Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ, 2. časť

Autor: R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová


NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,96 €

Termín dodania Termín dodania: november 2020

Súlad s iŠVP

 • Pracovná učebnica zo slovenského jazyka je spracovaná podľa platných požiadaviek  iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
 • Pracovnú učebnicu môžete využívať od školského roku 2020/2021. 2. časť pracovnej učebnice bude dostupná od novembra 2020.

Autorky

 • Autorky Renáta Titková a Eva Siposová sú skúsené učiteľky na 1. stupni základnej školy s dlhoročnou praxou. Vo svojom diele zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, žiakov. Autorky Terézia Bulejová a Angela Kulichová využili svoje skúsenosti z vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni. Vzájomnou spoluprácou vytvorili finálnu podobu novej pracovnej učebnice.

Didaktická koncepcia

 • Didaktické spracovanie pracovnej učebnice rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie žiakov. Rešpektuje a rozvíja medzizložkové (úlohy prepojené na literárnu zložku – práca s čítankou,) a medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. 
 • Nová dvojdielna pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ spája teoretické poznatky s praktickým precvičovaním. Ponúka prácu s textom a úlohy na čítanie s porozumením. Zároveň majú texty motivačnú funkciu. Deti nielen učia, ale aj rozvíjajú ich fantáziu a vytvárajú asociácie pre jednoduchšie zapamätanie si preberaného učiva.
 • Cvičenia rôznorodého charakteru slúžia na precvičovanie, upevnenie preberaného učiva, ale nezabúdajú aj na zábavu a odľahčenie náročných aktivít. Pracovná učebnica využíva v maximálnej miere interaktivitu – žiak píše priamo do nej, kreslí, spája, tvorí. Je spracovaná postupne od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Novinkou v pracovnej učebnici je strana určená na opakovanie preberaného učiva. Ponúka spätnú väzbu pre žiaka aj učiteľa. Nachádza sa na konci každej kapitoly.
 • Slohová zložka je samostatne spracovaná kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti. Napriek tomu je zachovaná integrácia jazykovej a slohovej zložky.
 • K titulu patrí aj metodická príručka, ktorá poskytuje kompletne vypracované riešenia všetkých úloh a zadaní, slúži ako metodická a didaktická pomôcka pre učiteľov.
 • Odporúčanou súčasťou pracovnej učebnice je bežný školský linajkový zošit, ktorý slúži pre ďalšiu prácu s jazykom, zároveň poskytuje možnosť zadania domácej úlohy pre učiteľa. 
 • Doplňujúcim materiálom k pracovnej učebnici budú pracovné listy s doplnkovými cvičeniami, návrh hrových aktivít na hodine, pracovné listy prispôsobené pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré budú dostupné na našej webstránke.

Komplexná podpora

 • aitec offline k Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ získate ako bonus pri objednávke pre celú triedu (samostatne je tento produkt nepredajný).

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Termín dodania

November 2020

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
 • 1 ks aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
August 2019 Bežná cena: 3,96 €
Zobraziť detail

Edičný katalóg AITEC

Edičný katalóg AITEC
: © Vydavateľstvo AITEC

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.