Používateľské nástroje

Vyhľadávanie



Je tu VÝHODNÁ JESEŇ 2023 s vydavateľstvom AITEC

Dátum uverejnenia: 10.10.2023

Je tu VÝHODNÁ JESEŇ 2023 s vydavateľstvom AITEC

Doplňte na jeseň zásoby pre svoju školu aj z príspevku MŠVVaŠ SR. Nezabudnite, že nakúpiť za ušetrené štátne finančné prostriedky je možné len do 4. 12. 2023.

Vo VÝHODNEJ JESENI 2023 vám prinášame množstvo obľúbených titulov za ešte výhodnejšiu cenu. Zabezpečte svoje triedy novými edukačnými publikáciami či zošitmi z nášho vydavateľstva, v ktorom obsah rozhoduje. Na nákup väčšiny z nich môžete využiť finančné prostriedky, ktoré vám zostali z príspevku MŠVVaŠ SR. Vo výhodnej jesennej ponuke nájdete napríklad NOVINKU Čítanku pre štvrtákov – súbor, zábavné pracovné zošity pre školský klub, výber titulov pre učiteľov i najmenších školákov a mnoho ďalšieho

Radi by sme vás upozornili, že: Tituly za príspevok MŠVVaŠ SR je možné nakúpiť len do 4. 12. 2023.


Pozrite si náš výber pre vás:


VÝHODNÁ NOVINKA

Čítanka pre štvrtákov – súbor

NOVÁ moderná a tvorivá Čítanka pre štvrtákov

 • Podporuje čítanie zážitkovým a aktívnym dobrodružstvom.
 • Spracovaná podľa inovovaného ŠVP.
 • Moderná výučba čítania s porozumením.
 • Kompletná sada pracovných učebníc ČÍTANIA, s bonusovým doplnkovým zošitom PISÁR BRADA tvorivé písanie pre štvrtákov a s čitateľským denníkom ZITA RÝMOVÁ, pre 4. ročník ZŠ
 • Obsahuje širokú škálu textov detskej literatúry.
 • Komplexná digitálna podpora aitec offline.

Všetko o titule >>

Bežná cena (s DPH): 14,41 €

ZVÝHODNENÁ CENA: 11,88€

 


VÝHODNE PRE NAJMENŠÍCH

Šlabikár LIPKA® – súbor vydanie 2021
                                                                               
Tradičný šlabikár s pôvodnými ilustráciami

 • Obsahovo korešponduje s požiadavkami na štandard iŠVP.
 • Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde.
 • Stále štruktúrne prvky strán sú pomôckou pri vyvodzovaní, precvičovaní učiva, nácviku techniky a porozumenia čítaného textu.
 • Použité piktogramy uľahčujú žiakom orientáciu a naznačujú činnosti potrebné na riešenie úloh.


Všetko o titule >>

ZVÝHODNENÁ CENA: 1,10 €



VÝHODNE PRE UČITEĽOV

prirodoveda_lite

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ, Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Nácvičné a kontrolné diktáty s metodickými pokynmi pre učiteľa

 • Odborno-metodická príručka prináša ponuku diktátov rôznych druhov.
 • Nachádzajú sa v nej nácvičné a kontrolné diktáty podľa koncepcie HUPSOVHO šlabikára, podľa koncepcie Šlabikára LIPKA® a pre 2. ročník podľa požiadaviek iŠVP.
 • Reaguje na potrebu učiteľov mať k dispozícii na jednom mieste súbor jazykových cvičení a diktátov zameraných na učivo prvého a druhého ročníka ZŠ.


Všetko o titule >>

Bežná cena (s DPH): 3,96 €

ZVÝHODNENÁ CENA: 1,98 € 



VÝHODNE DO ŠKOLSKÉHO KLUBU

vlastivedné mapy


Veselo je v školskom klube 3, 1, 2, 4

Pracovný zošit s aktivitami a úlohami pre školský klub detí – pre 3. ročník ZŠ

 • Séria pracovných zošitov pre ŠKD je spracovaná podľa platných odporúčaní pre tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach.
 • Pre deti v ŠKD ponúka zaujímavé aktivity a úlohy s ohľadom na ich vek, vedomosti a zručnosti.
 • Vychovávateľom uľahčuje výber a prípravu vyváženej zostavy činností.
 • Titul má aktívnu službu aitec online.

Všetko o titule >>

Bežná cena (s DPH): 3,30 €

ZVÝHODNENÁ CENA: 1,65 €




Ponuka VÝHODNÁ JESEŇ trvá do 21. 12. 2023.


Akékoľvek informácie týkajúce sa nákupu našich titulov vám radi poskytneme v našom zákazníckom servise.


Obsah rozhoduje

Záleží nám na tom, o čom a ako sa učia žiaci v školách. Preto sa na odbornosť našich titulov môžete spoľahnúť. 

 

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

Prihlásenie



Zabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.