Používateľské nástroje

VyhľadávanieSlovenčina pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Detail  

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica
E. Dienerová – M. Nosáľová – Z. Hirschnerová
Bežná cena: 5,50 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit

Detail  

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 5,94 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,50 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,98 €

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Detail  

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Bežná cena: 5,50 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit

Detail  

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Bežná cena: 5,94 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,50 €

DOPREDAJ Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – metodická príručka

Detail  

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – metodická príručka
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Detail  

Vybrané slová v obrázkových príbehoch
T. Baršváryová – L. Medveďová
Bežná cena: 4,29 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,98 €

Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky

Detail  

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 2,42 €

Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky (samostatne nepredajné, dostupné ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)

Detail

Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky (samostatne nepredajné, dostupné ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)
(Titul je samostatne nepredajný.)

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Detail  

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Bežná cena: 5,50 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit

Detail  

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Bežná cena: 5,94 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,50 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

DOPREDAJ Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – metodická príručka

Detail  

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – metodická príručka
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Detail  

Vybrané slová v obrázkových príbehoch
T. Baršváryová – L. Medveďová
Bežná cena: 4,29 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,98 €

Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky

Detail  

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 2,42 €

Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky (samostatne nepredajné, dostupné ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)

Detail

Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky (samostatne nepredajné, dostupné ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)
(Titul je samostatne nepredajný.)

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

 

Učebnice a pracovné zošity plne korešpondujú s požiadavkami ŠVP ISCED1 na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na prvom stupni ZŠ. Spĺňajú všetky predpoklady na nadčasové, efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka. Nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti žiaci dokážu využiť vo všetkých komunikačných situáciách súkromného života a verejného styku.

 

Séria učebných textov pre predmet slovenský jazyk a literatúra je založená na princípe komplexného používania jazyka. Jeho rozvíjanie je zabezpečené prostredníctvom rozvoja komunikačných kompetencií: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Princíp komplexného používania jazyka je aktuálnym trendom vo vyučovaní slovenského jazyka. Táto koncepcia umožňuje rozvoj komunikačných kompetencií pomocou osvedčených didaktických postupov, metód a foriem. Dôsledne prepája jazykovú a slohovú zložku s čítaním a spĺňa tak všetky požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu. Všetky tituly svojimi textami a úlohami cielene podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 

 

SÉRIA UČEBNÝCH MATERIÁLOV PRE OBLASŤ 
JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Učebnice slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ

Autorky v učebniciach využili svoje odborné znalosti a skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe. Učebnice pedagógom umožňujú používať najmodernejšie metódy, ale aj tradičné a spoľahlivé postupy vyučovania materinského jazyka.

Učebnice sú spracované systematicky a obsahujú stále štruktúrne komponenty, ktoré žiakom umožnia veľmi rýchlo pracovať aj samostatne.

Pracovné zošity k učebniciam slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ

Nadväzujú na učebnice a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť. Úlohy v nich sú zaradené s cieľom dôkladne precvičiť učivo a upevniť nadobudnuté poznatky z učebníc. Žiakov motivujú k práci s textom, rozvíjajú komunikačné zručnosti, vedú žiakov k pochopeniu jazykových javov, pomáhajú precvičovať písanie i čítanie. 

Metodické príručky k učebniciam a pracovným zošitom

Objasňujú zámery autoriek a didaktické postupy, ktoré je možné využiť vo výučbe slovenského jazyka a literatúry. Autorky v nich poukazujú aj na prepojenie učiva, obsiahnutého v pracovných zošitoch, nadväzujúcich publikáciách a učebniciach. Metodické príručky obsahujú doplňujúce úlohy a návrh na TVVP pre príslušné ročníky, v ktorých sú didaktické prostriedky na výučbu konkretizované.

Pracovné zošity Písanie a slohové cvičenia 23 a 4 

Obsahovo aj graficky atraktívne pracovné zošity podporujú aktívne používanie písanej reči. Žiaci si v nich precvičujú písané a tlačené tvary písmen, zdokonaľujú sa v spôsobilosti tvoriť rôzne druhy textov a zaznamenávať ich s ohľadom na aktuálnu úroveň rozvoja komunikačných kompetencií. Učia sa tvoriť vety, formulovať písomné odpovede na otázky, písať texty primeraného rozsahu, zaznamenávať rôzne informácie a pracovať s pojmovými mapami.

Pracovný zošit a hudobné CD Spievanky – Vybranky

Sú určené na efektívne a zároveň zábavné učenie vybraných slov v treťom a vo štvrtom ročníku. Možno ich vhodne využiť aj v rámci medzipredmetových vzťahov na hodinách hudobnej výchovy.

Zobraziť celý textSkryť text

Kodifikačné slovenské slovníky v elektronickej podobe

Potrebujete si overiť správnosť písania slov? Použite slovenské slovníky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, ktoré sú k dispozícii aj v elektronickej podobe.

http://slovnik.juls.savba.sk/


Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Slovenský jazyk pre 2–4. ročník ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku - trpaslík Zelenka

Posledná aktualizácia: 7.11.2019
(png, 240 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Edukačné maľovanky

Posledná aktualizácia: 22.5.2020
(pdf, 4659 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Edukačné maľovanky – čierno-biele

Posledná aktualizácia: 3.6.2020
(pdf, 3289 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkovo-slovné pexeso

Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1009 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Obrázkové pexeso

Posledná aktualizácia: 20.8.2020
(pdf, 1035 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Priraďovačka

Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1533 KB)

Prevziať súbor

Obrazová príloha k hre Abeceda

Posledná aktualizácia: 20.10.2020
(pdf, 1435 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – slovenský jazyk

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 73 KB)

Prevziať súbor

Didaktická hra: Písanie a slohové cvičenia 2, 1. zošit

Posledná aktualizácia: 30.10.2013
(pdf, 2664 KB)

Prevziať súbor

Didaktická hra: Písanie a slohové cvičenia 2, 2. zošit

Posledná aktualizácia: 30.10.2013
(pdf, 952 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia: Čitateľská gramotnosť

Posledná aktualizácia: 14.4.2015
(pdf, 5741 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.