Používateľské nástroje

VyhľadávanieArchív

Učíme (sa) vybrané slová... nielen na hodinách slovenského jazyka

 (10. 11. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov ako (sa) učiť vybrané slová nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj na iných vyučovacích predmetoch.
Viac informácii o titule Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

 

aitec offline k Šlabikáru LIPKA – podpora na vyučovanie v novom šate (13. 10. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára o možnostiach a výhodách digitálnej podpory aitec offline k Šlabikáru LIPKA.
Viac informácii o aitec offline k Šlabikáru LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej produktu aitec offline.

 

Tajomstvá čítania v Šlabikári LIPKA (06. 10. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára o analyticko-syntetických činnostiach, ktoré pomáhajú žiakom odhaliť tajomstvá čítania.
Informácie o Šlabikári LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Šlabikár LIPKAkde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozcvičky na iHRiSKU s aitec offline (8. 9. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára, kde sme sa venovali novinkám v aitec offline k sérií Matematika pre 1. stupeň ZŠ (M. Belic – J. Striežovská).
Informácie o aitec offline – komplexnej podpore na vyučovanie si môžete pozrieť na podstránke venovanej tomuto produktu.

 

Prečo je HUPSOV šlabikár bez HUPS-a? (25. 8. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára, kde sme sa venovali prípravnému obdobiu v HUPSOVOM šlabikári.
Informácie o HUPSOVOM šlabikári si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii tomuto šlabikáru, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Literatúra v akcii (19. 5. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov a praktických ukážok ako urobiť z čítania nezabudnuteľný zážitok.
Informácie o Šlabikári LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Šlabikár LIPKAkde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Vybrané slova, kto vás vybral? (28. 4. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rozdeleniu vybraných slov do 3. a 4. ročníka.

Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Na hodine slovenčiny preberieme vážne činy (14. 4. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rvenovanému téme de, te, ne, le, di, ti, ni, li.

Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Vlastiveda plná zážitkov. Od textu k mape a do terénu! (24. 3. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému inovatívnym spôsobom výučby vlastivedy.

Informácie o tituloch k predmetu vlastiveda si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Vlastiveda a Vlastiveda LITE., kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

1 + 1 =... aký je výsledok pri čítaní (10. 3. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára  venovanému téme čítanie s porozumením v 1. ročníku ZŠ.

Informácie o HUPSOVOM šlabikári si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii tomuto šlabikáru, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ (9. 12. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rôznym typom slovných úloh v 3. a 4. ročníku ZŠ.
Informácie o tituloch Matematika pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Matematika, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 1. a 2. ročníku ZŠ (2. 12. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rôznym typom slovných úloh v 1. a 2. ročníku.
Informácie o tituloch Matematika pre 1. a 2. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Matematika, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Hodina jazyka interaktívne a tvorivo (11. 11. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému téme rozlišovacích znamienok v 2. ročníku.
Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Tvorivé aktivity na hodine slohu (4. 11. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému tvorivým aktivitám na hodne slohu v 2. ročníku.
Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách prírodovedy 2 (21. 10. 2020)
Pozrite si videozáznam z 2. časti online seminára venovanému metódam na rozvoj čítania s porozumením.
Informácie o tituloch Prírodoveda pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Prírodoveda, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách prírodovedy (14. 10. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému metódam na rozvoj čítania s porozumením.
Informácie o tituloch Prírodoveda pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Prírodoveda, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Hravo a efektívne s komplexnou podporou pre učiteľa – aitec offline (30. 9. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému výhodám digitálnej podpory aitec offline.
Informácie o digitálnej podpore aitec offline si môžete pozrieť na podstránke venovanej aitec offline.

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.