Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY NOVÉ KURIKULUM Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Súbor / sada


Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Pracovná učebnica pre 2. ročník

Autor: J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová


NOVINKA Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Bežná cena (s DPH): 8,14 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 7,92 €

Termín dodania August 2024

NOVÁ moderná a tvorivá Čítanka pre druhákov

v súlade s novým ŠVP 2023 – NOVÉ KURIKULUM

v súlade s iŠVP 2015


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Čítanke pre druhákov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • NOVINKA pracovná učebnica Čítanka pre druhákov prináša plynulý prechod od elementárneho čítania k aktívnemu čítaniu a samostatnému čitateľstvu žiakov.

 • Prináša jedinečné spracovanie učebnice so zameraním na podporu čítania zážitkom a aktívnym dobrodružstvom. Pri tvorbe autorky zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, ale aj súčasné potreby a záujmy samotných žiakov.

 • Kompletná sada pracovnej učebnice Čítanka pre druhákov s bonusovým doplnkovým zošitom PISÁR BRADA tvorivé písanie pre druhákov, ponúka originálny didaktický učebný materiál na modernú výučbu čítania s porozumením, na podporu písania, vlastnej tvorby žiakov a vlastných pisateľských zážitkov.

 • Tituly sú spracované podľa pripravovanej reformy, nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (2023) – NOVÉ KURIKULUM, ale zároveň spĺňajú aj požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (2015).

 • Čítanka ponúka výhody učebnice a pracovného zošita v jednom, dáva žiakom možnosť osvojiť si aktívnu prácu s textom a informáciami, ktoré text ponúka. Prináša prostredie s možnosťou zvýrazňovať si dôležité slová a zaujímavé časti priamo v textu. Tieto aktivity sú pre žiakov vstupnou bránou k budúcemu robeniu si poznámok.

 • Častým využívaním stratégie aktívneho čítania a robenia si poznámok v pracovnej učebnici naučíme žiakov učiť sa, krok po kroku ich prevedieme schopnosťou čítať s porozumením.

 • Pracovná učebnica čítanky obsahuje širokú škálu textov detskej literatúry obohatenú o texty napísané priamo pre čítanku od známych slovenských autorov, ktoré spoločne tvoria ucelený a premyslený koncept, zameraný na aktívne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a systematické učenie žiakov stratégiám porozumenia. Výber textov zohľadňuje vekové a záujmové preferencie začínajúceho čitateľa.

 • Práca s čítankou podporuje metakognitívne procesy pri recepcii literárneho textu (monitorovanie porozumenia prípadne neporozumenia obsahu a významu prečítaného textu, kladenie otázok na porozumenie).

 • Podporuje nadobúdanie komunikačnej gramotnosti žiakov prostredníctvom komunikačných činností – komunikačná interakcia, hovorená a písaná produkcia, vecná a zážitková recepcia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

 • Bonusom je aj práca s počutým textom, ktorá je súčasťou digitálnej podpory aitec offline. Profesionálne nahrávky dvoch textov z čítanky, vytvárajú podklad na úlohy a postupy práce s počutým textom, aplikáciu zážitkovej percepcie.

 • Pracovná učebnica ponúka prepojenie s čitateľským denníkom Eliška Knižka, pre 2. ročník základných škôl. Čitateľský denník učí žiakov využívať knižnice ako zdroj nových informácií a objavovať nové knihy (podporuje detské čitateľstvo a rozširovanie čitateľského teritória).

Autorky

 • Janette Fabianová a Katarína Zraková, učiteľky pre primárne vzdelávanie s dlhoročnou praxou, aplikovali do novej koncepcie skúsenosti z vlastnej praxe pretavené do učebnice, ktorá odráža potreby moderného vzdelávania a zároveň sa opiera aj o potreby súčasnej generácie žiakov.
 • Zuzana Stanislavová, slovenská literárna teoretička, literárna kritička a vysokoškolská pedagogička, ktorá pripravuje budúcich pedagógov do praxe, priniesla do autorského tímu krásu literárneho umenia v didakticky správnom sprostredkovaní vedomostí danej vekovej kategórii žiakov.

Didaktická koncepcia

 • Pracovná učebnica učí žiakov pracovať s textom aktívne a zážitkovo, s využitím moderných foriem a metód výučby, s možnosťou tvorby vlastných poznámok priamo do textu.
 • Atraktívnym spôsobom podporuje záujem žiakov o čítanie, posilňuje vzťah k zážitkovému čítaniu a podporuje odovzdávanie vedomostí aktívnym dobrodružstvom.
 • Aplikuje prelínanie obsahov a je zostavená na báze integračného kognitívno-komunikačného a zážitkového konceptu vyučovania slovenského jazyka a literatúry, podporuje rozvíjanie komunikačných a zážitkovo-interpretačných zručností žiaka s opieraním sa o poznanie základných jazykovedných a literárnovedných pojmov. 
 • Ponúka OBRÁZKOVÉ PRÍBEHY so zaujímavými postavami a ich osobnými dobrodružstvami, ktoré prepájajú témy jednotlivých kapitol.
 • Prezentuje jedinečné spojenie literatúry a výtvarného umenia prostredníctvom atraktívnych ILUSTRÁCIÍ od známych ilustrátoriek detských kníh, Markéty Vydrovej a Magdalény Takáčovej.
  Práca s ilustráciami podporuje rozvíjanie tvorivosti, fantazijnosti a obrazotvornosti žiakov.
 • Prináša otázky a úlohy k textom, ktoré sú cielené na aktívne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti moderným a inovatívnym spôsobom.

Komplexná podpora

 • Digitálna podpora aitec offline ponúka doplnkové úlohy a hry, ktoré sa dajú využiť na hodinách čítania alebo v rámci čitateľských záujmových aktivít v škole. Súčasťou aitec offline sú aj zvukové nahrávky s názornou ukážkou práce s počutým textom, ktoré stimulujú oblasť počúvania s porozumením a hodnotenie literárneho diela cez umelecké stvárnenie.
 • Učiteľ sa môže inšpirovať postupom, ako sprostredkovať žiakom počutý text, ako s ním so žiakmi pracovať a aké formy práce uplatniť pri realizácii zážitkovej percepcie
 • Súčasťou aitec offline je aj elektronická verzia Metodickej príručky, ktorá ponúka ďalšie návrhy a tipy na aktívnu prácu s textom a návrhy hrových aktivít na hodine, vzorové riešenia TVVP.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Termín dodania

August 2024

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Pisár Brada – tvorivé písanie pre druhákov

Pisár Brada – tvorivé písanie pre druhákov
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
(Titul je samostatne nepredajný.) Zobraziť detail

NOVINKA Čítanka pre druhákov

Čítanka pre druhákov
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
(Titul je samostatne nepredajný.) Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.