Používateľské nástroje

VyhľadávanieArchív

Známa – neznáma, ako pripraviť žiakov na riešenie rovníc

 (15. 3. 2023)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme účastníkom podrobnejšie ukázali význam riešenia rovníc na 1. stupni ZŠ ako i rôzne formy rovníc a postupy ich riešenia na propedeutickej úrovni. Predstavili sme tiež viaceré aktivity a hry na zábavné osvojenie si tohto učiva.
Viac informácii o sérii Matematika pre prvákov (M. Belic – J. Striežovská) nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohy na vytlačenie.

 

Aby deti rady písali

 (1. 3. 2023)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme sa zamerali na problémy, s ktorými sa prváci najčastejšie stretávajú pri písaní, venovali sme sa tiež základným momentom a cieľom jednotlivých období nácviku písania a ukázali sme vám námety, vďaka ktorým môžete pomôcť žiakom úspešne zvládnuť písanie. 
Seminár bol venovaný sérii učebníc Šlabikár LIPKA a HUPSOV šlabikár.

 

Jednotky dĺžky a ich premena

 (7. 12. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám predstavili aktivity, hry a postupy práce, ktoré budete vedieť prakticky využiť na hodinách geometrie a ktoré pomôžu vašim žiakom zvládnuť učivo o premenách jednotiek dĺžky.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre 1. stupeň ZŠ si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-matematika.

 

Prechod cez základ 10 – hravo

 (23. 11. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme sa venovali postupu osvojenia si počítania s prechodom cez základ 10. Účastníkom semináru sme ponúkli rôznorodé námety na kartové hry, ktoré pomôžu efektívne precvičiť a zvládnuť toto učivo nenásilnou zábavnou formou.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre 1. stupeň ZŠ si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-matematika.

 

Individuálny prístup na hodinách slovenského jazyka

 (26. 10. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme hľadali spôsob ako žiakov naučiť slovenský jazyk efektívne, hravo a pritom si zachovať individuálny prístup na vyučovaní.
Viac informácií o sérii titulov Slovenský jazyk pre 2./3. ročník ZŠ (pracovné učebnice) si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-slovencina2.

 

Možnosť výberu pri učení (sa) = vyššia efektívnosť

 (5. 10. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorka seminára Rút Dobišová Adame účastníkom predstavila ako je možné kombináciou Gardnerovej typológie štýlov učenia podľa inteligencie a Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov zostaviť aplikačné úlohy, ktorých riešením dosiahnete u žiakov vysoko efektívne učenie. 
Viac informácií o sérii titulov Vlastiveda pre štvrtákov/Vlastiveda pre štvrtákov LITE si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-vlastiveda/https://www.aitec.sk/materialy-vlastiveda-lite.

 

Ako nájsť kľúč k vyučovaniu vlastivedy

 (21. 9. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorka seminára Rút Dobišová Adame účastníkom predstavila pojem funkčná gramotnosť, ukázala jej tri sféry, procesy realizácie a jej hodnotenie. Účastníci tak spoznali univerzálny kľúč, ako si pripraviť vyučovaciu hodinu, ktorá bude spĺňať najmodernejšie poznatky o efektívnom učení žiakov. 
Viac informácií o sérii titulov Vlastiveda pre tretiakov si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-vlastiveda.

 

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám predstavili tvorivý čitateľský denník Kamil Knihomil zameraný na samostatnú prácu s mimočítankovou literatúrou a ponúkli praktické tipy a užitočné rady, ako pracovať s knižkami.
Viac informácií o Čitateľskom denníku Kamil Knihomil a ďalších tituloch určených na hodiny čítania si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-citanie

 

Žonglovanie so slovami na hodinách čítania

 (27. 4. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorky predstavili nové pohľady na prácu s textami v Čítanke pre tretiakov a ponúkli praktické tipy a užitočné rady, ako podporiť rozvoj tvorivosti a fantázie pri práci s nimi. 
Viac informácií o sérii titulov Čítanka pre tretiakov si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-citanie

 

Aby čítanie bola hra

 (6. 4. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorky predstavili základné momenty a ciele nácvičného a zdokonaľovacieho obdobia a poukázali na prvky a mechanizmy, vďaka ktorým koncepcia HUPSOVHO šlabikára pomáha žiakom úspešne zvládnuť čítanie s porozumením. Zároveň ponúkli námety na stolové hry, ktoré môžu pri nácviku čítania efektívne pomôcť.
Viac informácií o sérii titulov HUPSOV šlabikár si môžete pozrieť na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Matematika pre neposedníkov

 (30. 3. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov na zvládnutie učiva matematiky v 1. ročníku u žiakov, ktorí preferujú kinestetický učebný štýl.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre prvákov si môžete pozrieť na podstráne, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Aby deti rady čítali

 (16. 3. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom originálnych námetov ako motivovať žiakov k čítaniu a podporiť v nich skutočnú radosť z čítania.
Viac informácií o sérii titulov Šlabikár LIPKA si môžete pozrieť na podstráne, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozhýbeme násobilku

 (2. 3. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára o tom, ako vplýva dominantnosť hemisfér mozgu na učenie sa žiakov. Nájdete tu tiež množstvo námetov na učenie sa násobilky, pri ktorých dochádza k prepájaniu oboch hemisfér, čo má pozitívny vplyv na lepšie zapamätanie si a osvojenie si učiva.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre tretiakov si môžete pozrieť na podstráne, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Bádame a objavujeme na hodinách prvouky

 (16. 2. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára o rozvoji prírodovednej gramotnosti v 1. a 2. ročníku ZŠ.
Viac informácií o sérii titulov Prvouka a Prvouka LITE si môžete pozrieť na podstránkach, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Vlastiveda plná zážitkov. Gamifikácia vo vzdelávaní

 (15. 12. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára o gamifikácii a jej využití vo vlastivednej výuke.
Viac informácií o titule Vlastiveda pre štvrtákov a Vlastiveda pre štvrtákov LITE si môžete pozrieť na podstránkch, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Učíme (sa) vybrané slová... nielen na hodinách slovenského jazyka

 (10. 11. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov ako (sa) učiť vybrané slová nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj na iných vyučovacích predmetoch.
Viac informácií o titule Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

aitec offline k Šlabikáru LIPKA – podpora na vyučovanie v novom šate (13. 10. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára o možnostiach a výhodách digitálnej podpory aitec offline k Šlabikáru LIPKA.
Viac informácií o aitec offline k Šlabikáru LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej produktu aitec offline.

 

Tajomstvá čítania v Šlabikári LIPKA (6. 10. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára o analyticko-syntetických činnostiach, ktoré pomáhajú žiakom odhaliť tajomstvá čítania.
Informácie o Šlabikári LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Šlabikár LIPKAkde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozcvičky na iHRiSKU s aitec offline (8. 9. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára, kde sme sa venovali novinkám v aitec offline k sérií Matematika pre 1. stupeň ZŠ (M. Belic – J. Striežovská).
Informácie o aitec offline – komplexnej podpore na vyučovanie si môžete pozrieť na podstránke venovanej tomuto produktu.

 

Prečo je HUPSOV šlabikár bez HUPS-a? (25. 8. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára, kde sme sa venovali prípravnému obdobiu v HUPSOVOM šlabikári.
Informácie o HUPSOVOM šlabikári si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii tomuto šlabikáru, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Literatúra v akcii (19. 5. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov a praktických ukážok ako urobiť z čítania nezabudnuteľný zážitok.
Informácie o Šlabikári LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Šlabikár LIPKAkde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Vybrané slova, kto vás vybral? (28. 4. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rozdeleniu vybraných slov do 3. a 4. ročníka.

Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Na hodine slovenčiny preberieme vážne činy (14. 4. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rvenovanému téme de, te, ne, le, di, ti, ni, li.

Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Vlastiveda plná zážitkov. Od textu k mape a do terénu! (24. 3. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému inovatívnym spôsobom výučby vlastivedy.

Informácie o tituloch k predmetu vlastiveda si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Vlastiveda a Vlastiveda LITE., kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

1 + 1 =... aký je výsledok pri čítaní (10. 3. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára  venovanému téme čítanie s porozumením v 1. ročníku ZŠ.

Informácie o HUPSOVOM šlabikári si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii tomuto šlabikáru, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ (9. 12. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rôznym typom slovných úloh v 3. a 4. ročníku ZŠ.
Informácie o tituloch Matematika pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Matematika, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 1. a 2. ročníku ZŠ (2. 12. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rôznym typom slovných úloh v 1. a 2. ročníku.
Informácie o tituloch Matematika pre 1. a 2. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Matematika, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Hodina jazyka interaktívne a tvorivo (11. 11. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému téme rozlišovacích znamienok v 2. ročníku.
Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Tvorivé aktivity na hodine slohu (4. 11. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému tvorivým aktivitám na hodne slohu v 2. ročníku.
Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách prírodovedy 2 (21. 10. 2020)
Pozrite si videozáznam z 2. časti online seminára venovanému metódam na rozvoj čítania s porozumením.
Informácie o tituloch Prírodoveda pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Prírodoveda, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách prírodovedy (14. 10. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému metódam na rozvoj čítania s porozumením.
Informácie o tituloch Prírodoveda pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Prírodoveda, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Hravo a efektívne s komplexnou podporou pre učiteľa – aitec offline (30. 9. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému výhodám digitálnej podpory aitec offline.
Informácie o digitálnej podpore aitec offline si môžete pozrieť na podstránke venovanej aitec offline.

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.