Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ, 1. časť

Autor: R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová


NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,96 €

Termín dodania Termín dodania: august 2020

Súlad s iŠVP

 • Pracovná učebnica zo slovenského jazyka je spracovaná podľa platných požiadaviek  iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
 • Pracovnú učebnicu môžete využívať od školského roku 2020/2021. 1. časť pracovnej učebnice bude dostupná od augusta 2020.

Autorky

 • Autorky Renáta Titková a Eva Siposová sú skúsené učiteľky na 1. stupni základnej školy s dlhoročnou praxou. Vo svojom diele zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, žiakov. Autorky Terézia Bulejová a Angela Kulichová využili svoje skúsenosti z vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni. Vzájomnou spoluprácou vytvorili finálnu podobu novej pracovnej učebnice.

Didaktická koncepcia

 • Didaktické spracovanie pracovnej učebnice rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie žiakov. Rešpektuje a rozvíja medzizložkové (úlohy prepojené na literárnu zložku – práca s čítankou,) a medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. 
 • Nová dvojdielna pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ spája teoretické poznatky s praktickým precvičovaním. Ponúka prácu s textom a úlohy na čítanie s porozumením. Zároveň majú texty motivačnú funkciu. Deti nielen učia, ale aj rozvíjajú ich fantáziu a vytvárajú asociácie pre jednoduchšie zapamätanie si preberaného učiva.
 • Cvičenia rôznorodého charakteru slúžia na precvičovanie, upevnenie preberaného učiva, ale nezabúdajú aj na zábavu a odľahčenie náročných aktivít. Pracovná učebnica využíva v maximálnej miere interaktivitu – žiak píše priamo do nej, kreslí, spája, tvorí. Je spracovaná postupne od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Novinkou v pracovnej učebnici je strana určená na opakovanie preberaného učiva. Ponúka spätnú väzbu pre žiaka aj učiteľa. Nachádza sa na konci každej kapitoly.
 • Slohová zložka je samostatne spracovaná kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti. Napriek tomu je zachovaná integrácia jazykovej a slohovej zložky.
 • K titulu patrí aj metodická príručka, ktorá poskytuje kompletne vypracované riešenia všetkých úloh a zadaní, slúži ako metodická a didaktická pomôcka pre učiteľov.
 • Odporúčanou súčasťou pracovnej učebnice je bežný školský linajkový zošit, ktorý slúži pre ďalšiu prácu s jazykom, zároveň poskytuje možnosť zadania domácej úlohy pre učiteľa. 
 • Doplňujúcim materiálom k pracovnej učebnici budú pracovné listy s doplnkovými cvičeniami, návrh hrových aktivít na hodine, pracovné listy prispôsobené pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré budú dostupné na našej webstránke.

Komplexná podpora

 • aitec offline k Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ získate ako bonus pri objednávke pre celú triedu (samostatne je tento produkt nepredajný).

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Termín dodania

August 2019

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
 • 1 ks aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.), 1. časť


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
November 2020 Bežná cena: 3,96 €
Zobraziť detail

Edičný katalóg AITEC

Edičný katalóg AITEC
: © Vydavateľstvo AITEC

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.