Používateľské nástroje

VyhľadávanieWorkshopy v Poprade: Platňa je miesto, kde sa platí

Dátum uverejnenia: 18.7.2023

Workshopy v Poprade: Platňa je miesto, kde sa platí

Pozývame vás na druhý z piatich workshopov, ktoré sú súčasťou podujatia Interaktívne workshopy v Poprade.

Príďte si  24. augusta 2023 vyskúšať do Popradu nové postupy práce a tvorivé aktivity s autormi a redaktormi našich titulov. Na workshope Platňa je miesto, kde sa platí, sa budeme venovať rozvíjaniu slovnej zásoby žiakov na hodinách slovenského jazyka.

Workshop povedie lektorka, autorka edukačných publikácií a učiteľka s dlhoročnou praxou Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.


Na čo sa môžete tešiť:

  • zamyslíme sa spolu nad kvalitou slovnej zásoby žiakov v 1. – 4. ročníku;
  • na učive o slovesách si pomocou praktických ukážok netradičných úloh ukážeme rozvíjanie slovnej zásoby žiakov;
  • prostredníctvom praktických ukážok si predstavíme prácu s obrázkovým slovníkom ako kľúčovým prvkom rozvoja slovnej zásoby, pravopisu, tvorivosti a motivácie žiakov;
  • nazrieme do nových pracovných učebníc Slovenský jazyk pre druhákov LITE (Z. Hirschnerová, L. Kolmanová, Z. Komendová) a do overenej série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník (Z. Hirschnerová a kol.) z pohľadu rozvíjania slovnej zásoby žiakov;
  • ukážeme si využívanie verzie pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre druhákov LITE pre žiakov so ŠVVP s osobitným dôrazom na špecifiká rozvíjania slovnej zásoby.

Pozrite si naše druhé upútavkové video.


Viac o podujatí

Workshop, Platňa je miesto, kde sa platí alebo ako rozvíjať slovnú zásobu žiakov na hodinách slovenského jazyka,  je súčasťou programu Interaktívne workshopy v Poprade, ktorý sa bude konať v dvoch doobedňajších blokoch 24. augusta 2023 v Poprade. Program obsahuje spolu 5 rôznych workshopov, ktorých predmetom je slovenský jazyk, čítanie, matematika a prírodoveda. Ich cieľom je inšpirovať vás, motivovať skúsiť na hodinách niečo nové, vedieť zaujať. Každý účastník si môže vybrať z programovej ponuky dva interaktívne workshopy

Registráciu na workshopy a všetky informácie ohľadom celého podujatia nájdete tu.


Súvisiace články a tituly:

Efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka so sériou Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Obsah rozhoduje

Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.