Používateľské nástroje

VyhľadávanieUčíme z domu

aitec offline k Čítanke pre tretiakov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

aitec offline k Čítanke pre tretiakov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

Na stiahnutiePripravili sme pre vás ZADARMO na stiahnutie DEMO verziu aitec offline k Čítanke pre tretiakov s licenciou platnou do 15. 9. 2022.

Súbor si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím sem.

Vo verzii aitec offline k Čítanke pre tretiakov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022 nájdete:

 • tituly zo série Čítanka pre tretiakov;
 • učebné metodické a didaktické materiály priradené k učivu;
 • multimediálne prezentácie v NOVOM formáte, ktorý ponúka nástroje na priame vpisovanie do prezentácií;
 • iHRiSKO – interaktívne hry na precvičovanie čítania s porozumením, foriem ľudovej slovesnosti a i.,
 • tradičné nástroje: Vyrezátor, štetec a poznámky;
 • plnú verziu programu s licenciou do 15. 9. 2022.

UPOZORNENIE

Program aitec offline je bezpečný a neohrozuje váš počítač. Ak vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie, vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu aitec offline.

aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

Na stiahnutie

Pripravili sme pre vás ZADARMO na stiahnutie DEMO verziu aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru s licenciou platnou do 15. 9. 2022.

Súbor si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím sem.

Vo verzii aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022 nájdete:

 • tituly zo série HUPSOV šlabikár;
 • učebné metodické a didaktické materiály priradené k učivu;
 • multimediálne prezentácie v NOVOM formáte, ktorý ponúka nástroje na priame vpisovanie do prezentácií;
 • iHRiSKO – interaktívne hry na precvičovanie, NOVINKY pre školský rok 2022/2023:
  • Puzzle, Zoraď, Uhádni, Dvojice, Poradovník, Označ, Vytrieď
  • NOVÉ Písanie – program na nácvik písania písaných tvarov písmen
 • tradičné nástroje: Vyrezátor, štetec a poznámky;
 • plnú verziu programu s licenciou do 15. 9. 2022.

UPOZORNENIE

Program aitec offline je bezpečný a neohrozuje váš počítač. Ak vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie, vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu aitec offline.

aitec offline k Matematike pre prvákov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

aitec offline k Matematike pre prvákov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

Na stiahnutie

Pripravili sme pre vás ZADARMO na stiahnutie DEMO verziu aitec offline k Matematike pre prvákov s licenciou platnou do 15. 9. 2022.

Súbor si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím sem.

Vo verzii aitec offline k Matematike pre prvákov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022 nájdete:

 • tituly zo série Matematika pre prvákov;
 • učebné metodické a didaktické materiály priradené k učivu;
 • multimediálne prezentácie vo formáte, ktorý ponúka nástroje na priame vpisovanie do prezentácií;
 • iHRiSKO – interaktívne hry na precvičovanie, NOVINKA pre školský rok 2022/2023:
  • DVOJICE (precvičovanie priradenia počtu prvkov do 9 k číslu)
 • tradičné nástroje: Vyrezátor, štetec a poznámky;
 • plnú verziu programu s licenciou do 15. 9. 2022.

UPOZORNENIE

Program aitec offline je bezpečný a neohrozuje váš počítač. Ak vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie, vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu aitec offline.

aitec offline k Šlabikáru LIPKA, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

aitec offline k Šlabikáru LIPKA, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

Na stiahnutie

Pripravili sme pre vás ZADARMO na stiahnutie DEMO verziu aitec offline k Šlabikáru LIPKA s licenciou platnou do 15. 9. 2022.

Súbor si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím sem.

Vo verzii aitec offline k Šlabikáru LIPKA, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022 nájdete:

 • tituly zo série Šlabikár LIPKA;
 • učebné metodické a didaktické materiály priradené k učivu;
 • multimediálne prezentácie v NOVOM formáte, ktorý ponúka nástroje na priame vpisovanie do prezentácií;
 • iHRiSKO – interaktívne hry na precvičovanie učiva, NOVINKY pre šk. rok 2022/2023:
  • ZORAĎ 1
  • PUZZLE
 • tradičné nástroje: Vyrezátor, štetec a poznámky;
 • plnú verziu programu s licenciou do 15. 9. 2022.

UPOZORNENIE

Program aitec offline je bezpečný a neohrozuje váš počítač. Ak vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie, vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu aitec offline.

aitec offline k Matematike pre tretiakov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

aitec offline k Matematike pre tretiakov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

Na stiahnutiePripravili sme pre vás ZADARMO na stiahnutie DEMO verziu aitec offline k Matematike pre tretiakov s licenciou platnou do 15. 9. 2022.

Súbor si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím sem.

Vo verzii aitec offline k Matematike pre tretiakov, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022 nájdete:

 • tituly zo série Matematika pre tretiakov;
 • učebné metodické a didaktické materiály priradené k učivu;
 • multimediálne prezentácie v NOVOM formáte, ktorý ponúka nástroje na priame vpisovanie do prezentácií;
 • iHRiSKO – interaktívne hry na precvičovanie, NOVINKY pre školský rok 2022/2023:
  • DVOJICE 
  • NÁSOBENIE A DELENIE
  • DOPLŇ DO NÁSOBENIA  A DELENIA
 • DEMO verziu nového nástroja ROZCVIČKY (vytvorenie tlačiteľnej prílohy vo formáte PDF, úlohy v danom obore s vlastnými nastaveniami – typ úlohy, počet skupín, počet rozcvičiek na stranu, v demoverzii len ukážka pre dva obory)
 • tradičné nástroje: Vyrezátor, štetec a poznámky;
 • plnú verziu programu s licenciou do 15. 9. 2022.

UPOZORNENIE

Program aitec offline je bezpečný a neohrozuje váš počítač. Ak vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie, vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu aitec offline.

aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022

Na stiahnutieProgram aitec offline je vytvorený pre učiteľky a učiteľov ako komplexná podpora na vyučovanie. Pripravili sme pre vás ZADARMO na stiahnutie DEMO verziu aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE s licenciou platnou do 15. 9. 2022

Súbor si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím sem.

Vo verzii aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE, DEMO verzia s licenciou do 15. 9. 2022 nájdete:

 • tituly zo série Prvouka pre druhákov LITE;
 • učebné metodické a didaktické materiály priradené k učivu;
 • multimediálne prezentácie v NOVOM formáte, ktorý ponúka nástroje na priame vpisovanie do prezentácií;
 • iHRiSKO - interaktívne hry na precvičovanie;
 • videá s výskumnými aktivitami;
 • tradičné aj nové nástroje: Vyrezátor, štetec a poznámky;
 • plnú verziu programu s licenciou do 15. 9. 2022.

UPOZORNENIE

Program aitec offline je bezpečný a neohrozuje váš počítač. Ak vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie, vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu aitec offline.

Stiahnite si elektronické programy na nácvik písania písaných tvarov písmen (HUPS aj LIPKA)

Stiahnite si elektronické programy na nácvik písania písaných tvarov písmen (HUPS aj LIPKA)

Milí používatelia aitec offline,

v produktoch aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru a aitec offline k Šlabikáru LIPKA sa vyskytol technický problém s programom Písanie písaných tvarov písmen (kaligrafia). Tento problém sa nám podarilo vyriešiť, musíte si však stiahnuť program Písanie písaných tvarov písmen (kaligrafia) zvlášť do vášho počítača.

Programy na nácvik písania písaných tvarov si teraz môžete bezplatne stiahnuť nižšie.

Po stiahnutí si súbor otvorte a kaligrafia_hups.exe/kaligrafia_lipka.exe presuňte na plochu počítača. Dvojitým kliknutím spustíte program. Pri prvom spustení vás Microsoft Defender upozorní, že zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie. Vyberte si možnosť Ďalšie informácie a následne Spustiť aj v tomto prípade a spustí sa vám inštalácia programu. Na ploche počítača sa vám vytvorí ikona – červený štvorec s písmenom f, ktorá slúži na spustenie programu.

Interaktívne hry z Multimediálneho disku k HUPSOVMU šlabikáru na stiahnutie

Interaktívne hry z Multimediálneho disku k HUPSOVMU šlabikáru na stiahnutie

Interaktívne hry a cvičenia, ktoré poznáte z Multimediálneho disku k HUPSOVMU šlabikáru si môžete teraz stiahnuť zadarmo a používať ich až do 30. 9. 2022.

Hry boli vytvorené v aplikácii Flash, ktorej spoločnosť Adobe tohto roku ukončila podporu. Aj z tohto dôvodu nevieme garantovať ich funkčnosť. 

Hra Lienka na výlete: https://www.aitec.sk/assets/offline/aitec-rozcvicka.zip

Hry z Multimediálneho disku k HUPSOVMU šlabikáru (Pexeso, Chyť ma, Hádaj, na čo myslím, Prešmyčkomacher, Nájdi prvé písmeno, Zvukové pexeso): https://www.aitec.sk/assets/offline/aitec-slabikar.zip

Edukačné maľovanky

Edukačné maľovanky

Zopakujte si podstatné mená, počtové operácie či vývoj motýľa zábavne. Vymaľujte si edukačné maľovanky a precvičte si učivo zo slovenského jazyka, matematiky či prírodovedy.

Edukačné maľovanky sčasti vyfarbene nájdete tu: https://www.aitec.sk/assetsd/files/malovanky_1052_sk.pdf

Edukačné maľovanky, čierno-biele, nájdete tu: https://www.aitec.sk/assetsd/files/malovanky-cb_1054_sk.pdf

Služba aitec online – elektronické listovanie s priradenými materiálmi prístupné aj pre rodičov

Služba aitec online – elektronické listovanie s priradenými materiálmi prístupné aj pre rodičov

aitec online – elektronické listovanie s metodikou, didaktickými hrami a obrazovým materiálom vhodným k jednotlivým stranám titulov v týchto dňoch sprístupňujeme aj pre všetkých rodičov. 

Veríme, že tieto náročné časy zvládneme ľahšie so vzájomnou podporou. Potrebná je len vaša registrácia. 

Odpoveďou na vaše otázky je služba aitec online.

Čo nájdete v aitec online?

Okrem komfortného online prístupu k všetkým titulom vydavateľstva AITEC tu nájdete metodické a didaktické materiály, ktoré sa viažu k titulu a k strane, na ktorej sa práve nachádzate.

aitec online - metodická podpora pre učiteľov obsahuje:

 • metodické komentáre,
 • súvisiace tituly,
 • vzorové riešenia,
 • obrazové materiály,
 • návrh príprav,
 • návrh TVVP.

aitec online prístupné aj pre rodičov

Pre zjednodušenie a zefektívnenie vašej práce v aitec online ponúkame možnosť pridať si titul do svojej vlastnej knižnice.

Podmienky prístupu

Prístup do aitec online vyžaduje internetové pripojenie. Aby ste získali prístup je potrebné a zaregistrovať na stránke www.aitec.sk. Registrácia je bezplatná, k ničomu nezaväzuje.

Dôležité

Registrácia a prihlasovacie údaje sú platné pre knižnicu ako aj pre internetové kníhkupectvo. Pokiaľ ste už u nás nakupovali, a máte konto vytvorené, nová registrácia nie je potrebná. Na prihlásenie sa do aitec online použijete svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a vami zvolené heslo.

Vzorové riešenia – kde ich na stránke nájsť

Vzorové riešenia – kde ich na stránke nájsť

Vzorové riešenia úloh sú veľmi obľúbené a používané materiály, nielen pre učiteľky a učiteľov ale aj pre rodičov. 

V súčasnej situácii sú rýchlym pomocníkom pri overovaní správnosti.

aitec online

Vzorové riešenia ako súčasť elektronického listovania v službe aitec online. Odporúčame zriadiť si bezplatné konto a prihlásiť sa do knižnice aitec online. Pri elektronickom listovaní sa vám objaví šedá lišta, v ktorej nájdete materiály priradené priamo k stranám, ktorými listujete. Medzi inými tam nájdete aj vzorové riešenia. 

Vzorové riešenia v aitec online

Materiály pre učiteľa na stiahnutie

Vzorové riešenia môžete nájsť v Materiáloch pre učiteľa na stiahnutie. Stačí do filtra zadať typ Vzorové riešenia úloh. Ročník a predmet zadáte podľa toho, k akému titulu vzorové riešenie hľadáte. 

Podstránky

Vzorové riešenia nájdete aj na podstránkach k jednotlivým sériám. Kliknete na tlačidlo podstránky. V jej spodnej časti sú materiály zoradené do záložiek. Záložky sú buď ročníky alebo v niektorých prípadoch nájdete samostatnú záložku pre vzorové riešenia. Ak ich už máte, môžete si ich pozrieť alebo elektronicky prelistovať online, stiahnuť vo formáte pdf alebo vytlačiť. 

Vzorové riešenia na podstránke

Sledujte a odberajte náš YouTube kanál - aitec.online

Sledujte a odberajte náš YouTube kanál - aitec.online

Na náš YouTube kanál sme pridali videá vysvetľujúce učivo k Matematike pre štvrtákov. Podobné videá budú v nasledujúcich dňoch pribúdať aj k rôznym iným predmetom.

Ak chcete byť v obraze a videá využívať:

Prezentácia učiva k Matematike pre štvrtákov

Prezentácia učiva k Matematike pre štvrtákov

Na našom YouTube kanáli môžete nájsť dve nové videá k Matematike pre štvrtákov. V priebehu najbližších dní pribudnú aj ďalšie videá.

Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu. Nájdete nás pod názvom aitec.online. 

 • Sčítanie a odčítanie so zátvorkami:

 

 • Počítanie so zátvorkami (ukážkový príklad):
 •  


  SORUDAN Solutions, s.r.o.

  Prihlásenie  Zabudnuté heslo

  Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.