Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Školský klub detí     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Veselo je v školskom klube 4

Pracovný zošit s aktivitami a úlohami pre školský klub detí – pre 4. ročník ZŠ

Autor: T. Jakabová


Veselo je v školskom klube 4

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,30 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

  • Pracovný zošit od autorky T. Jakabovej s aktivitami a námetmi pre 4. ročník ZŠ je pokračovaním žiadanej série materiálov určených pre školské kluby detí.
  • Séria pracovných zošitov pre ŠKD je spracovaná podľa platných odporúčaní pre tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach.
  • Pre deti v školskom klube detí ponúka zaujímavé aktivity a úlohy s ohľadom na ich vek, vedomosti a zručnosti. 
  • Vychovávateľom uľahčuje výber a prípravu vyváženej zostavy činností s primeraným zastúpením všetkých tematických oblastí výchovy.
  • Titul má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre a vzorové riešenia priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Titul je súčasťou série Veselo je v školskom klube 1 – 4 s aktivitami pre školské kluby

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Veselo je v školskom klube 4


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Hlavný predmet činnosti ŠKD

Posledná aktualizácia: 14.6.2016
Názov súboru: prezentacia-hlavny-predmet-cinnosti_707_sk.ppt (842 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase

Posledná aktualizácia: 9.5.2016
Názov súboru: prezentacia-pracovnych-zositov-veselo-je-v-skd-2014_520_sk.pdf (9352 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Prezentácia: Aktualizácia výchovného programu

Posledná aktualizácia: 22.10.2014
Názov súboru: aktualizacia-vychovneho-programu_pdf_602_sk.pdf (500 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase

Posledná aktualizácia: 13.5.2014
Názov súboru: didakticke-hry-skd-2014_527_sk.pdf (347 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Séria fotografií zo seminárov JAR 2014 pre vychovávateľov ŠKD

Posledná aktualizácia: 29.4.2014
Názov súboru: foto-prezentacia_522_sk.pdf (2014 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Prezentácia: Legislatíva v práci vychovávateľa

Posledná aktualizácia: 29.4.2014
Názov súboru: legislativa-v-praci-vychovavatela_521_sk.pdf (728 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh - Veselo je v školskom klube 4

Posledná aktualizácia: 4.9.2013
Názov súboru: skd4-vzorove-riesenia_400_sk.pdf (6398 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnému zošitu Veselo je v školskom klube 4

Posledná aktualizácia: 22.8.2013
Názov súboru: skd4-metodicke-komentare_389_sk.pdf (395 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Školský klub detí ako miesto neformálneho vzdelávania, výchovy, relaxu a zábavy

Posledná aktualizácia: 28.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_skd_2013_319_sk.pdf (196 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Informácia o legislatívnych zmenách pre ŠKD od 1. 1. 2013

Posledná aktualizácia: 31.12.2012
Názov súboru: zmeny-v-legislative-pre-skd_259_sk.pdf (88 KB)
Typ: Infoleták

Titul predstavuje 4. časť 4-dielnej série pracovných zošitov s aktivitami pre školský klub detí.

Je spracovaný podľa platných odporúčaní na tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach a je v súlade so všetkými požiadavkami nových legislatívnych zmien týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu v školských kluboch detí. Vo vzdelávacej oblasti nadväzuje na ŠVP – ISCED 1.

Ponúka vyváženú zostavu zaujímavých aktivít a úloh pre deti so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovnej práce v školských kluboch – vzdelávacej, spoločenskovednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej, telovýchovnej, zdravotnej a športovej. Tento autorský zámer je vyjadrený aj prostredníctvom piktogramov. Sú pri úlohách umiestnené tak, aby deti nerušili a zároveň boli pre vychovávateľa/vychovávateľku informáciou o prvotnom zameraní úlohy. Piktogramy môžu slúžiť aj ako námet, ako úlohu ďalej rozviesť.

Výber a spracovanie obsahu rešpektuje vek, schopnosti a zručnosti detí príslušnej vekovej skupiny s cieľom spestriť pobyt detí v ŠKD a uľahčiť výber vhodných aktivít a prípravu na ne pre vychovávateľov.

Pracovný zošit je farebne rozlíšený na štyri časti podľa ročných období. Každá strana predstavuje jednu kapitolu.

Celý zošit je prepojený príbehom chlapca Miška, ktorý má rád vedu, experimenty a súťaže. Vtipné rozprávanie krátkych epizód z jeho života je zakomponované v motivačných textoch na začiatku každej kapitoly (strany). Vďaka týmto príbehom a na ne nadväzujúcim úlohám si deti obohacujú svoje vedomosti získané hlavne na hodinách prírodovedy a vlastivedy, ale aj matematiky a slovenského jazyka. Autorka do pracovného zošita takisto zakomponovala úlohy, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Nachádzajú sa tu aj veľmi obľúbené úlohy zábavného charakteru: prešmyčky, šifry, labyrinty, krížovky, logické úlohy.

Na s. 64 – 65  sa nachádzajú ďalšie námety na prácu v ŠKD (námety na výrobky, hry, aktivity počas pobytu vonku).

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Veselo je v školskom klube 3

Veselo je v školskom klube 3
T. Jakabová
Titul je súčasťou série Veselo je v školskom klube 1 – 4 s aktivitami pre školské kluby Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Veselo je v školskom klube 2

Veselo je v školskom klube 2
T. Jakabová
Titul je súčasťou série s aktivitami a úlohami pre školské kluby detí Veselo je v školskom klube 1 – 4 Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Veselo je v školskom klube 1

Veselo je v školskom klube 1
T. Jakabová
Titul je súčasťou série Veselo je v školskom klube 1 – 4 s aktivitami pre školské kluby Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.