa, kliknite, prosíme, na nasledujúcu linku: Zmeniť typ registrácie používateľa.

Registračné údaje píšte s diakritikou!

Vaše konto

Kontaktná platná e-mailová adresa, ktorá je súčasne aj vaše prihlasovacie meno.

Vaše používateľské heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov (z toho aspoň jedno písmeno a aspoň jednu číslicu).

Pre kontrolu zopakujte zadané heslo.

Kontaktné údajeTelefónne číslo, na ktorom vás môžeme priamo kontaktovať (ohľadom doručenia zásielky).

Údaje o škole/výchovno-vzdelávacej inštitúcii

(Napr. učiteľ/učiteľka, vychovávateľ/ vychovávateľka, riaditeľ/riaditeľka školy, vedúci/vedúca MZ, študent/študentka pedagogickej fakulty, správca učebnicového fondu školy, špeciálny pedagóg, ekonóm/ekonómka školy, asistent/asistentka a pod.)

Nie je zvolená žiadna škola. Prosím vyhľadajte školu v predchádzajúcom poli.
Odobrať školu

Dôležité informácie

AITEC je učebnicové vydavateľstvo, špecialista pre primárne vzdelávanie.

Súhlasím so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami (VOP) pre nákup na diaľku vo vydavateľstve AITEC, s.r.o.

Oboznámil/-a som sa s postupom pri uplatnení reklamácie, sťažnosti alebo práva na odstúpenie od zmluvy vo vydavateľstve AITEC, s. r.o. tak ako sú uvedené vo Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach (VOP) pre nákup na diaľku vo vydavateľstve AITEC, s. r. o.(Článok 4, 5, 6).

AITEC – Newsletter, AITEC – Edičný katalóg pre 1. stupeň ZŠ
informácie o nových učebniciach, učebných materiáloch, TVVP a materiáloch pre učiteľov, bezplatných seminároch a vzdelávaní pre učiteľov 1. stupňa, informácie o akciových ponukách a bonusových produktoch vydavateľstva AITEC pre školy a pedagógov, bezplatný prístup do AITEC – online, internetovej knižnice učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek pre pedagógov a ďalšie informácie z didaktiky a metodiky vyučovania na 1. stupni ZŠ
Áno, chcem e-mailom dostávať bezplatný AITEC – Newsletter a poštovú zásielku (2x ročne na začiatku školského roka a 2. polroka) bezplatný AITEC – Edičný katalóg. Potvrdzujem, že som si prečítal(a) Podmienky pre spracovanie osobných údajov a súhlasím s nimi.
Odoberanie AITEC – Newslettera a AITEC – Edičný katalóg môžete bez problémov kedykoľvek zrušiť. Príslušný odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého AITEC – Newslettera alebo udelený súhlas na zasielanie a s tým súvisiace spracúvanie osobných údajov môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť aj odoslaním mailu na adresu osobne.udaje@aitec.sk

Údaje označené sú povinné.
Stlačenám tlačidla "Registrovať" odošlete registračný formulár s vyššie uvedenými údajmi.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.