Používateľské nástroje

VyhľadávanieVyučovanie slovenského jazyka podľa iŠVP – MPC Trenčín

Termín konania: 22.10.2019
Miesto konania: od 9.00 hod., knižnica SOŠ (rovnaká budova ako DP MPC) Pod Sokolicami 14, Trenčín
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie vyučujúci v 2. ročníku

Program seminára

Predstaviť učiteľom obsah predmetu slovenský jazyk v zmysle požiadaviek iŠVP pre 2. ročník; prostredníctvom teórie, praktických aktivít a ukážok oboznámiť pedagógov s efektívnymi spôsobmi využitia učebných materiálov

Registrácia účastníkov: 8.40 – 9.00 hod.

Seminár: 9.00  – 13.00 hod.

  • Informácie o zmenách, ktoré vo vzdelávacom štandarde predmetu slovenský jazyk a literatúra prináša iŠVP
  • Námety na aktivity, didaktické hry a učebné pomôcky súvisiace s učivom
  • Ukážky interaktívnych hier z disku aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. roč. ZŠ
  • Diskusia
  • Záver

Vzhľadom na limitovanú kapacitu prednáškovej miestnosti sa na seminári môžu zúčastniť len prihlásení záujemcovia, ktorým Vydavateľstvo AITEC e-mailom potvrdí účasť.

Viac informácií: 0905 464 815, seminare@aitec.sk

Metodicko-pedagogické centrum, kontakty

slovenský jazyk, seminárslovenský jazyk, seminárslovenský jazyk, seminárslovenský jazyk, seminárslovenský jazyk, seminárslovenský jazyk, seminár

Súbory k semináru na stiahnutie


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.