Používateľské nástroje

VyhľadávanieČítam s radosťou – aktívna práca s rôznymi druhmi textov vo 4. ročníku (aktualizačné vzdelávanie)

Termín konania: 3.5.2023
Dĺžka trvania: 17.00 – 18.30 hod.
Miesto konania: 17.00 – 18.30 online pre registrovaných účastníkov
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník), študenti pedagogických fakúlt

Program seminára

 

Ako naučiť žiakov čítať s radosťou a zmeniť pasívne čítanie na aktívnu zvedavosť? Prečo je dôležité čítať? Môže byť pracovná učebnica čitateľským dobrodružstvom?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky k modernému prístupu aktívneho čítania s porozumením vám predstavíme 3. mája 202317.00 hod. na našom online seminári s názvom: Čítam s radosťou – aktívna práca s rôznymi druhmi textov vo 4. ročníku.

Na seminári sa zameriame na:

  • moderné metódy aktívnej práce s rôznymi druhmi textov vo 4. ročníku;
  • novú koncepciu čítania s porozumením s prepojením na komiksový príbeh;
  • pohľad na umeleckú a náučnú literatúru zážitkovým čítaním;
  • spoznávanie známych osobností z histórie aj súčasnosti prostredníctvom aktívnej práce s textom;
  • aplikáciu vecnej a zážitkovej recepcie v počúvanom a v čítanom texte;
  • prelínanie obsahov jednotlivých predmetov v Čítanke pre štvrtákov;
  • pedagogické aspekty ilustrácie a jej význam v edukácii;
  • podporu tvorivého písania s prepojením na čítanie s porozumením;
  • digitálnu podporu aitec offline.

Online seminár priblíži účastníkom aj konkrétne aktivity a námety využiteľné v praxi. Bude venovaný sérii nových pracovných učebníc Čítanka pre štvrtákov a doplnkovému zošitu Pisár Brada, tvorivé písanie pre štvrtákov, ktoré sú v súlade nielen s aktuálnym ŠVP, ale úlohy v nich reflektujú aj na požiadavky nového kurikula. Online seminár môžete zahrnúť do vášho programu aktualizačného vzdelávania v oblasti kurikula.

 

Poskytovateľ inovačného vzdelávania AITEC, s. r. o., so sídlom Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 438 291 71 je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie. Evidenčné číslo: 43/2022 – IV.

  

Kvôli správnemu vystaveniu osvedčenia o absolvovaní online seminára vás prosíme, aby ste pri registrácii vyplnili svoje meno a priezvisko aj s diakritikou.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.