Používateľské nástroje

VyhľadávanieBonusový program AITEC

BONUSOVÝ PROGRAM AITEC je aktualizovaný na školský rok 2020/2021. 

Zaregistrovaní
 pedagógovia môžu k nákupu pre celú triedu alebo oddelenie ŠKD získať množstvo zaujímavých bonusových produktov.

Objednávky pre celú triedu realizujte prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC .

Bonusový program AITEC

BONUS +CD/DVD ZDARMA

BONUS +CD/DVD ZDARMA

Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k svoim rukám 1ks CD/DVD prislúchajúceho k objednanému titulu.

K jednotlivým titulom ponúkame k nim prislúchajúce CD/DVD nasledujúcich typov:
  • hudobné CD s nahrávkami piesní,
  • multimediálne disky s prezentáciami na CD/DVD, s licenciou platnou na jeden školský rok,
  • multimediálne disky s prezentáciami a inštruktážnymi videami na CD/DVD, s časovo neobmedzenou licenciou,
  • multimediálne disky so softvérovou podporou a inštruktážnymi videami na CD/DVD, s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov), s vyznačeným dátumom platnosti licencie.
Ponuka platí aj pre málotriedne školy. 

Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC.

BONUS +1 ZDARMA

BONUS +1 ZDARMA

Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu (súboru, balíka, maxibalíka) zdarma.
 

Ponuka platí aj pre málotriedne školy. 
Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC

DORUČENIE TOVARU

DORUČENIE TOVARU

Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15 € s DPH.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC

 

ZVÝHODNENÁ CENA

ZVÝHODNENÁ CENA

Titul je možné so zľavou objednať v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.
 
Ak kúpite uvedený titul/sadu/súbor/balík/maxibalík pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA k titulu prislúchajúce bonusy.
 
Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.
 
Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC. 

BONUS + nápovedné tabule ZDARMA

BONUS + nápovedné tabule ZDARMA

Pri objednávke titulu/súboru/balíka pre celú triedu učiteľ získa 1 sadu nápovedných tabúľ zdarma.
 

Ako bonus k objednávke môžete získať tieto sady nápovedných tabúľ prislúchajúce k titulom:

  • Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®
  • Nápovedné tabule k Hupsovmu šlabikáru

Ponuka platí aj pre málotriedne školy. 
Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC.

BONUS + séria tabúľ ZDARMA

BONUS + séria tabúľ ZDARMA

Pri objednávke titulu/súboru/balíka pre celú triedu učiteľ získa 1 sériu tabúľ zdarma.

 

Ako bonus k objednávke môžete získať Sériu tabúľ s číslami a číslicami.

Ponuka platí aj pre málotriedne školy. 
Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC.

BONUS +1 ks textilná maňuška Hups ZDARMA

BONUS +1 ks textilná maňuška Hups ZDARMA

Pri objednávke titulu/súboru/balíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

 

Maňuška je určená na dramatizácie a rolové hry v triede.

Ponuka platí aj pre málotriedne školy. 
Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC

BONUS +1 ks textilná maňuška Včielka ZDARMA

BONUS +1 ks textilná maňuška Včielka ZDARMA

Pri objednávke titulu/súboru/balíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky VČIELKA zdarma. 


Maňuška je určená na dramatizácie a rolové hry v triede.

Ponuka platí aj pre málotriedne školy. 
Ponuka platí pre všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom, ak zákazník vyplnil úplne a správne príslušné údaje o triede/oddelení ŠKD a počte žiakov, pre ktorých je určený objednávaný tovar. Informácia o druhu a celkovom počte kusov bonusových produktov poskytnutých zdarma k danej objednávke sa zobrazí v sumarizácii objednávky a tiež v mailovej správe – potvrdení prijatia objednávky, ktorú obdrží zákazník na mailovú adresu svojho konta.

Ďalšie informácie k nákupu v Internetovom kníhkupectve vydavateľstva AITEC nájdete v dokumente Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky. V prípade potreby môžete kontaktovať aj Zákaznícky servis AITEC

 

SLUŽBA AITEC ONLINE

SLUŽBA AITEC ONLINE

Titul má aktívnu službu AITEC ONLINE: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC. 

Listovanie titulom s využitím služby AITEC ONLINE, je možné len po prihlásení sa do Internetovej knižnice AITEC.

LISTOVANIE

LISTOVANIE

Všetky strany titulu je možné elektronicky listovať. 

Ak chcete pri listovaní využiť službu AITEC ONLINE, je potrebné prihlásiť sa do Internetovej knižnice AITEC.

DOLOŽKA

DOLOŽKA

Titul má udelenú schvaľovaciu/odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Bonus – aitec offline k Vlastivede pre tretiakov

Bonus – aitec offline k Vlastivede pre tretiakov

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov

Bonus – aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

Bonus – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ

Bonus – aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Bonus – Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – Spievanky – Vybranky pracovný zošit pre 3. a 4. ročník ZŠ

Bonus – Spievanky – Vybranky pracovný zošit pre 3. a 4. ročník ZŠ

Spievanky – Vybranky – pracovný zošit s piesňami k vybraným a odvodeným slovám pre 3. a 4. ročník ZŠ môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.),1. časť

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.),1. časť

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.), 1. časť môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

 Bonus – aitec offline k Prvouke pre druhákov

Bonus – aitec offline k Prvouke pre druhákov

aitec offline k Prvouke pre druhákov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

 

Bonus – Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Bonus – Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov

Bonus – aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Matematike pre druhákov

Bonus – aitec offline k Matematike pre druhákov

aitec offline k Matematike pre druhákov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:
Bonus – aitec offline k Prírodovede pre tretiakov

Bonus – aitec offline k Prírodovede pre tretiakov

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – Metodické komentáre k Hurá do školského klubu 1

Bonus – Metodické komentáre k Hurá do školského klubu 1

Metodické komentáre k Hurá do školského klubu 1 môže vychovávateľ/vychovávateľka získať aj zdarma ako bonus pri objednávke tohto produktu pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Matematike pre prvákov

Bonus – aitec offline k Matematike pre prvákov

aitec offline k Matematike pre prvákov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:
Bonus – aitec offline k Matematike pre tretiakov

Bonus – aitec offline k Matematike pre tretiakov

aitec offline k Matematike pre tretiakov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:
Bonus – Multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru

Bonus – Multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru

Multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:
Bonus – Multimediálny disk k súboru Šlabikár LIPKA®

Bonus – Multimediálny disk k súboru Šlabikár LIPKA®

Multimediálny disk k súboru Šlabikár LIPKA® môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:
Bonus – Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA® na CD

Bonus – Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA® na CD

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA® na CD môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:
Bonus – Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky

Bonus – Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky

Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – aitec offline k Matematike pre štvrtákov

Bonus – aitec offline k Matematike pre štvrtákov

aitec offline k Matematike pre štvrtákov môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 4

Bonus – Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 4

Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 4 môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 3

Bonus – Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 3

Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 3 môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Bonus – Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 2

Bonus – Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 2

Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 2 môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus pri objednávke týchto produktov pre celú triedu:

Viac informácií nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.